JankaII
29.06.10,16:20
Manžel je SZČO a pracuje na stavbe Syn ukončil stredné odborné študium a má ešte letné prázdniny . Môže otcovi vypomáhať na stavbe bez brigádnickej zmluvy,alebo sa to bude musieť nahlásiť na socialke?
veronikasad
29.06.10,17:17
Manžel je SZČO a pracuje na stavbe Syn ukončil stredné odborné študium a má ešte letné prázdniny . Môže otcovi vypomáhať na stavbe bez brigádnickej zmluvy,alebo sa to bude musieť nahlásiť na socialke?
Do konca augusta má syn štatút študenta, môže vypomáhať otcovi - živnostníkovi bez zmluvného vzťahu.
Konkretizuj však o akú stavbu ide, aby to príp. kontrola IP neposúdila ako nelegálnu prácu nie u otca, ale majitela stavby.
JankaII
29.06.10,17:26
Do konca augusta má syn štatút študenta, môže vypomáhať otcovi - živnostníkovi bez zmluvného vzťahu.
Konkretizuj však o akú stavbu ide, aby to príp. kontrola IP neposúdila ako nelegálnu prácu nie u otca, ale majitela stavby.


manžel pracuje v amfiteatri na pokládke zámkovej dlažby a je to stavba ,ktorá sa financuje cez mesto z europských fondov,takže asi bude dobre ,aby stavbyvedúci mu dal brigádnicku zmluvu
veronikasad
29.06.10,17:28
manžel pracuje v amfiteatri na pokládke zámkovej dlažby a je to stavba ,ktorá sa financuje cez mesto z europských fondov,takže asi bude dobre ,aby stavbyvedúci mu dal brigádnicku zmluvu
V tom prípade ale nebude zamestnancom otca, ale mesta. Zadarmo tam zrejme robiť nebude, tak je to OK
JankaII
29.06.10,17:37
a v akom prípade by bol zamestnancom otca?
Tweety
29.06.10,17:45
a v akom prípade by bol zamestnancom otca?
Ak by pracoval u neho, t.j. otec by bol živnostníkom.
veronikasad
29.06.10,17:47
otec je živnostníkom, pracuje na stavbe, ktorú financuje mesto. Sama som zvedavá, aká by bola reakcia inšpektorov inšpekcie práce.
JankaII
29.06.10,18:00
takže bude najlepšie ,aby pracoval na dohodu o brigádnickej práci študenta. A ešte mi poradte ako je to z odvodom do zdravotnej poisťovne.V prípade,že prekročí polovicu minimalnej mzdy mesačne,alebo ročne musí si sám zaplatiť zdravotnú poistku?
veronikasad
29.06.10,18:03
takže bude najlepšie ,aby pracoval na dohodu o brigádnickej práci študenta. A ešte mi poradte ako je to z odvodom do zdravotnej poisťovne.V prípade,že prekročí polovicu minimalnej mzdy mesačne,alebo ročne musí si sám zaplatiť zdravotnú poistku?
Výška príjmu na dohodu u študentov nie je obmedzená, nemusí podávať RZZP. Zamestnávatel platí len urazové a garnčné poistenie do SP.
JankaII
29.06.10,18:22
všetkým ďakujem
JankaII
30.06.10,18:08
Výška príjmu na dohodu u študentov nie je obmedzená, nemusí podávať RZZP. Zamestnávatel platí len urazové a garnčné poistenie do SP.


včera bolo písané v SME novinách citujem: Ak na základe dohody o brigádnickej práci študenta, nezaopatrené dieťa zarobí viac ako 2479,20 eura.musí platiť za celé obdobie brigády aj zdravotné poistenie. Dovtedy zaň hradí poistné štát
JankaII
30.06.10,18:10
a ešte som zistila:
Živnostník a zamestnávanie rodinných príslušníkov

[19:50, 26.04.2010]
http://podnikam.webnoviny.sk/nahlad_obrazku.php?filename=html/obrazky/obr_spravy/1272304342.jpg&width=295
Podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní s účinnosťou od 1. júla 2006 nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu - podnikateľa vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel (manželka), ktorí sú buď dôchodkovo poistení alebo sú poberateľmi dôchodku alebo sú žiakmi (študentmi) do 26 rokov.

Z uvedeného zákona teda vyplýva, že živnostníkovi môže pri výkone jeho práce vypomáhať bez akéhokoľvek platenia mzdy priamy príbuzný, pričom ho nemusí zamestnávať. Podmienkou však je, že tento príbuzný nesmie byť evidovaný na Úrade práce a poberať štátne dávky a musí byť dôchodkovo poistený.

Kto môže teda podnikateľovi vypomáhať pri podnikaní?


príbuzný v priamom rade (podľa § 117 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka je to - otec, mama, syn, dcéra, vnuk a vnučka),
súrodenec,
manžel (manželka).


Aké musia spĺňať podmienky pri výpomoci?


musia byť dôchodkovo poistení, alebo
musia poberať dôchodok, alebo
sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.


Drobní podnikatelia často využívajú pri podnikaní svoje deti, ktoré študujú, zamestnaného manžela alebo manželku, rodičov na dôchodku. Novelou tohto zákona sa výrazne zjednodušilo podnikanie hlavne malým a stredným podnikateľom, ktorí si pre nízke zisky a vysoké odvody nemohli dovoliť uzatvárať pracovnoprávne vzťahy s inými zamestnancami a predošlý zákaz vzájomného zamestnávania príbuzných im veľmi komplikoval situáciu.

