attila12
26.10.05,15:33
Mam problem.

V juli 2005 som zaradoval do majetku regalovu zostavu. Cela mala hodnotu
90 000 Sk.
V septembri sa ale spravilo technicke zhodnotenie za 42 000 Sk - dokupovala sa este dalsia cast.

Je mi jasne, ze vstupnou cenou tym padom je 132 000 Sk a aj to, ze danove odpisy sa mi budu vypocitavat z tejto sumy
/ Odvolavka na zakon: Sucastou vstupnej ceny hmotneho majetku a nehmotneho majetku podla §29 odst.1 pism. a/ az c/ je aj technicke zhodnotenie vykonane v priebehu odpisovania / po uvedeni majetku do pouzivania /, za predpokladu, ze na konkretnom majektu za zdanovacie obdobie bolo vyssie ako 30 000 Sk, resp. aj nizsie, ak danovnik tieto vydavky povazuje za technicke zhodnotenie zahrnovane do vstupnej / obstaravacej / ceny. Tato zmena vyplyva zo zmeny sposobu uplatnovania rovnomernej metody odpisovania.

Nie je mi ale jasne, ktory den by mal byt dnom zacatia uctovneho odpisovania.
Julovy alebo septembrovi datum?
Dakujem.
Jana Acsová
26.10.05,15:54
1) Majetok musíte zaradiť, t.j. zabezpečiť jeho funkčnosť, spracovať protokol o zaradení a vystaviť inventárnu kartu. Odpisovať môžete po uvedení do užívania, na karte je dobré tento dátum uviesť.

2) Rovnaký postup ako v príklade 1) v prípade technického zhodnotenia, ak regál bol užívaný a teda zaradený do používania pred obstaraním zhodnotenia.

3) Ak regál nebol používaný pred kúpou zhodnotenia, po sfunkčnení celku sa spracuje jeden protokol a vystaví karta. Odpisovať sa začne po uvedení do užívania celku. Rovnako na karte uvádzať dátumy.
ondrejvla
26.10.05,16:45
1) Majetok musíte zaradiť, t.j. zabezpečiť jeho funkčnosť, spracovať protokol o zaradení a vystaviť inventárnu kartu. Odpisovať môžete po uvedení do užívania, na karte je dobré tento dátum uviesť.

2) Rovnaký postup ako v príklade 1) v prípade technického zhodnotenia, ak regál bol užívaný a teda zaradený do používania pred obstaraním zhodnotenia.

3) Ak regál nebol používaný pred kúpou zhodnotenia, po sfunkčnení celku sa spracuje jeden protokol a vystaví karta. Odpisovať sa začne po uvedení do užívania celku. Rovnako na karte uvádzať dátumy.
Asi mi niečo ušlo ? -
v ZoDP §26, ods.8 - hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu - pri tomto sa určuje výška odpisu rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac prenájmu, či nie?,
- bolo vari niečo zmenené a nepostupuje sa podľa §27 - ročný odpis pri majetku nadobudnutom kúpu a nie prenájmom?
Podľa mojich vedomostí tu nie je potrebné uvažovať o tom, od kedy začať odpisovať, odpisuje sa rok.
Budem rada, ak ma opravíte, že nemám pravdu, ale budem aj rada, ak mi potvrdíte, že pravdu mám.
Denda
26.10.05,16:54
Asi mi niečo ušlo ? -
v ZoDP §26, ods.8 - hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu - pri tomto sa určuje výška odpisu rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac prenájmu, či nie?,
- bolo vari niečo zmenené a nepostupuje sa podľa §27 - ročný odpis pri majetku nadobudnutom kúpu a nie prenájmom?
Podľa mojich vedomostí tu nie je potrebné uvažovať o tom, od kedy začať odpisovať, odpisuje sa rok.
Budem rada, ak ma opravíte, že nemám pravdu, ale budem aj rada, ak mi potvrdíte, že pravdu mám.
V tejto téme sa nehovorí o finančnom prenájme:)
ondrejvla
26.10.05,16:58
V tejto téme sa nehovorí o finančnom prenájme:)Práve preto, že sa nejedná o finančný prenájom. Myslím, že by sa nemalo brať v úvahu v ktorom mesiaci sa zaradil majetok.Alebo som zle pochopila ja?

Nie je mi ale jasne, ktory den by mal byt dnom zacatia uctovneho odpisovania.
Julovy alebo septembrový datum?
Jana Acsová
26.10.05,17:02
Podľa mojich vedomostí tu nie je potrebné uvažovať o tom, od kedy začať odpisovať, odpisuje sa rok.
Nerozumiem presne otázke :confused:
Sme v téme "účtová trieda 0", t.j. jedná sa o zaradenie majetku a jeho účtovné odpisovanie, t.j. stanovenie dátumu, resp. mesiaca, odkedy účtovná jednotka môže za splnenia súvisiacich povinností zahájiť odpisovanie.
sway
26.10.05,17:27
Mam problem.

V juli 2005 som zaradoval do majetku regalovu zostavu. Cela mala hodnotu
90 000 Sk.
V septembri sa ale spravilo technicke zhodnotenie za 42 000 Sk - dokupovala sa este dalsia cast.

Je mi jasne, ze vstupnou cenou tym padom je 132 000 Sk a aj to, ze danove odpisy sa mi budu vypocitavat z tejto sumy
/ Odvolavka na zakon: Sucastou vstupnej ceny hmotneho majetku a nehmotneho majetku podla §29 odst.1 pism. a/ az c/ je aj technicke zhodnotenie vykonane v priebehu odpisovania / po uvedeni majetku do pouzivania /, za predpokladu, ze na konkretnom majektu za zdanovacie obdobie bolo vyssie ako 30 000 Sk, resp. aj nizsie, ak danovnik tieto vydavky povazuje za technicke zhodnotenie zahrnovane do vstupnej / obstaravacej / ceny. Tato zmena vyplyva zo zmeny sposobu uplatnovania rovnomernej metody odpisovania.

