M3G
09.08.04,22:32
Za predchádzajúce 3 mesiace mi program počíta iba priemer na dovolenku, priemer na sviatok mám stále rovnaký, tento priemer na sviatok počíta zo základnej mzdy, ktorá je stále konštantná.

Je to dobre? Pretože zamestnanec má občas odmeny a priemer na dovolenku mu vyjde trochu iný.
Magma
10.08.04,06:28
Nie je to náhodou preto, že máš pracovníkov odmeňovaných mesačnou mzdou? Totiž podľa ZP §122 ods. 3, ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, v tom prípade sa sviatok považuje za odpracovaný deň a patrí mu mzda. Ak je odmeňovaný "hodinovou" mzdou, vtedy mu patrí náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku, samozrejme ak nepracoval z dôvodu sviatku, lebo "ušla mu mzda z dôvodu sviatku".V takomto prípade použi priemerku na dovolenku. Pozri ten odsek ZP je to tam zrozumiteľne napísané. Ale zhrniem, ak máš odmeňovanie iba mesačnou mzdou, potom považuješ deň sviatku za odpracovaný deň a nepotrebuješ priemerku.
juko
20.11.04,11:14
Chcel by som len doplniť predchádzajúci príspevok v tom, že aj u pracovníkov odmeňovaných mesačnou mzdou je možné počítať s náhradou mzdy za sviatok podľa spomínaného ZP §122 ods. 3:

(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.
Lucy
22.11.04,08:24
A ako sa má postupovať, ak zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a súčastne výkonnostným príplatkom, ktorý je stanovený napr. % z dosiahnutého obratu.

Prepláca sa sviatok priemerom alebo sa má brať sviatok ako odpracovaný deň, teda mesačnou mzdou?

Ďakujem za pomoc.
juko
22.11.04,17:29
Ešte raz, všetko záleží od toho, ako je postavená pracovná zmluva. Ak je v nej zakotvené, že sa sviatky preplácajú, tak počítaš priemerku. Ak sviatky nepreplácaš, tak postupuješ ako by bol sviatok pracovný deň.
Lucy
22.11.04,20:12
To chápem, ale v Zákonníku práce nie je napísané, ako riešiť prípad, keď dohodnutá mzda sa skladá z mesačnej mzdy a súčastne výkonnostného príplatku - % z určitého ukazovateľa(obrat, výkon, marža a iné). Teda mám 2 zložky mzdy, mesačnú a úkolovú.Viem, že sa to má riešiť v pracovnej zmluve, ale mňa zaujíma, či nie je k tomuto prípadu nejaký výklad, alebo kto ma s tým aké skúsenosti. ďakujem.
juko
22.11.04,20:31
naši pracovníci majú mesačnú mzdu /zakotvenú v pracovnej zmluve/ a k tomu prémie /10,-Sk za odprac.hod/ a odmeny v ľubovoľnej výške od majiteľovej nálady. Sviatky preplácam priemerkou, lebo to mám zakotvené v pracovnej zmluve.
Asi tak.Juraj
Lucy
22.11.04,20:44
Ja som prevzala mzdové účtovníctvo a keď som pozerala do pracovných zmlúv, tak zamestnanci nemajú v pracovných zmluvách dohodnuté preplácanie sviatkov priemerom. Odmeňovanie: mesačná mzda + výkonnostný príplatok. Od 01.04.2002, keď vstúpil do platnosti nový ZP mali aj naďalej preplácaný sviatok priemerom, bez toho, aby to bolo ošetrené v pracovnej zmluve. čo s tým? Ozaj, a tie odmeny od majiteľa - podľa jeho rozhodnutia máte nejako ošetrené - v mzdovom dekréte alebo inde?
juko
22.11.04,20:54
nemáme.Podľa neho sú odmeny nenároková zložka miezd.Keď som mu chcel vysvetliť, že to tak celkom nie je, nechcel ma počúvať. Tak kašlem naňho a robím to ako chce. V konečnom dôsledku je zodpovedný on.

A k tým sviatkom: urob dodatok k zmluve, kde vyšpecifikuješ, že sviatky budeš preplácať priemerkou a máš to v suchu.
Lucy
22.11.04,21:00
Ale s akým dátumom urobiť ten dodatok? Ozaj, kto kontroluje, či to máš stanovené v zmluve, že preplácaš sviatok priemerom pri mesačnej mzde? Inak, pre zamestnanca je výhodnejšie, ak sa mu sviatok prepláca priemerom, však?
juko
22.11.04,21:10
Kľudne ho antidatuj k 1.4.2002. Mzdy nám myslím kontroloval inšpektorát bezpečnosti práce ak sa nemýlim./bolo to ale v 08_2002/ Vtedy kontrolovali, či pracovné zmluvy spĺňajú všetky náležitosti podľa ZP. Priznám sa, že ich vôbec nezaujímalo, či sviatky preplácam priemerkou alebo ich posudzujem ako pracovný deň. Máš pravdu v tom, že pre pracovníkov je to výhodnejšie. Naše dievčatá majú výplatu o 1000,-Sk vyššiu, keď sú dva sviatky v mesiaci.
Lucy
22.11.04,21:14
No, to som tu ešte nerobila a ani terajší riaditeľ. Predchádzajúca pracovníčka spravila k 01.04.2002 dodatky - zmena pracovného času na 40 hod týždenne, ale ani slovkom o preplácaní sviatkov, a všetkým platila priemerom. Ja som prišla koncom minulého roku. Ale vieš, keď niečo antidatuješ, tak sa na to ľudia tak čudne pozerajú, aj keby som vlastne dala na papier len to, čo sa robilo. :-)
juko
22.11.04,21:37
Teraz ma napadla lepšia vec. Sprav si internú smernicu o preplácaní sviatkov a je to.
zuzana11
23.11.04,10:00
Presne to mi napadlo ked som si precitala tento prispevok. Tiez by som to riesila internou smernicou. My to tiez nemame v prac. zmluvach ale v smernici.
Lucy
23.11.04,10:19
Zuzana 11 a Juko, ďakujem Vám za radu. Aj moje myšlienkové pochody boli rovnaké, len to má jeden háčik. V ZP je uvedené v § 122 odst.3, že "V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety. " Teda sviatok sa bude preplácať priemerom. My kolektívnu zmluvu nemáme, nemáme odbory, teda podľa toho to vychádza, že by to mal každý mať v pracovnej zmluve :-(
zuzana11
01.12.04,10:47
No dobre teda, tak sme sa asi dohodli na tom, že urobíme dodatky k prac. zmluvám. HURAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Mám 500 zamestnancov. :-((
Robila si aj ty dodatky ? A s akým dátumom ?