Už nemusia so svojimi príbuznými, ktorí im vypomáhajú často len pár hodín v týždni riešiť uzatváranie pracovných zmlúv či dohôd o vykonaní práce, dohôd o študentskej práci alebo otvorenie živnosti tak, ako to boli nútení robiť pred zmenou. Pred novelizáciou sa takáto aj keď len malá výpomoc zo strany rodinných príslušníkov považovala za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, čo bolo pri zistení kontrolnými orgánmi sankciované. Ak však podnikateľ chce rodinnému príslušníkovi vyplatiť za prácu odmenu, musí ho riadne zamestnať (či už na TPP, dohodu a iné).

Príklad:
Pán Peter sa rozhodol podnikať a zriadil si na rohu ulice malú kaviarničku. Jeho 20 ročná dcéra študujúca VŠ na druhom konci republiky ho príde občas cez víkendy navštíviť. Keďže otec je na celú reštauráciu sám, rozhodne sa mu počas týchto občasných návštevách vypomôcť s poupratovaním skladov a sociálnych zariadení bez nároku na odmenu.

Podnikateľ - Peter sa nedopustil žiadneho porušenia zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci, nakoľko jeho dcéra je študentkou VŠ, má vek do 26 rokov a je s ním v priamom príbuzenskom vzťahu. V prípade, keby sa podnikateľ rozhodol ju za občasnú prácu odmeňovať, odporúča sa už potom s ňou uzavrieť pracovný vzťah (napr. na dohodu o brigádnickej práci, TPP a iné), aby sa vyhol pokute pri kontrole z daňového úradu.

Príklad
Pani Kvetka sa nasťahovala so svojim veľmi dobrým kamarátom za účelom vzájomného ušetrenia nákladov do spoločného prenájmu do nového mesta. Pán Pavol si našiel prácu v IT oblasti na polovičný úväzok, pani Kvetka začala podnikať a zriadila si obchod s kvetinami. Keďže pán Pavol mal popri polovičnom pracovnom úväzku veľa voľného času, rozhodol sa svojej spolubývajúcej pani Kvetke občas vypomôcť s rozvozom kvetín.

Pani Kvetka v tomto prípade porušuje zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci, pretože s pánom Pavlom nie je v žiadnom priamom príbuzenskom vzťahu, nie sú ani súrodenci a ani manželia (napriek tomu, že bývajú spolu). Hrozí jej pokuta za nelegálne zamestnávanie od 2 000 do 200 000 €.

veronikasad
30.06.10,19:35
včera bolo písané v SME novinách citujem: Ak na základe dohody o brigádnickej práci študenta, nezaopatrené dieťa zarobí viac ako 2479,20 eura.musí platiť za celé obdobie brigády aj zdravotné poistenie. Dovtedy zaň hradí poistné štát
Novinárska kačica - uvedené platí len v prípade, ak má študent živnosť. Výška príjmu na dohodu o BPŠ nie je obmedzená, zdr. poistenie sa z nej neplatí.

S druhým príspevkom, ktorý si priložila, súhlasím v plnom rozsahu.
Prípad tvojho syna som spochybnila len v tom zmysle, že výpomoc rodinného príslušníka sa tu ťažko preukazuje - inšpektor môže spochybniť, že ide o čierneho zamestnanca mesta, najmä keď si napísala, že ho má prihlásiť stavbyvedúci.

Ak by syn pracoval u živnostníka v obchode alebo vlastnej dielni - nie je čo riešiť.
JankaII
09.07.10,11:26
Novinárska kačica - uvedené platí len v prípade, ak má študent živnosť. Výška príjmu na dohodu o BPŠ nie je obmedzená, zdr. poistenie sa z nej neplatí.

S druhým príspevkom, ktorý si priložila, súhlasím v plnom rozsahu.
Prípad tvojho syna som spochybnila len v tom zmysle, že výpomoc rodinného príslušníka sa tu ťažko preukazuje - inšpektor môže spochybniť, že ide o čierneho zamestnanca mesta, najmä keď si napísala, že ho má prihlásiť stavbyvedúci.

Ak by syn pracoval u živnostníka v obchode alebo vlastnej dielni - nie je čo riešiť.ešte som si to overovala v zdravotnej pisťovni a dnes mi prišla odpoveď:

podľa Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení
neskorších predpisov § 13 ods.20 písm. d), medzi vyňaté príjmy sa
zahŕňajú:

a) príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta,39l)
b) príjmy z prenájmu, 50)
c) príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou51) okrem príjmu zo
závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti
základu dane a daňový bonus podľa osobitného predpisu, 51a)
d) príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru51b)
u osôb uvedených v § 11 odsek 8 písmenách a) až m), o) až r).

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ študent je považovaný za poistenca
štátu a pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, tak tieto
príjmy sa považujú za vyňaté príjmy a takýto študent neodvádza
poistné z tohto príjmu bez ohľadu na výšku zárobku.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na tel.č.
0850 003 003 (zo zahraničia +421220817003) počas pracovných dní od
8.00 do 18.00 hod.


S pozdravom

Call centrum VŠZP

takže si mi dobre poradila
ďakujem