Nie je mi ale jasne, ktory den by mal byt dnom zacatia uctovneho odpisovania.
Julovy alebo septembrovi datum?
Dakujem.
Účtovať o odpisoch začínaš v mesiaci zaradenia, teda 7 mesiac z 90 000, pri nábytku by to bolo 022 / II.odpis.skupina./ neviem ako si to zaradil, pri rovnomernom odpise, ak sa DO=UO, by to činilo 15 000 ročne ( 6 rokov).
Prvý odpis by bol 2 500,- v prvom mesiaci 7/2005 zaradenia. v 8/2005 tiež suma 2 500,-.
Ak si ho technicky zhodnotil o 42 000, tak v 9 mesiaci Ti už ide odpis z hodnoty 132 000, teda ročný odpis je už 22 000, ak chceš dodržať ročný odpis 22 000, tak v 7 a 8 mesiaci máš pôvodné odpisy z pôvodnej sumy (teda 2 500,-) a v 9 tom mesiaci máš už odpis v sume 3 667 aj 10, 11, a v 12 tom už 5999 - tak aby si dosiahol ročný odpis 22 000. Spolu za 2005 rok 22 000,-Sk.
Takto sa Ti budú rovnať účtovné odpisy daňovým.
:)
ondrejvla
26.10.05,17:31
Nerozumiem presne otázke :confused:
Sme v téme "účtová trieda 0", t.j. jedná sa o zaradenie majetku a jeho účtovné odpisovanie, t.j. stanovenie dátumu, resp. mesiaca, odkedy účtovná jednotka môže za splnenia súvisiacich povinností zahájiť odpisovanie.
AVO súhlasím, ja netvrdím, ja sa len pýtam - je rozdiel pri vlastnom majetku podľa dátumu zaradenia výška odpisu? Voľakedy sa odpisovalo podľa napr.pri zaradení v decembri, že výška ročného odpisu sa vydelila 12 a vynásobila počtom mesiacov, ktoré sa odpisujú. Myslím, že bola zmena, a že bolo jedno, v ktorom mesiaci sa zakúpil majetok a odpisoval sa rovnomernou ročnou výškou odpisu podľa §27, len pri forme finančného prenájmu sa určuje pomerná časť pripadajúca na kalendárny mesiac doby prenájmu podľa § 26 ods.8 a 9 cit.zákona.
Asi každý hovoríme inou rečou, ja píšem niečo iné, a iné mi je odpoveďou. Ale je možné, že sa mýlim!
Jana Acsová
26.10.05,17:34
Odpisovať začínaš v mesiaci zaradenia teda 7 mesiac z hodnoty 90 000, pri nábytku by to bolo 022 / II.odpis.skupina./ neviem ako si to zaradil, pri rovnomernom odpise by to činilo 15 000 ročne/ rok 6 rokov.
Prvý odpis by bol 2 500,- v prvom mesiaci 7/2005 zaradenia. v 8/2005 tiež suma 2 500,-.
Účtovné odpisy zohľadňujú dobu použiteľnosti dlhodobého majetku so zreteľom najmä na:

- očakávané použitie a intenzitu využitia majetku,
- očakávané fyzické opotrebovanie závislé od bežných podmienok jeho využívania, smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

Po zohľadnení týchto skutočností je možné zaujať postoj k účtovným odpisom, čo zároveň nebolo predmetom otázky zadávateľa.
sway
26.10.05,17:34
AVO súhlasím, ja netvrdím, ja sa len pýtam - je rozdiel pri vlastnom majetku podľa dátumu zaradenia výška odpisu? Voľakedy sa odpisovalo podľa napr.pri zaradení v decembri, že výška ročného odpisu sa vydelila 12 a vynásobila počtom mesiacov, ktoré sa odpisujú. Myslím, že bola zmena, a že bolo jedno, v ktorom mesiaci sa zakúpil majetok a odpisoval sa rovnomernou ročnou výškou odpisu podľa §27, len pri forme finančného prenájmu sa určuje pomerná časť pripadajúca na kalendárny mesiac doby prenájmu podľa § 26 ods.8 a 9 cit.zákona.
Asi každý hovoríme inou rečou, ja píšem niečo iné, a iné mi je odpoveďou. Ale je možné, že sa mýlim!Vlasta nemýliš sa, je to tak, len som to skusmo hodila do SW - a je to tak, dodrží sa ročný odpis iba s tým, že sa nedelí rovnomerne, ale ako som písala v predošlom príspevku č.7:p
Jana Acsová
26.10.05,17:43
Mám za to, že sa nám v téme začala prelínať problematika účtovných a daňových odpisov.

A to je rozdiel.

Ak zadávateľ zadá otázku, ktorý mesiac môže začať odpisovať, možno vychádzať iba z predpokladu, že sa zaujíma o zahájenie účtovného odpisovania, nakoľko daňový odpis je "ročný".
ondrejvla
26.10.05,17:48
Mám za to, že sa nám v téme začala prelínať problematika účtovných a daňových odpisov.

A to je rozdiel.

