Daduš K
31.05.10,11:48
Dobrý deň. Spoločník a konateľ v jednej osobe, nemá podpísaný iný pracovno právny vzťah. Vykonáva SC s cielom uzavretia zmlúv na práce, ktoré bude s.r.o vykonávať. Na aké náhrady má náhrady pri tuzemskej sc a na aké pri zahraničnej sc? Cesty sú vykonávané služobným vozidlom zaradeným v majetku, takže náhrady na PHM a paušál odpadaju - idu priamo do nákladov cez bločky. Ostáva len otázka či má nárok na stravné a vreckove (pri zahraničnej ceste).
Ďakujem.
sattelitka
31.05.10,17:23
a prečo odpadá možnosť odpočtu PHM? Práve pri vozidlách v obchodnom majetku sa môže odpisovať paušál 80% PHM. ....ak sa nemýlim....
KEJKA
31.05.10,20:02
nedostane to v cestovných náhradách, iba vykáže spotrebu PHM - spomína bločky.
Daduš K
01.06.10,14:38
Ano. PHM dostane do nákladov cez bločky, ale ja sa pýtam či má nárok na stravné a vreckové, keď je konateľ aj spoločník v jednej osobe a chodí jednať a zháňať prácu pre spoločnosť.
Tweety
01.06.10,14:38
Ano. PHM dostane do nákladov cez bločky, ale ja sa pýtam či má nárok na stravné a vreckové, keď je konateľ aj spoločník v jednej osobe a chodí jednať a zháňať prácu pre spoločnosť.
Áno, má.
truch
01.06.10,15:13
Ano. PHM dostane do nákladov cez bločky, ale ja sa pýtam či má nárok na stravné a vreckové, keď je konateľ aj spoločník v jednej osobe a chodí jednať a zháňať prácu pre spoločnosť.
V tomto prípade sa berie spoločník a konateľ v jednej osobe ako zamestnanec, preto má nárok na stravné aj na vreckové.
apo
18.06.10,16:33
Otázka.

Áno konateľ má nárok na všetky náhrady čo súvisia s výkonom jeho funkcie.

Ale mám otázku:
Jeho nároky znižujú základ dane spoločnosti pre ktorú vykonáva činnosť konateľa?

ALEBO

Znižujú základ dane konateľa ako FO?.

Aké je postavenie konateľa z pohľadu zákona o dani z príjmu. Pred časom nás konateľov pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia natlačili do postavenia SZČO, našťastie dostali rozum a z ročného zúčtovanie ZP sú konatelia von.

Ďakujem.

apo
apo
18.06.10,16:37
V roku 2002 sa museli vyrobiť zmluvy na výkon funkcie konateľa. Keďže v tom čase odmena konateľa nebola daňovým výdavkom spoločnosti článok o odmene mal a v mojom prípade stále má túto podobu:

III.
Odmena konateľa

1. Za výkon funkcie prislúcha konateľovi mesačná odmena vo výške 1 000,-Sk s tým, že bude vyplatená konateľovi po ukončení výkonu funkcie, ak sa nedohodne so spoločnosťou inak.


2. Konateľovi okrem odmeny prislúcha aj náhrada preukázateľných hotových výdavkov súvisiacich s výkonom jeho funkcie, najmä mu prislúcha náhrada za užívanie osobného motorového vozidla, stravné, nákladov na ubytovanie a ďalšie výdavky v súlade s právnymi predpismi.


Bolo by treba niečo zmeniť?

apo
liba2
19.06.10,12:45
Otázka.

Áno konateľ má nárok na všetky náhrady čo súvisia s výkonom jeho funkcie.

Ale mám otázku:
Jeho nároky znižujú základ dane spoločnosti pre ktorú vykonáva činnosť konateľa?

ALEBO

Znižujú základ dane konateľa ako FO?.

Aké je postavenie konateľa z pohľadu zákona o dani z príjmu. Pred časom nás konateľov pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia natlačili do postavenia SZČO, našťastie dostali rozum a z ročného zúčtovanie ZP sú konatelia von.

Ďakujem.

apo
Ak sa konateľovi vypláca odmena za výkon funkcie, podľa ZoDP ide o závislú činnosť §5. To znamená, že jeho brutto odmena + 10% odvody do ZP sú nákladom firmy, teda znižujú základ dane spoločnosti.

Ak vykonáva pracovné cesty, je podľa ZoCN zamestnancom; ak sú splnené podmienky, má nárok na všetky náhrady podľa tohto zákona. Vyplatené CN sú nákladom firmy, znižujú základ dane spoločnosti.

