milenia
05.07.10,15:37
Ahojte,
SZCO, kvartálny plátca DPH má na leasing zakúpené vozidlo. Kedy má nárok na odpočet dph - podľa dátumu splatnosti splátky v splátkovom kalendári /zaúčtovaní záväzku/ - alebo až pri úhrade splátky?

V jednej príručke som sa stretla s postupom, že bola uplatnená dph až na základe VBU, čo môže byť v tomto prípade až v nasledujúcom zdaňovacom období, keďže so splátkami sa meškalo.

Ale v tej príručke bola DPH aj z DOFA uplatnená až pri úhrade na základe VBU, čo sa mi zdá nesprávne, nakoľko DPH sa uplatňuje na základe dátumu zdaniteľného plnenia - bez ohľadu na dátum úhrady DOFA. Alebo sa mýlim?

Ďakujem vopred za každú cennú radu.
martinez
05.07.10,15:43
kedze sa jedna o opakovane dodanie, danova povinnost vznika posledny den obdobia, na ktore sa platba pozaduje.. leasingovky od 1.1.2010 sikovne upravili splatkovy kalendar, ze datum platby je prave posledny den predmetneho obdobia, cize aj datum danovej povinnosti.

narok na odpocitanie dane vznika ku dnu splatnosti konkretnej splatky...teda za predpokladu, ze platitel nepouziva auto na dodanie sluzieb, ktore su oslobodene podla §28-41
milenia
05.07.10,15:46
Predpokladám, ze ani v tých faktúrach sa nemýlim, ale čo by ste spravili autorke tej príručky /za cca 5 EURO/? :-)
Zita5
05.07.10,19:07
Predpokladám, ze ani v tých faktúrach sa nemýlim, ale čo by ste spravili autorke tej príručky /za cca 5 EURO/? :-)

Moja otázka - z ktorého roku bola príručka ?
Zita5
05.07.10,19:18
Zákon o DPH
Odpočítanie dane

§ 49
Odpočítanie dane platiteľom
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html#hore)

(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12,
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html#hore)

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Treba čítať najskôr zákon ;) Napokon , v minulosti sa aj DPH mohla odpočítať jedine , že bola uhradená FA.Takže predpokladám že ste čítali niečo riadne staré.
milenia
07.07.10,09:21
Tak staré to byť nemohlo, lebo všetky príklady boli v eurách... /kupovala som viac príručiek, pre istotu sa rok vydania už netlačí - ani v jednej nebol uvedený/.
Zita5
07.07.10,09:35
Tak staré to byť nemohlo, lebo všetky príklady boli v eurách... /kupovala som viac príručiek, pre istotu sa rok vydania už netlačí - ani v jednej nebol uvedený/.

Tak sa riaďte zákonom , preštudujte si ho a rada sa nechám poučiť , kde to v zákone nájdete .;) Možno som niečo prehliadla .