Ak zadávateľ zadá otázku, ktorý mesiac môže začať odpisovať, možno vychádzať iba z predpokladu, že sa zaujíma o zahájenie účtovného odpisovania, nakoľko daňový odpis je "ročný".
AVO súhlasím, ale bola som v tom, čo sa mi stalo aj pri jednej firme, že účtovali daňové odpisy vlastného majetku prepočítané v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov. Preto som sa pýtala, že či bola nejaká zmena, nerada by som urobila niekde chybu.
sway
26.10.05,17:58
Účtovné odpisy zohľadňujú dobu použiteľnosti dlhodobého majetku so zreteľom najmä na:

- očakávané použitie a intenzitu využitia majetku,
- očakávané fyzické opotrebovanie závislé od bežných podmienok jeho využívania, smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
- technické a morálne zastaranie,
- zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

Po zohľadnení týchto skutočností je možné zaujať postoj k účtovným odpisom, čo zároveň nebolo predmetom otázky zadávateľa.
Citát z príspevku 1:
"...........Nie je mi ale jasne, ktory den by mal byt dnom zacatia uctovneho odpisovania."
Julovy alebo septembrovi datum?" :eek:
Jana Acsová
26.10.05,17:59
Citát z príspevku 1:
"...........Nie je mi ale jasne, ktory den by mal byt dnom zacatia uctovneho odpisovania."
Julovy alebo septembrovi datum?" :eek:A na to je odpoveď v príspevku č. 2.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
sway
26.10.05,18:06
A na to je odpoveď v príspevku č. 2.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
len keby bola po slovensky.....;)

nič proti profesionalite, ale nie každý je audítor, aj mňa poteší jasná odpoveď polopate....:D a nie že musím nad ňou dumať, čo vlastne znamená, to si pripadám ako keď lúskam zákony....
Denda
26.10.05,18:09
len keby bola po slovensky.....;)

nič proti profesionalite, ale nie každý je audítor, aj mňa poteší jasná odpoveď polopate....:D a nie že musím nad ňou dumať, čo vlastne znamená, to si pripadám ako keď lúskam zákony....
V tomto prípade je dôležité, či je odpoveď zrozumiteľná pre zadávateľa otázky a ten sa zatiaľ nevyjadril:):)
attila12
27.10.05,08:20
Mam v tom chaos. Auditorka mi tvrdila, ze v takychto pripadoch by som mal cely majetok vyradit a znovu zaradit so septembrovym datumom a zacat majetok ako celok UCTOVNE odpisovat v septembri.
Regale sa namontovali a zacali pouzivat uz v juli ale v septembri sa k nim este cast dokupovala....tak ako to vlastne je?
Prosim, nejedna sa mi o danove odpisy.

Dakujem.
sway
27.10.05,08:25
Mam v tom chaos. Auditorka mi tvrdila, ze v takychto pripadoch by som mal cely majetok vyradit a znovu zaradit so septembrovym datumom a zacat majetok ako celok UCTOVNE odpisovat v septembri.
Regale sa namontovali a zacali pouzivat uz v juli ale v septembri sa k nim este cast dokupovala....tak ako to vlastne je?
Prosim, nejedna sa mi o danove odpisy.

Dakujem.
Určite je táto verzia správna - môj názor, ale sprav ako uznáš za vhodné, prikladám ti link:
http://www.porada.sk/showpost-p_136752-postcount_7.html
:)
Denda
27.10.05,08:42
Mam v tom chaos. Auditorka mi tvrdila, ze v takychto pripadoch by som mal cely majetok vyradit a znovu zaradit so septembrovym datumom a zacat majetok ako celok UCTOVNE odpisovat v septembri.
Regale sa namontovali a zacali pouzivat uz v juli ale v septembri sa k nim este cast dokupovala....tak ako to vlastne je?
Prosim, nejedna sa mi o danove odpisy.

Dakujem.Dôvod na vyradenie majetku v júli nebol, pretože ste ho v júli začali používať.
V tomto prípade by ma zaujímal dôvod vyradenia ( tvrdenie audítora), aký ste uviedli na karte majetku:):)
attila12
27.10.05,09:23
Dovodom je to, ze v priebehu roka ty technicky zhodnocovat nemozes, az dalsi rok a sa ti zvysila vstupna cena a mal by som ho z tohto dovodu vyradit a znovu zaradit az v septembri a zacat uctovne odpisovat......TO JE NAZOR AUDITORKY
Jozef I
27.10.05,09:31
Dovodom je to, ze v priebehu roka ty technicky zhodnocovat nemozes, az dalsi rok a sa ti zvysila vstupna cena a mal by som ho z tohto dovodu vyradit a znovu zaradit az v septembri a zacat uctovne odpisovat......TO JE NAZOR AUDITORKYV tvojom prípade by som asi vyradil audítorku, lebo ti radí hlúposti. Môj názor. Súhlasím s predošlími názormi, začať odpisovať z 90000,- potom v sept. navýšiť cenu a odpisovať z vyššej ceny. Ak chceš aby sa rovnali DO=UO upraviť výšku mesačného účtovného odpisu v septembri tak aby sa ti rovnomerne do decembra odpísal do výšky ročného daňového odpisu.
Jozef I
27.10.05,09:34
Vlastne ešte je tu jedna možnosť. Ak sa jedná o regál a bol dokúpený ďaľší, tak ten z 9. mesiaca by sa mohol zaradiť ako nový regál a odpisovať by sa mohol samostatne, nakoľko má cenu nad 30000,- SK
sway
31.10.05,09:07
Dovodom je to, ze v priebehu roka ty technicky zhodnocovat nemozes, az dalsi rok a sa ti zvysila vstupna cena a mal by som ho z tohto dovodu vyradit a znovu zaradit az v septembri a zacat uctovne odpisovat......TO JE NAZOR AUDITORKYPodľa toho čo som našla toto platí iba pri zrýchlenom odpise! §25 / 4.
Ja som uviedla rovnomerný - aj SW mi to tak vyrátal - spolieham sa naň, je výborný.;)595