Ešte aké "jeho nároky" si mal na mysli?

Základ dane konateľa ako FO znižujú odvody 4% do ZP.
apo
19.06.10,13:09
Úpresním o čo mi ide.

Riešime fyzickú osobu, ktorá je dvojjedinná. Je spoločníkom aj konateľom a ako konateľ behá po Slovensku naháňa kšefty.

Je jasné, že z pozície spoločníka nemá nárok na vytváranie žiadnych nákladov pre spoločnosť.

Čo je nutné splniť, aby bolo možné výdavky spojené s pracovnými cestami konateľa dávať do nákladov spoločnosti?

Vo firme ktorú účtujem je takýto lietajúci konateľ, ktorý nemá ošetrený vzťah ku sro-čke a preto váham s jeho cestovnými náhradami. Používa prenajaté vozidlo. K tomuto vozidlu sa budeme správať ako k vozidlu v majetku firmy. Problémový je len on konateľ, ktorý má aj svoju živnosť z ktorej platí odvody a podáva daňové priznanie.

Prosím skús mi teraz poradiť.

Ďakujem.

P.S.
Ja ako osoba som trojjediný. Som spoločník, konateľ a mám riadnu pracovnú zmluvu. Ako konateľ nerobím žiadne náklady, aby som to nekomplikoval. Preto mám pracovnú zmluvu. Ale v prípade môjho klienta som opatrný v tom či je možné za daného stavu bez pracovnej zmluvy ako aj bez zmluvy o výkone funkcie konateľa robiť na neho náklady v sro-čke.
tmhwk
19.06.10,19:33
apo, pozri si tuto temu http://www.porada.sk/t119450-konatel-a-sluzobna-cesta.html , najma prispevky od ErikaDP a Lianka. Su tam aj usmernenia DR k tomu co sa pytas. Najdes tam napr. dve usmernenia:

--
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
- vzhľadom na to, že v zmysle § 5 ods.1 písm. b) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmy spoločníka sa považujú za príjmy zo závislej činnosti a spoločník podľa ods. 2 za zamestnanca, cestovné náhrady vyplatené spoločníkovi do výšky nároku podľa zákona o cestovných náhradách pre neho nie sú predmetom dane v zmysle § 5 ods. 5 písm. a) citovaného zákona.

Váš dopyt:

Dobry den,
dovolujem si Vas poziadat o stanovisko k nasledujucemu problemu:

Spolocnik v s. r. o. vykonava cinnosti pre spolocnost, nie je v spolocnosti v pracovnom pomere, za svoju pracu nedostava ziadnu odmenu. Vykonava sluzobne cesty, na zaklade predlozeneho vyuctovania sluzobnej cesty su mu vyplacane cestovne nahrady (narok na stravne, doprava, vreckove na zahranicnych pracov. cestach a pod.) podla zakona o cestovnych nahradach.
§ 5 ods. 5 a) zakona o dani z prijmov hovori, ze predmetom dane nie je "cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, 15) vrátane vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi, 15)".

Da sa vykon spolocnika bez odmeny povazovat za zavislu cinnost, a tym padom cestovne nahrady nie su u neho predmetom dane?
Alebo je spolocnik povinny vyplacane cestovne nahrady zdanit vo svojom danovom priznani?
Ako je to v pripade konatela bez odmeny a vyplacanych cestovnych nahrad - su predmetom dane u fyzickej osoby?
Dakujem.

--

Dobrý deň,
poprosila by som Vás o stanovisko k nasledujúcemu problému:

Spoločník (zároveň konateľ) v s. r. o. vykonáva činnosť pre túto spoločnosť, no nie je v spoločnosti v pracovnom pomere, ani inom zmluvnom vzťahu a za svoju prácu teda nedostáva žiadnu odmenu. Vykonáva však pre spolocnosť služobné cesty (priamo súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti) a na základe predloženého vyúčtovania sú mu vyplacané cestovné náhrady (stravné, doprava, vreckové na zahraničných pracov. cestách a pod.) podľa zákona o cestovnych náhradách.
§ 5 ods. 5 a) zakona o dani z príjmov je uvedené, že predmetom dane nie je "cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, 15) vrátane vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi, 15)".

Stretla som sa na školení s názorom, že pokiaľ odmena za prácu nie je vyplácaná (teda neplynú mu príjmy zo závislej činnosti), mal by vyplatené cestovné náhrady zdaniť.
Môže sa výkon práce spoločníka bez odmeny považovať za závislú činnosť a cestovné náhrady teda nie sú u neho predmetom dane z príjmu fyzickej osoby? Alebo je spoločník povinný vyplácané cestovné náhrady zdaniť vo svojom daňovom priznaní?

