johny18
09.06.10,13:41
Zamestnanec z dovodu nepriazniveho zdravotneho stavu sam poziadal o ukoncenie precovneho pomeru k dnu 22.3.2010 - zamestnavatel mu vyhovel. V aprili 2010 ho uznala socialna poistovna za invalidneho s poklesom schopnosti vykonavat zarobkovu cinnost o viac ako 70% spätne od 15.3.2010.
3.6.2010 si u zamestnavatela podal ziadost o vyplatenie odstupneho a odchodneho.
Ma na odstupne a odchodne narok, ak poziadal o ukoncenie pracovneho pomeru sam? Ak ano, ma narok na odstupne a zaroven odchodne?

Zamestnanec sa odvolava na § 76 Zakonnika prace , odsek 1 a 6. Ja si myslim, ze na to nema narok, pretoze vypoved mu nedal zamestnavatel, poziadal o ukoncenie sam.
Co sa tyka odchodneho, musi on poziadat pred skoncenim prac.pomeru alebo bezprostredne po skonceni. Poziadal vsak on az 3.6.2010, cize 2,5 mesiaca po ukonceni.

Aky je Vas nazor? vdaka..
J+K
10.06.10,08:06
Predpokladám, že ste končili pracovný pomer dohodou podľa § 60 ZP, takže nárok na odstupné nemá.

Ale nárok na odchodné zamestnanec má, pretože keď končil pracovný pomer, bol už poberateľom invalidného dôchodku . To zdokladoval až teraz, takže teraz mu vyplatíte odchodné.
VERONIKA6
10.06.10,08:41
Zamestnanec z dovodu nepriazniveho zdravotneho stavu sam poziadal o ukoncenie precovneho pomeru k dnu 22.3.2010 - zamestnavatel mu vyhovel. V aprili 2010 ho uznala socialna poistovna za invalidneho s poklesom schopnosti vykonavat zarobkovu cinnost o viac ako 70% spätne od 15.3.2010.
3.6.2010 si u zamestnavatela podal ziadost o vyplatenie odstupneho a odchodneho.
Ma na odstupne a odchodne narok, ak poziadal o ukoncenie pracovneho pomeru sam? Ak ano, ma narok na odstupne a zaroven odchodne?

Zamestnanec sa odvolava na § 76 Zakonnika prace , odsek 1 a 6. Ja si myslim, ze na to nema narok, pretoze vypoved mu nedal zamestnavatel, poziadal o ukoncenie sam.
Co sa tyka odchodneho, musi on poziadat pred skoncenim prac.pomeru alebo bezprostredne po skonceni. Poziadal vsak on az 3.6.2010, cize 2,5 mesiaca po ukonceni.

Aky je Vas nazor? vdaka..
O odchodné zamestnanec nežiada, vyplýva to zo zákona:
Podľa § 76 ods. 6 ZP sa odchodné poskytuje pri prvom skončenípracovného pomeru (http://mu.dashofer.sk/?wa=W1016ENMU07) po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%. Zamestnancovi patrí odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134 ZP, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.


Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnanec urobiť písomne, musí v ňom uviesť dôvod a doručiť zamestnávateľovi.