ZÁKON

zo 4. decembra 2003

o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 25

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je

a) obstarávacia cena118) (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840162',%20'0',%20'0 ',%20'0',%20'107695')) vrátane nepeňažného vkladu fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak ide o vklad, ktorý sa neúčtuje v obchodnom majetku a pri predaji tohto majetku by sa na dosiahnutý príjem nevzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9 (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840146',%20'840146', %20'4448204',%20'4448241',%20'0')),

b) suma vo výške vlastných nákladov,118) (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840162',%20'0',%20'0 ',%20'0',%20'107695'))

c) reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov;118) (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840162',%20'0',%20'0 ',%20'0',%20'107695')) pri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach sa reprodukčná obstarávacia cena určí ako cena stavby zistená podľa osobitného predpisu119) (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840162',%20'0',%20'0 ',%20'0',%20'107696')) bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou; toto ustanovenie sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý je fyzickou osobou,

d) cena určená podľa písmen a) a b) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú,

e) suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k hmotnému hnuteľnému majetku a k hmotnému nehnuteľnému majetku, ktorý pri nezaplatení pohľadávky alebo jej časti prechádza do vlastníctva veriteľa,115) (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840162',%20'0',%20'0 ',%20'0',%20'107694')) znížená o čiastku splateného úveru alebo pôžičky,

f) zostatková cena majetku zistená u vkladateľa alebo darcu pri vyradení v dôsledku jeho vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo darovania okrem majetku vylúčeného z odpisovania,

g) obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania u vkladateľa alebo darcu pri vyradení v dôsledku jeho vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo darovania.

(2) Súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.

(3) Zostatkovou cenou na účely tohto zákona je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a) (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840149',%20'840149', %20'4448423',%20'4448423',%20'0'))].

(4) Technické zhodnotenie pri použití zrýchleného spôsobu odpisovania podľa § 28 (http://javascript:%20fZzSRInternal('28860',%20'840152',%20'840152', %20'4448602',%20'4448612',%20'0')) na účely výpočtu ročnej výšky odpisu a priradenia ročného koeficientu zvyšuje zostatkovú cenu (ďalej len „zvýšená zostatková cena; to neplatí, ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania.Jana Acsová
31.10.05,10:34
Zmazaná citácia § 25 ods. 4 Zákona o dani z príjmu.

Vyššie je riešená problematika daňového a nie účtovného odpisovania. Je logické, že v roku zaradenia majetku je OC=ZC, t.j. nemožno zvyšovať daňovú zostatkovú cenu, nakoľko táto sa rovná v roku zaradenia vstupnej cene. Prvú zostatkovú cenu podľa ZDP máme po uplatnení prvého odpisu a ten je ročný.
sway
31.10.05,10:50
To potvrdzuje, že technické zhodnotenie existuje.

Sway riešite problematiku daňového a nie účtovného odpisovania. Je logické, že v roku zaradenia majetku je OC=ZC, t.j. nemožno zvyšovať daňovú zostatkovú cenu, nakoľko táto sa rovná v roku zaradenia vstupnej cene. Prvú zostatkovú cenu podľa ZDP máme po uplatnení prvého odpisu a ten je ročný.
AVO dovoľujem si požiadať Ťa touto formou aby si sa na mňa priamo neobracala s odpoveďami a nedehonostovala moje snahy pomôcť ostatným. V príspevku č.17 jasne žiadateľ prosí : "Prosim, nejedna sa mi o danove odpisy."
Na osobné inektívy nebudem viac reagovať.
jessica
31.10.05,12:20
Sidlo firmy mame v prenajatom dome. Budeme tam instalovat vnutorne pocitacove siete. Chcem sa spytat ci sa tato siet berie ako sucast budovy a bude sa odpisovat so suhlasom majitela alebo je to ina odpisova skupina a aka?
Dakujem.
Jana Acsová
31.10.05,12:27
Sidlo firmy mame v prenajatom dome. Budeme tam instalovat vnutorne pocitacove siete. Chcem sa spytat ci sa tato siet berie ako sucast budovy a bude sa odpisovat so suhlasom majitela alebo je to ina odpisova skupina a aka?
Dakujem.Na túto problematiku sú všeobecne rozdielne názory. Určite je však dôležité, aké práce pre vás boli vykonané. Ak to boli práce stavebné a teda sieť je zabudovaná, mám za to, že sa jedná o TZ budovy.
andrej_rv
31.10.05,12:31
Presne tak. Zabudované sieťové rozvody by mali byť aj podľa mňa TZ. Ak však ide len o bežné prekáblovanie PC (voľne položené alebo ľahko odnímateľné a opäť nainštalovateľné pri presťahovaní), asi by sa celá sieť (server, pracovné stanice, káble atď) mali odpisovať ako súbor.
jessica
31.10.05,14:10
Dakujem za odpovede.
Kable budu "priklincovane" pri zemi ku stenam, cize odmontovatelne. A co ak vsetky PC, servre ... budu v prenajme (operat.leasing) len kable si urobime my? Bude to so suhlasom prenajimatela sucastou suboru a budeme to odpisovat ako subor..?
Jana Acsová
31.10.05,16:19
Dakujem za odpovede.
Kable budu "priklincovane" pri zemi ku stenam, cize odmontovatelne. A co ak vsetky PC, servre ... budu v prenajme (operat.leasing) len kable si urobime my? Bude to so suhlasom prenajimatela sucastou suboru a budeme to odpisovat ako subor..?Aký súbor máte na mysli ak sa jedná o operatívny leasing?
jessica
02.11.05,11:01
Mam na mysli subor hnutelnych veci. Kedze cely PC system bude v prenajme a my si tam len natahame kable, ktore dajme tomu nebudu sucastou stavby, ale volne premiestnitelne. Budu sa vyuzivat ku prenajatemu suboru hnut.veci t.j. pocitacov...
andrej_rv
02.11.05,11:12
Podľa mňa by potom šlo o TZ prenajatého majetku, ktoré by sa po dodržaní príslušných ustanovení § 24 ods. 2 ZDP (písomný súhlas prenajímateľa...) mohlo odpisovať ako iný majetok, alebo zahrnúť priamo do daňových výdavkov, ak by nedosiahlo v priebehu roka hodnotu 30 tis. Sk.
jessica
02.11.05,11:38
Presne tak si myslim aj ja. Dakujem.
Lucy
29.11.05,08:18
Mam v tom chaos. Auditorka mi tvrdila, ze v takychto pripadoch by som mal cely majetok vyradit a znovu zaradit so septembrovym datumom a zacat majetok ako celok UCTOVNE odpisovat v septembri.
Regale sa namontovali a zacali pouzivat uz v juli ale v septembri sa k nim este cast dokupovala....tak ako to vlastne je?
Prosim, nejedna sa mi o danove odpisy.

