erika527
09.08.04,08:34
Prosím Vás ako máme vyfakturovať tovar na tuzemského odberateľa, keď vo zmluve je písané, že budeme fakturovať v EUR? Ako vyčísliť DPH?
Ďakujem pekne.
marianna
09.08.04,09:09
DPH si vyčíslite normálne základ a DPH 19% v EUR, ale na faktúre by mal byť aj prepočet na Sk aby bola jasná výška DPH aj v Sk.
Meja88
11.08.04,09:31
Pokiaš viem ja, tak suma by mala byť najprv v Sk,základ dane aj daň. Následne pre odberateľa sa vyčísli v Eurách. Kurz by si mala brať podľa DPH.
Oldi
11.08.04,12:14
Problematiku rieši §26 ods.1.:

(1) Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň vzniku daňovej povinnosti.
syamlee
25.01.05,01:08
Ktorý paragraf hovorí o prepočte cudzej meny na slovenskú menu pre dph, keď ide o dodávku slovenskému platiteľovi od slovenského platiteľa faktúrovanú v cudzej mene - napr. v EUR?
§26 ods.1 predsa upravuje nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu!!!
.......... §71, ods.2, pism. i ...........:)