gabusss
28.06.10,19:26
Zamestnanec je dlhšiu dobu PN (pričom mu stále plynie skúšobná doba) a zo zdravotných dôvodov nemôže ďalej vykonávať prácu. Chcem sa opýtať ako v tomto prípade postupovať, ak chceme rozviazať pracovný pomer so zamestnancom tak, aby to bolo v súlade so Zákonníkom práce (napr. či je možné ukončiť pracovný pomer dohodou bez nároku na odstupné a odvolávať sa na to, že zamestnanec je v skúšobnej dobe?). Prípadne iné rady a názory len uvítam. Ď.
drobeceva
28.06.10,19:28
Zamestnanec je dlhšiu dobu PN (pričom mu stále plynie skúšobná doba) a zo zdravotných dôvodov nemôže ďalej vykonávať prácu. Chcem sa opýtať ako v tomto prípade postupovať, ak chceme rozviazať pracovný pomer so zamestnancom tak, aby to bolo v súlade so Zákonníkom práce (napr. či je možné ukončiť pracovný pomer dohodou bez nároku na odstupné a odvolávať sa na to, že zamestnanec je v skúšobnej dobe?). Prípadne iné rady a názory len uvítam. Ď.
Áno, v skúšobnej dobe môžte ukončiť PP aj počas trvania PN a to bez uvedenia dôvodov.
Pozri napr. aj tu
http://www.porada.sk/t142413-pn.html#post1435881
vieraaaa
28.06.10,19:37
Zamestnanec je dlhšiu dobu PN (pričom mu stále plynie skúšobná doba) a zo zdravotných dôvodov nemôže ďalej vykonávať prácu. Chcem sa opýtať ako v tomto prípade postupovať, ak chceme rozviazať pracovný pomer so zamestnancom tak, aby to bolo v súlade so Zákonníkom práce (napr. či je možné ukončiť pracovný pomer dohodou bez nároku na odstupné a odvolávať sa na to, že zamestnanec je v skúšobnej dobe?). Prípadne iné rady a názory len uvítam. Ď.
§ 72 ZP
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Pri ukončení PP v skúšobnej dobe nemá zamestnanec nárok na odstupné a nie je treba dohodu, ale skončenie pracovného pomeru v skúšobej dobe v zmysle § 72 ZP.