Dakujem.

Nedá mi nereagovať na radu tvojej auditorky Attila, tak takéto riešenie som nepočula ani v 2.ročníku strednej školy študentov neznalých predpisov a praxe :eek: .
Súhlasim s Jozefom, navrhujem vyradiť auditorku :D :D :D
Každý sa môže mýliť teda aj ja, ale chcela by som vidieť odvolávku na nejaký §, ktorým zdôvodnila svoj návrh, asi by sme sa naučili niečo nové všetci.:rolleyes:
Súhlasím s názormi ostatných, ak sa regále začali využívať v júli, tak tieto zaradíš do majetku v júli (v júli môžeš alebo nemusíš predpokladať,či sa v septembri bude dokupovať ďalší regál) a začneš ich aj v júli účtovne odpisovať, v septembri ak sa dokúpil ďalší regál, tak zvýšiš vstupnú cenu regálov, ktoré sú zaradené do majetku v júli a budeš odpisovať ďalej z tejto ceny. Viď príspevky vyššie.

Lucy
;)
attila12
29.11.05,13:26
Dakujem velmi pekne za pomoc.
dada 1
29.12.05,09:09
V r. 2004 sme kupili starší vysokozdv.vozík zaradila som ho do HM, v tomto roku nám urobili opravu za 69 000,-Sk je to techn. zhodnotenie alebo môžem zaúčtovať ako výdavok OZD- režijné výdavky?
Manual
29.12.05,09:27
V r. 2004 sme kupili starší vysokozdv.vozík zaradila som ho do HM, v tomto roku nám urobili opravu za 69 000,-Sk je to techn. zhodnotenie alebo môžem zaúčtovať ako výdavok OZD- režijné výdavky? dada, ak tam nič nevylepšili, to je nepridali nejakú vec, že vozík je napr. výkonnejší a podobne, ale vymenili len nefunkčné veci za nové funkčné, ktoré tam boli, to je aj keby vymenili celý motor napr, za 50000,- aj tak je to len oprava a ide to do réžie.
Pekný deň želám...
Anja111
18.11.06,14:46
Účtovať o odpisoch začínaš v mesiaci zaradenia, teda 7 mesiac z 90 000, pri nábytku by to bolo 022 / II.odpis.skupina./ neviem ako si to zaradil, pri rovnomernom odpise, ak sa DO=UO, by to činilo 15 000 ročne ( 6 rokov).
Prvý odpis by bol 2 500,- v prvom mesiaci 7/2005 zaradenia. v 8/2005 tiež suma 2 500,-.
Ak si ho technicky zhodnotil o 42 000, tak v 9 mesiaci Ti už ide odpis z hodnoty 132 000, teda ročný odpis je už 22 000, ak chceš dodržať ročný odpis 22 000, tak v 7 a 8 mesiaci máš pôvodné odpisy z pôvodnej sumy (teda 2 500,-) a v 9 tom mesiaci máš už odpis v sume 3 667 aj 10, 11, a v 12 tom už 5999 - tak aby si dosiahol ročný odpis 22 000. Spolu za 2005 rok 22 000,-Sk.
Takto sa Ti budú rovnať účtovné odpisy daňovým.
:)

