Č.Mária
09.08.04,14:31
Kto správne poradí?
Ako postupovať pri preradení súkromného osobného auta do podnikania. Jedná sa o bezplatný prevod.Uvažujem nad možnosťami:
1/ Auto oceniť znaleckým posudkom, nakoľko sa jedná o 3-ročné vozidlo odkupené od lizingovej spoločnosti za symbolicku cenu 100.-Sk, ktorého hodnota je podstatne vyššia a auto odpisovať ako nové s tým, že odpisy sa zahrnú do nákladov.
2/Keďže auto nebolo odpisované počas lizingu, vypočitať časový lizing z nadobudacej ceny a ten uplatniť 1 rok/ to znamená štvrtý rok odpisovania/ so zahrnutím do nákladov .
Paula
09.08.04,18:24
Priznávam, že neviem ako je to v súčasnosti, pretože nemám čerstvý prípad so starším autom. V zákone sa písalo, že nie je potrebný znalecký posudok, je treba sa však držať ceny "obvyklej". Čiže asi obehať autobazáry a zistiť si, za koľko sa autá predávajú. Rovnako sa v zákone písalo o úrokoch z pôžičiek (nie bankových), úroky "obvyklé". Nie je však možné odpisovať ako nové auto, keď kúpim za 100,- Sk. Potom môžem odpisovať len tých 100,-.
Mila
10.08.04,11:30
Ahojte, pokiaľ viem tak odpisovať môžeš iba skutočnú kúpnu cenu. Hodnota zaradenia auta do majetku je zaujímavá pri výkazoch kde sa pozerá na hodnotu majetku firmy. Vtedy je najlepší naozaj ten znalecký posudok, lebo ak budeš potrebovať výkazy napr. pre banku, tak ja mám skúsenosť, že chceli podrobnú inventarizáciu majetku.