tinkas
03.06.10,17:33
kde by som sa dočítala (zákon, vyhláška) či majú a ako často chodiť vodicí kamionovej dopravy na vstupnú, resp. povinnú prehliadku? a vstupná prehliadka je vždy povinná bez toho akú pracovnú pozíciu bude vykonávať?
rodina1
03.06.10,17:48
kde by som sa dočítala (zákon, vyhláška) či majú a ako často chodiť vodicí kamionovej dopravy na vstupnú, resp. povinnú prehliadku? a vstupná prehliadka je vždy povinná bez toho akú pracovnú pozíciu bude vykonávať?
Možno pomôže:
http://www.profivodic.sk/lekarska_prehliadka
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=135
tinkas
03.06.10,17:53
ďakujem....a predpokladám správne že tieto prehliadky či už je to vstupná alebo potom pravidelná po piatich rokov musí zamestnávatel preplatiť? a ktorý zákon to určuje...
rodina1
03.06.10,18:07
ďakujem....a predpokladám správne že tieto prehliadky či už je to vstupná alebo potom pravidelná po piatich rokov musí zamestnávatel preplatiť? a ktorý zákon to určuje...
Myslím si, že by ste mali mať podpísanú zmluvu s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby, napr.

http://www.benefica.sk/cinnost

a v rámci zmluvy potom uhrádzať výkony.