Tiež mám takýto problém v PU. V marci kúpila s.r.o. starší nákladný automobil za 40.000,-- Sk. Zaradila ho a začala uplatňovať mesačné účtovné odpisy. V septembri musela, v zmysle Vyhlášky MDPT SR a nariadenia EHS č. 3821/85, namontovať tachograf v hodnote 10.000,-- Sk. Keďže pôvodné tachografy už nevyhovujú, namontovala digitálny. Predpokladám, že je to technické zhodnotenie. Ak sa mýlim, opravte ma, prosím. A teraz mi nie je celkom jasné, ako mám teda urobiť účtovný odpisový plán. Musím dorovnávať odpisy za mesiace, predchádzajúce technickému zhodnoteniu? Chápem, že budem mať rozdiel v účtovných a daňových odpisoch z dôvodu zaradenia DHM v priebehu roka, / účtovné odpisy budú nižšie/. V akej výške majú byť teda účtovné odpisy za rok 2006?
Manual
18.11.06,16:04
Tiež mám takýto problém v PU. V marci kúpila s.r.o. starší nákladný automobil za 40.000,-- Sk. Zaradila ho a začala uplatňovať mesačné účtovné odpisy. V septembri musela, v zmysle Vyhlášky MDPT SR a nariadenia EHS č. 3821/85, namontovať tachograf v hodnote 10.000,-- Sk. Keďže pôvodné tachografy už nevyhovujú, namontovala digitálny. Predpokladám, že je to technické zhodnotenie. Ak sa mýlim, opravte ma, prosím. A teraz mi nie je celkom jasné, ako mám teda urobiť účtovný odpisový plán. Musím dorovnávať odpisy za mesiace, predchádzajúce technickému zhodnoteniu? Chápem, že budem mať rozdiel v účtovných a daňových odpisoch z dôvodu zaradenia DHM v priebehu roka, / účtovné odpisy budú nižšie/. V akej výške majú byť teda účtovné odpisy za rok 2006? Napr. pri zrýchlenom odpisovaní by boli úč. odpisy nasledovné:
3/06 až 8/06 suma 834,- Sk
9/06 až 2/07 suma 1042,- Sk
Odpisy, ktoré už máš zaúčtované tie meniť nebudeš
Pekný večer...:)
Anja111
18.11.06,16:07
Ďakujem Dúfala som, že to bude tak, len ma zmiatli predchádzajúce zdôvodnenia. Prajem príjemnú nedeľu.
Jozef I
11.01.07,16:48
Chcel by som nadviazať na predošlé príspevky a spýtať sa. Ak sa inštalovala nová kabeláž (pc sieť) do výrobných hál z plechu, t.j. všetka kabeláž je v odnímatelných lištách pre prípad presunu. Súčasťou bolo aj nastavenie počítačov, a pod. Celková suma 500.000,-
Do akej odpisovej skupiny zaradiť túto sieť ? Ak viete aj kod KP, moc by mi to pomohlo.
andrej_rv
11.01.07,17:34
Ak sa inštalovala nová kabeláž (pc sieť) do výrobných hál z plechu, t.j. všetka kabeláž je v odnímatelných lištách pre prípad presunu. Súčasťou bolo aj nastavenie počítačov, a pod. Celková suma 500.000,-
Do akej odpisovej skupiny zaradiť túto sieť ?
MF SR vo svojom pokyne č. 3400/1998-62 (uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1998) uvádza v bode 1 príklady vybavenia stavby, ktoré sú jej súčasťou a odpisujú sa spolu so stavbou v rovnakej odpisovej skupine. V bode 1.5. pokynu sa uvádzajú tieto zariadenia:
1.5 Elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody (bežné rozvody a príslušenstvo pre telefón, rozhlas po drôte, časové zariadenia, spoločné televízne antény a elektrický vrátnik, zabudované rozvody počítačových sietí), okrem zariadení uvedených v bode 2.5
Podľa komentárov a príkladov sa za "pevne zabudované" považuje aj vedenie PC sietí v lištách. V zmysle uvedeného by som teda inštaláciu novej siete odpisoval ako technické zhodnotenie budovy.
Ako súbor počítače + sieť (odpisovaný v 1. OS ako počítače) by sa to dalo vtedy, keby šlo len o nejaké voľne uložené sieťové káble a ostatné komponenty. Ale to by sa asi pri vašom spôsobe technicekého riešenia asi obhajovalo dosť ťažko...
Jozef I
15.01.07,07:35
Andrej, ďakujem za promtnú odpoveď.
kalkulka
15.01.07,12:12
Ešte by stálo za úvahu, či by si nemal ponížiť zostatkovú hodnotu budovy o hodnotu starej kabeláže, a až tak zvýšiť hodnotu o novú kabeláž. Budova predpokladám ešte nie je odpísaná.
jababina
22.02.07,14:50
Ako odpisovať software keď 1. fa došla v siedmom mesiaci v hodnote 99000,--SKK v jedenástom sa uvedený software TZ - prikúpil sa ďalší modul v hodnote 45 000. Zaujímajú ma účtovné odpisy. Za odpoveď ďakujem.
adato
26.02.07,17:50
Za mesiace 7,8,9 a 10 to bude odpis počítaný z hodnoty 99 000,-, v 11. mesiaci sa navýši hodnota a za 11. a 12. mesiac už bude odpis počítaný z navýšenej hodnoty. Daňový odpis bude počítaný rovnako ako účtovný. Akým spôsobom počítate a účtujete odpisy - by ste mali mať uvedené v internej smernici. Môže to byť napríklad lineárne: mesačný odpis: obstarávacia hodnota/počet rokov/12
straposko
27.02.07,07:26
Ahojte, mohol by mi niekto poradit? V roku 2000 sme obstarali budovu v hodnote 6 500 000,-Sk a na zaciatku roku 2006 sme na nej urobili TZ v hodnote 100 000,-Sk. Uctujeme metodou rovnomerneho odpisovania. Takze o sumu TZ navysim tych 6 500 000,-? Nemozem ju zvysit o ZC vsak? alebo sa mylim...prosim poradte mi
vikinka
27.02.07,07:29
Technické zhodnot.pripočítaš k vstupnej obstarávacej cene v roku tech.zhodnotenia.
straposko
27.02.07,07:31
prepac,ale teraz robim prvy krat odpisy. Aky je rozdiel medzi vstupnou cenou v roku TZ a cenou toho prveho obstarania? ako to vypocitam?
vikinka
27.02.07,07:38
Napr.r.2005 vstup.cena 50 000,- ďalej počítaš odpisy z 50 000,-
r.2006 vstup.cena 50 000,-plus tech.zhod.30 000 odpisy z 80 000,-
r.2007 vstup.cena 80 00 odpisy z 80 000,-
Stačí takto?Vstup.cena je na výpočet odpisov a rovná sa obstarávacej cene.
straposko
27.02.07,07:46
takže, ked nemam inu VC,tak mam použiť tu prvu z roku 2000?
vikinka
27.02.07,07:50
Áno,tech.zhodnotenie pripočítaš k obstarávacej cene majetku.
straposko
27.02.07,07:53
takže tych 6 500 000 + 100 000 = 6 600 000 a z tohto robim odzaciatku odpisy vsak...=)dakujem ti velmi pekne.
vikinka
27.02.07,07:55
Odpisy zo sumy 6 600 000,-počítaš až v roku kedy nastalo tech.zhod.do toho roku zo sumy 6 500 000,-
straposko
27.02.07,08:01
ano =) si zlata. A ak sa smiem este spytat...K zostatkovej cene sa moze cena TZ pripocitat,iba ak to je zrychlene odpisovanie vsak
vikinka
27.02.07,08:29
TZ možeš pripočítať aj keď odpisuješ zrýchlene a pužiješ koeficient pre zvýš.zostatkovú cenu v príslušnej odpisovej skupine,§28 ZDP.
Ivenka
28.03.07,21:45
Prosím o radu, už som to písala inde ale nepochodila som.
FO nepodnikateľ vlastnil budovu, ktorú dal do prenájmu v r.2000 firme,ktorá si uplatňovala odpisy. Hodnota budovy bola 2,5 mil.V r.2001,2002 vykonala firma TZ vo výške 3 mil. V 1/2004 skončil firme prenájom, budovu vrátili FO, ktorá sa stala podnikateľom a tiež urobila TZ v hodnote 10 mil. Zaujíma ma ako mam počítať odpisy z akej ceny.
Mám TZ v hodnote 10 mil.vykonané vlastníkom FO
Mám TZ 5,5mil. čo vrátila firma.
Vstupná cena budovy 2,5 mil.
Počítam odpisy zo zostatkovej ceny alebo zo vstupnej ceny majetku, ktorý bol v prenájme?
Čiže z VC 5,5 mil - odpis rok 2004-2005 teda pokračujem v odpisovaní 7.rok ?
Už som bezradná a mám z toho gulááááš.
jenny7
29.03.07,08:42
ahojte, chcela by som poprosiť o Vašu radu - na účte 022 mám zaúčtovanú hodnotu majetku v sume 40000,-Sk, ktorá sa ročne odpisuje. Jedná sa o PC zostavu. V programe mám nadstavené odpisovanie.Teraz som si neni istá - v roku 2005 sa dokúpil k tejto zostave LCD monitor v hodnote 13 000,-Sk, vstupná hodnota sa navýšila a teraz sa mi odpisuje z hodnoty 53 000,-Sk. Dalo sa to ako TZ - a v celkovej hodnote sa to aj odpísalo v roku 2005. Účtovne som si všimla, že na účte 022 ostala hodnota 40 000,-Sk, teraz v DP v súvahe na strane aktív v riadku 003 mám hodnotu 40 000,- Sk a korekciu 53 000,- Sk a netto ako -13 000,- Sk. čo myslíte, je to takto dobre?
Ivenka
29.03.07,14:55
Prosím o radu, už som to písala inde ale nepochodila som.
FO nepodnikateľ vlastnil budovu, ktorú dal do prenájmu v r.2000 firme,ktorá si uplatňovala odpisy. Hodnota budovy bola 2,5 mil.V r.2001,2002 vykonala firma TZ vo výške 3 mil. V 1/2004 skončil firme prenájom, budovu vrátili FO, ktorá sa stala podnikateľom a tiež urobila TZ v hodnote 10 mil. Zaujíma ma ako mam počítať odpisy z akej ceny.
Mám TZ v hodnote 10 mil.vykonané vlastníkom FO
Mám TZ 5,5mil. čo vrátila firma.
Vstupná cena budovy 2,5 mil.
Počítam odpisy zo zostatkovej ceny alebo zo vstupnej ceny majetku, ktorý bol v prenájme?
Čiže z VC 5,5 mil - odpis rok 2004-2005 teda pokračujem v odpisovaní 7.rok ?
Už som bezradná a mám z toho gulááááš.
__________________
Niekedy by som išla najradšej predavať zeleninu
adato
08.04.07,17:45
ahojte, chcela by som poprosiť o Vašu radu - na účte 022 mám zaúčtovanú hodnotu majetku v sume 40000,-Sk, ktorá sa ročne odpisuje. Jedná sa o PC zostavu. V programe mám nadstavené odpisovanie.Teraz som si neni istá - v roku 2005 sa dokúpil k tejto zostave LCD monitor v hodnote 13 000,-Sk, vstupná hodnota sa navýšila a teraz sa mi odpisuje z hodnoty 53 000,-Sk. Dalo sa to ako TZ - a v celkovej hodnote sa to aj odpísalo v roku 2005. Účtovne som si všimla, že na účte 022 ostala hodnota 40 000,-Sk, teraz v DP v súvahe na strane aktív v riadku 003 mám hodnotu 40 000,- Sk a korekciu 53 000,- Sk a netto ako -13 000,- Sk. čo myslíte, je to takto dobre?