DR SR pracovisko Žilina
Naša značka:5909/2009
Č.j.V/240/6174/2009
Vyb: Bor


Odpoveď:
Medzi príjmy zo závislej činnosti do § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaraďujeme aj príjmy za prácu spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzením.

Aj v prípadoch, kedy nie je spoločníkovi (konateľovi) vyplatený príjem zo závislej činnosti, je spoločník (konateľ) pre účely zákona o dani z príjmov, považovaný za zamestnanca.

V zmysle uvedeného je podľa § 5 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov prijatá náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov (zákon 283/2002 Z.z.), príjmom vylúčeným z predmetu dane.


Odd. MDaS DRSR
sattelitka
23.07.10,08:36
:confused::confused::confused:zdravím. ako by ste riešili výdavky na stravné u spoločníka, konateľa, a zároveň aj zamestnanca v jednej a tej istej s.r.o.-čke ?
Tweety
23.07.10,08:43
:confused::confused::confused:zdravím. ako by ste riešili výdavky na stravné u spoločníka, konateľa, a zároveň aj zamestnanca v jednej a tej istej s.r.o.-čke ?
Klasicky, podľa Zákona o CN. Príspevkov na túto tému je tu viac než dosť, Chce to len kúsok tvojho času. Napr. aj tu:

http://www.porada.sk/t119450-konatel-a-sluzobna-cesta.html
sattelitka
23.07.10,09:44
ano, takže ho beriem ako zamestnanca. No veď on je ak zamestnanec, má prac.zmluvu! Dobre takže každý mesiac urobím cesťák s dietami podľa počtu odpracovaných dní ! On robí prepravu nákladným autom, takže náklady fakturuje, neovplyvňuje to diety? Prosím odsúhlaste.
sattelitka
23.07.10,12:45
odsúhlasí niekto či to rozumiem správne ?
Ajuška
23.07.10,13:05
ano, takže ho beriem ako zamestnanca. No veď on je ak zamestnanec, má prac.zmluvu! Dobre takže každý mesiac urobím cesťák s dietami podľa počtu odpracovaných dní ! On robí prepravu nákladným autom, takže náklady fakturuje, neovplyvňuje to diety? Prosím odsúhlaste.

odsúhlasí niekto či to rozumiem správne ?
...ja sa priznávam, že z tých zmotanín čo si uviedla...nerozumiem ničomu... :--- ...ale to so stravným súvisí len okrajovo... (za čo berie plat na základe PZ a čo vlastne fakturuje)... ;) ...nároky zamestnanca vyplývajúce z pracovného pomeru ak ovládaš, máš problém vyriešený... nakoľko jeden človek = jeden žalúdok... ak má nárok na stravné z pracovného pomeru, mal by byť už najedený aj ako SZČO... :cool: ...nechce sa Ti čítať príslušné predpisy... tak som Ti to takto polopate... pepaaač... :rolleyes: ...
sattelitka
27.08.10,12:13
...ja sa priznávam, že z tých zmotanín čo si uviedla...nerozumiem ničomu... :--- ...ale to so stravným súvisí len okrajovo... (za čo berie plat na základe PZ a čo vlastne fakturuje)... ;) berie plat ako zamestnanec- má uzavretú prac. zmluvu -FO, a ako s.r.o-čka fakturuje tie isté práce čo už ako zamestnanec vykonal! on je v tej s.r.o-čke ako konateľ. HOVORÍME TOTIŽ O S.R.O. s JEDNYM SPOLOČNÍKOM !!!...nároky zamestnanca vyplývajúce z pracovného pomeru ak ovládaš, máš problém vyriešený... nakoľko jeden človek = jeden žalúdok... ak má nárok na stravné z pracovného pomeru, mal by byť už najedený aj ako SZČO... :cool: ...nechce sa Ti čítať príslušné predpisy... tak som Ti to takto polopate... pepaaač... :rolleyes: ... nejde o to, že sa mi nechce čítať- totiž som toho už prečítala toľkooo, ale všade to vysvetľujú len ako zamestnanec, a nikde nie je príklad, že ako sa to robí ak je zároveň aj konateľ. Ale diky za čas aj ochotu- veď nato je tu porada,nie?
sattelitka
27.08.10,12:17
...ja sa priznávam, že z tých zmotanín čo si uviedla...nerozumiem ničomu... :--- ...ale to so stravným súvisí len okrajovo... (za čo berie plat na základe PZ a čo vlastne fakturuje)... ;) berie plat ako zamestnanec- má uzavretú prac. zmluvu -FO, a ako s.r.o-čka fakturuje tie isté práce čo už ako zamestnanec vykonal! on je v tej s.r.o-čke ako konateľ. HOVORÍME TOTIŽ O S.R.O. s JEDNYM SPOLOČNÍKOM !!!...nároky zamestnanca vyplývajúce z pracovného pomeru ak ovládaš, máš problém vyriešený... nakoľko jeden človek = jeden žalúdok... ak má nárok na stravné z pracovného pomeru, mal by byť už najedený aj ako SZČO... :cool: ...nechce sa Ti čítať príslušné predpisy... tak som Ti to takto polopate... pepaaač... :rolleyes: ... nejde o to, že sa mi nechce čítať- totiž som toho už prečítala toľkooo, ale všade to vysvetľujú len ako zamestnanec, a nikde nie je príklad, že ako sa to robí ak je zároveň aj konateľ. Ale diky za čas aj ochotu- veď nato je tu porada,nie?
a ešte podotázka: je rozdiel či ho beriem ako zamestnanca lebo vtedy jemu ako FO vyplácam diety v cesťáku, a ak ho beriem ako kanateľa tak sú to výdavky firmy ako PO, nie??????
liba2
27.08.10,22:37
:confused::confused::confused:zdravím. ako by ste riešili výdavky na stravné u spoločníka, konateľa, a zároveň aj zamestnanca v jednej a tej istej s.r.o.-čke ?
Sattelitka, túto otázku si položila pod príspevok, v ktorom sú 2 stanoviská Daňového riaditeľstva. Je v nich odpoveď na tvoju otázku (stačilo prečítať). Citujem:


Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
- vzhľadom na to, že v zmysle § 5 ods.1 písm. b) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmy spoločníka sa považujú za príjmy zo závislej činnosti a spoločník podľa ods. 2 za zamestnanca, cestovné náhrady vyplatené spoločníkovi do výšky nároku podľa zákona o cestovných náhradách pre neho nie sú predmetom dane v zmysle § 5 ods. 5 písm. a) citovaného zákona.Medzi príjmy zo závislej činnosti do § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaraďujeme aj príjmy za prácu spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzením.
Aj v prípadoch, kedy nie je spoločníkovi (konateľovi) vyplatený príjem zo závislej činnosti, je spoločník (konateľ) pre účely zákona o dani z príjmov, považovaný za zamestnanca.
V zmysle uvedeného je podľa § 5 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov prijatá náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov (zákon 283/2002 Z.z.), príjmom vylúčeným z predmetu dane.

Inými slovami: ak tvoj šéf bude na pracovnej ceste plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, budeš jeho cestovné náhrady riešiť ako u zamestnanca;
ak bude na PC plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú ako konateľovi (napr. konanie u správcu dane), budeš ho riešiť ako zamestnanca aj v prípade, že nemá príjem za výkon funkcie konateľa;
ak bude na PC plniť úlohy ako spoločník - teda majiteľ firmy (napr. obchodné rokovanie), budeš ho riešiť ako zamestnanca aj v prípade, že nemá príjem zo závislej činnosti.
Teda vždy ho budeš riešiť ako zamestnanca. Vyplýva to zo zákona o cestovných náhradách § 1. ods. 2.
Vždy musí vystaviť Vyúčtovanie pracovnej cesty.

Tejto otázke sa nedá rozumieť:

a ešte podotázka: je rozdiel či ho beriem ako zamestnanca lebo vtedy jemu ako FO vyplácam diety v cesťáku, a ak ho beriem ako konateľa tak sú to výdavky firmy ako PO, nie??????
Vždy pôjde o náklady s.r.o.
evelien
23.09.10,10:35
Po prvy krat sa mi stalo, ze samojediny konatel-spolocnik firmy, nie zamestnanec, chce maximalne zdvihnut zisk firmy a teda nechce poberat ziadne diety. Zaujima ma, ci je to mozne. Ak sa pozeram na to, ze naklady nie su povinne, tak to beriem. Ale kedze na ucel SC ho chapem ako zamestnanca, tak by mu s.r.o. tie diety zo zakona musela vyplatit. :confused:
Pre upresnenie - podnika v nakladnej preprave.
mlyn16
23.09.10,10:49
Kde niet žalobcu, nie je ani žalovaného. Môže ale nemusí. Daňový úrad zaujíma zisk firmy a daň zo zisku. Keď nechce konateľ náklady, tak ich nemá. To je môj názor.