Nandrolon
29.06.10,11:25
Zdravím.
Ako správne zúčtovať vyvedenie poškodeného trezora pri krádeži, ktorý má ešte ZH?

samotné vyvedenie 082/022 ale čo so zostatkovou hodnotou? čakať koľko nám preplatí poisťovňa a tú časť zúčtovať ako škody a zvyšok doúčtovať na 551 alebo ako?

- dúfam že s 343-kou sa nič v tomto prípade neúčtuje.
adato
29.06.10,11:51
Zostatkovú hodnotu by ste mali zaúčtovať na účet 549. Tu by ste mohli mať vytvorené 2 analytiky - do výšky náhrad a nad výšku náhrad.
Nandrolon
29.06.10,12:30
a aký iný /vecný/ rozdiel by bol v tých dvoch analytikách, však obe budú daňovo uznané, nie ??
- jedine pre lepší prehľad evidencie, nič iné ma nenapadá.
díky.

a s DPH-čkou sa nič neúčtuje ?
Zoltán Kovács
29.06.10,12:33
Prepáčte, že som mimotemy ale strašne sa mi páči formulácia "vyvedenie"..... :)
Zoltán Kovács
29.06.10,12:34
a aký iný /vecný/ rozdiel by bol v tých dvoch analytikách, však obe budú daňovo uznané, nie ??
- jedine pre lepší prehľad evidencie, nič iné ma nenapadá.
díky.

a s DPH-čkou sa nič neúčtuje ?

Ak dobre viem, tak škoda je uznaná ako daňová iba do výšky náhrady od poisťovne. S DPH nič nerobíš, teda nevzniká povinnosť vrátiť DÚ už uplatnené DPH.
Nandrolon
29.06.10,12:58
aha, tak to je iná vec...

ale ak sa likviduje v dôsledku opotrebenia tak je to uznané daňovo celé, teda aj neodpísaná časť...

u škody je to potom ináč...
Nandrolon
27.07.10,11:53
Kde zaúčtovať rozdiel ak poisťovňa uhradila viac ako je účtovná zostatková hodnota trezora?
082/022 - vyvedenie v nadobúdacej hodnote
549/082 - doúčtovanie účtovnej zostatkovej hodnoty
a rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou a čiastkou uhradenou poisťovňou - 6-kový účet ? oproti pohľadávke voči poisťovni?
KEJKA
27.07.10,13:27
Kde zaúčtovať rozdiel ak poisťovňa uhradila viac ako je účtovná zostatková hodnota trezora?
082/022 - vyvedenie v nadobúdacej hodnote..............správne VYRADENIE
549/082 - doúčtovanie účtovnej zostatkovej hodnoty...škoda, áno
a rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou a čiastkou uhradenou poisťovňou - 6-kový účet ? oproti pohľadávke voči poisťovni?

poisťovňa - neviem aký je časový interval medzi krádežou a plnením poisťovne, ale v zásade pri vyradení účtujem hned aj pohľadávku 378/648 ako očakávané plnenie od poisťovne a potom 221/378,648 skutočnosť.

Daňové hľadisko - podľa mňa, ak ide o škodu v dôsledkumkrádeže a je o tom záznam z polície, tak je škoda v plnej výške uznaná, nielen do výšky náhrady. /Aj ked v tomto prípade je to jedno, nakoľko plnenie poisťovne je vyššie.