Nie je to dobre. Ak sa to zauctovalo ako TZ, mala sa aj hodnota na 022 navysit na 53 000. Tym, ze to bolo TZ do 30 000,- mohlo to byt zauctovane aj jednorazovo do nakladov (na ucet 5xx a nie na opravkovy). Tak ako to je - teda ze opravky su vyssie ako obstaravacia hodnota a netto hodnota vychadza do zapornych cisel - to nie je spravne.
jenny7
11.04.07,13:21
Adato, ďakujem za tvoju odpoveď, nakoniec som urobila ešte zápis 022/042 - tým sa mi 022 nyvýšila na spomínanú hodnotu 53000,-Sk, to by bolo už v poriadku, akurátne na 042 mi zostala hodnota -13000,- Sk. Teraz mi to ostalo tak, že v riadku v súvahe aktíva mám v riadku 020: - 13000,-
riadok 016: 53000 korekcia 53000,netto 0,-
riadok 003: 40000 korekcia 53000, netto -13000

akosi som sa v tom zamotala, neviem, čo s tým ďalej, musím skrátka 042 dorovnať do 0,-Sk len neviem, ako to urobiť, nevedel by mi s tým niekto pomôcť, prípadne aj adato ak by si našiel chvílu čas?? zatiaľ ďakujem.
ešte napíšem v skratke všetky pohyby ako som to účtovala: 022/042 40000,- zostava PC
potom sa urobilo TZ na LCD monitor v hodnote 13000,-Sk, ktoré mi v tabulke odpisov navýšilo obstarávaciu hodnotu, a účtovne sa to zaúčtovalo ako 042/321 - prišla faktúra, potom sa zaúčtovalo 082/042 nakoniec odpis 551/082.
Teraz nakoniec, aby mi sedela 022 s daň.odpismi som 022 navýšila účt.zápisom 022/042, 022 mi už sedí, len neviem, čo s tou mínusovou 042??? mám to tam akoby 2x a neviem ako to opraviť?
adato
15.04.07,18:39
Adato, ďakujem za tvoju odpoveď, nakoniec som urobila ešte zápis 022/042 - tým sa mi 022 nyvýšila na spomínanú hodnotu 53000,-Sk, to by bolo už v poriadku, akurátne na 042 mi zostala hodnota -13000,- Sk. Teraz mi to ostalo tak, že v riadku v súvahe aktíva mám v riadku 020: - 13000,-
riadok 016: 53000 korekcia 53000,netto 0,-
riadok 003: 40000 korekcia 53000, netto -13000

akosi som sa v tom zamotala, neviem, čo s tým ďalej, musím skrátka 042 dorovnať do 0,-Sk len neviem, ako to urobiť, nevedel by mi s tým niekto pomôcť, prípadne aj adato ak by si našiel chvílu čas?? zatiaľ ďakujem.
ešte napíšem v skratke všetky pohyby ako som to účtovala: 022/042 40000,- zostava PC
potom sa urobilo TZ na LCD monitor v hodnote 13000,-Sk, ktoré mi v tabulke odpisov navýšilo obstarávaciu hodnotu, a účtovne sa to zaúčtovalo ako 042/321 - prišla faktúra, potom sa zaúčtovalo 082/042 nakoniec odpis 551/082.
Teraz nakoniec, aby mi sedela 022 s daň.odpismi som 022 navýšila účt.zápisom 022/042, 022 mi už sedí, len neviem, čo s tou mínusovou 042??? mám to tam akoby 2x a neviem ako to opraviť?

Chyba je v zápise 082/042 - ten nemal byť a treba ho vystornovať.
(082 na stranu dal sa účtuje pri vyradení majetku a 042 bolo potrebné zúčtovať oproti 022 a to sa už opravilo - teda teraz tam musí byť na strane dal viac ako bolo na MD)
zelik
12.05.07,15:50
MAM OTAZKU.
MINULY ROK SME KUPILI ZO ZAHRANICIA VYROBNE STROJE. ZARADILI SME ICH DO POUZIVANIA A ODPISUJEME.
DOTERAZ TRVALO TSUP Pieštany /Technicky skusobny ustav/ vydať osvedcenie o zhode /tzv. certifikáty k daným strojom/.
NIE JE MI JASNE, CI VYDANIE TYCHTO CERTIFIKATOV JE TECHNICKYM ZHODNOTENIM ALEBO TO MAM ZAUCTOVAT ROVNO NA SLUZBY /ide o stovky tisic/.
ďakujem za odpoved
betka
12.05.07,19:09
TZ hmotného a nehmotného M sú výdavky na dokončenie nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie....

V tomto prípade nejde o TZ strojov.

Postupy účtovania
Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku: par. 37-
(17) Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie noriem a certifikátov, napríklad ako sú ISO normy, prípravu a zábeh výkonov, reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo jeho časti, na rozšírenie výroby, ako aj ostatné náklady podobného charakteru sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady na hospodársku činnosť
adato
14.05.07,17:47
Nejedná sa o technické zhodnotenie, ale podľa mňa sa napriek tomu jedná o náklady súvisiace s obstaraním a mala by sa o ich hodnotu navýšiť hodnota strojov. Je to niečo ako náklad na funkčné skúšky a pod.
zelik
14.05.07,18:00
aj ja si to myslím, pretože ak si dám napríklad certifikovať svoje výrobky, tak tieto náklady súvisiace s certifikáciou je náklad na hospodársku cinnosť - 548.
ale ak si dám certifikovať výrobné zariadenie, ktoré odpisujem, a dám si ho certifikovať, aby splňalo všetky bezpečnostné normy, tak si myslím, že by to malo zvyšovať ocenenie stroja, a odpisovať by sa malo zo zvýšenej vstupnej ceny, pretože tomuto vydaniu certifikátu predchádzali náklady na upravy stroja, aby splnil požiadavky.
AK SA MYLIM,PROSIM, OPRAVTE MA
Danila
14.05.07,19:54
aj ja si to myslím, pretože ak si dám napríklad certifikovať svoje výrobky, tak tieto náklady súvisiace s certifikáciou je náklad na hospodársku cinnosť - 548.
ale ak si dám certifikovať výrobné zariadenie, ktoré odpisujem, a dám si ho certifikovať, aby splňalo všetky bezpečnostné normy, tak si myslím, že by to malo zvyšovať ocenenie stroja, a odpisovať by sa malo zo zvýšenej vstupnej ceny, pretože tomuto vydaniu certifikátu predchádzali náklady na upravy stroja, aby splnil požiadavky.
AK SA MYLIM,PROSIM, OPRAVTE MAA aký je prosím Ťa rozdiel v posudzovaní certifikácie výrobkov a DHM? Prečo teda pri výrobkoch nie do obstarania? Získanie certifikátu spĺňa v obidvoch prípadoch rovnaké poslanie.
zelik
15.05.07,08:38
:confused:
balala
15.05.07,10:16
ahojte, pridávam sa k téme technické zhodnotenie otázočkou.

máme nákladný automobil na "starý" lízing. lízing bol ukončený v minulom roku, kúpna cena bola zaplatená, bola to asi 1000ka, takže šla cez 501. čiže v evidencii majetku auto nemáme, je v podsúvahovej evidencii. teraz sme naň urobili nadstavbu v OC vyššej ako 30tis.Sk.
čiže zaradím to do účtovnej skupiny, kde je automobil, tak to budem odpisovať daňovo, účtovne si to odpíšem, ako si stanovím. je to iný majetok, chcem sa opýtať: môžem to dať na 022 alebo na 029, alebo je to jedno?
Danila
15.05.07,13:11
:confused:Stroje zo zahraničia boli zaradené a využívané. Získanie certifikátu nie je TZ. Je to obstaranie služby 518.
adato
15.05.07,17:50
Ak nie je bez uvedených certifikátov povolená prevádzka strojov na našom území, tak si naďalej myslím, že sú to náklady súvisiace s obstaraním. Sú to podľa mňa náklady na splnenie všetkých zákonom predpísaných povinností podobne ako sú to u veľkých stavieb náklady na ekologické skúšky (rôzne merania, ktorými sa preukazuje, že zariadenie spĺňa predpísané limity) a napr. náklady na kolaudáciu....