acco
09.07.10,14:08
Prosím Vás o radu ohľadom dane z predaja zdedenej nehnuteľnosti.
Priateľovi rodičia sa rozviedli, keď bol malé dieťa. Žil s matkou, otec sa druhý krát oženil. Jeho druhá manželka vlastnila 1/3 domu od roku 1995 a garáž v celosti od roku 1993. Zomrela v septembri 2009, trvalý pobyt mala až do smrti v uvedenom dome. Jediným dedičom jej majetku sa stal jej manžel (priateľov otec), ktorý však kým bolo ukončené dedičské konanie po jeho manželke, zomrel v januári 2010. Jediným dedičom po otcovi sa stal môj priateľ, ako jeho syn a zároveň je aj jediným dedičom majetku po jeho manželke. V osvedčení o dedičstve po jeho manželke teda už dedí priamo môj priateľ.
Ak by predal nehnuteľnosti po otcovej manželke, platil by daň? V prípade, že áno, z akého základu dane?

Preštudovala som si Zákon o dani z príjmu:
§ 9
Príjmy oslobodené od dane
(1) Od dane je oslobodený príjem
c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

a Občiansky zákonník:
§ 460
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
§ 473
(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom


Podľa toho mi vychádza, že príjem z predaja zdedených nehnuteľností po otcovej manželke by mal byť od dane oslobodený, lebo sa dedilo v priamom rade:
- manželka priateľovho otca vlastnila obe nehnuteľnosti od roku 1995 do septembra 2009
- priateľov otec nadobudol vlastníctvo nehnuteľností dedením v priamom rade po manželke od jej smrti v septembri 2009 a vlastnil ho do januára 2010, t.j. do svojej smrti
- môj priateľ nadobudol vlastníctvo nehnuteľností dedením v priamom rade po otcovi od januára 2010
Keď spočítam všetky tieto doby, sú viac ako 5 rokov, teda ak by môj priateľ nehnuteľnosti predal, daň nemusí platiť.

Rozumiem tomu správne??? Ak nie, prosím Vás o vysvetlenie a zároveň o odpoveď na otázku, z akého základu dane by sa daň v prípade predaja týchto nehnuteľností platila. Vopred ďakujem všetkým :)
Xanti
09.07.10,22:39
Prosím Vás o radu ohľadom dane z predaja zdedenej nehnuteľnosti.
Priateľovi rodičia sa rozviedli, keď bol malé dieťa. Žil s matkou, otec sa druhý krát oženil. Jeho druhá manželka vlastnila 1/3 domu od roku 1995 a garáž v celosti od roku 1993. Zomrela v septembri 2009, trvalý pobyt mala až do smrti v uvedenom dome. Jediným dedičom jej majetku sa stal jej manžel (priateľov otec), ktorý však kým bolo ukončené dedičské konanie po jeho manželke, zomrel v januári 2010. Jediným dedičom po otcovi sa stal môj priateľ, ako jeho syn a zároveň je aj jediným dedičom majetku po jeho manželke. V osvedčení o dedičstve po jeho manželke teda už dedí priamo môj priateľ.
Ak by predal nehnuteľnosti po otcovej manželke, platil by daň? V prípade, že áno, z akého základu dane?

Preštudovala som si Zákon o dani z príjmu:
§ 9
Príjmy oslobodené od dane
(1) Od dane je oslobodený príjem
c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

a Občiansky zákonník:
§ 460
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
§ 473
(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom


Podľa toho mi vychádza, že príjem z predaja zdedených nehnuteľností po otcovej manželke by mal byť od dane oslobodený, lebo sa dedilo v priamom rade:
- manželka priateľovho otca vlastnila obe nehnuteľnosti od roku 1995 do septembra 2009
- priateľov otec nadobudol vlastníctvo nehnuteľností dedením v priamom rade po manželke od jej smrti v septembri 2009 a vlastnil ho do januára 2010, t.j. do svojej smrti
- môj priateľ nadobudol vlastníctvo nehnuteľností dedením v priamom rade po otcovi od januára 2010
Keď spočítam všetky tieto doby, sú viac ako 5 rokov, teda ak by môj priateľ nehnuteľnosti predal, daň nemusí platiť.

Rozumiem tomu správne??? Ak nie, prosím Vás o vysvetlenie a zároveň o odpoveď na otázku, z akého základu dane by sa daň v prípade predaja týchto nehnuteľností platila. Vopred ďakujem všetkým :)
Podľa mňa sa mýliš.
Nakoľko otec tvojho priateľa s druhou manželkou nemal deti ( píšeš, že bol po nej jediným dedičom ) , tak jeho otec dedil po manželke podľa § 474 a nie podľa § 473.


§ 474

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.Teda otec nebol dedičom v priamom rade, ( tým sú len osoby, kt. spadajú pod § 473 ) , takže ani tvoj priateľ nededí majetok otcovej manželky v priamom rade.
Ak mal otec tvojho priateľa vlastný majetok ( nehnuteľnosť vo vlastníctve viac ako 5 rokov ), tak z toho daň pri predaji priateľ platiť nebude.
Ale pri predaji majetku, kt. patril otcovej druhej žene už daň z príjmu platiť bude.

Základom pre výpočet dane z príjmu by bol predsa príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý by si tvoj priateľ znížil tak ako sa píše tu http://www.porada.sk/280637-post3.html


[/B]
Za výdavok pri tomto druhu príjmu (príjem podľa § 8 ods.1 písm.b/ Zákona o dani z príjmov ) sa v zmysle § 8 ods.5 ZoDP považuje cena veci (nehnuteľnosti ) zistená v čase nadobudnutia, tzn. v Tvojom prípade cena podľa znaleckého posudku. Ak predáš byt za sumu nižšiu ako je v znaleckom posudku, základ dane bude 0 Sk.
Nakoľko v Tvojom prípade nie je možné využiť oslobodenie podľa § 9 Zákona o dani z príjmov, príjem a výdavok v daňovom priznaní uvedieš aj napriek nulovému základu dane.
acco
11.07.10,10:24
Dakujem ti za vysvetlenie. Inak v dedičskom konaní je napísané, že priateľov otec dedil ako jediný dedič zo závetu. Zároveň je tam napísané, že aj zo zákona by bol jediný dedič. Mení to niečo???
Xanti
11.07.10,18:09
Dakujem ti za vysvetlenie. Inak v dedičskom konaní je napísané, že priateľov otec dedil ako jediný dedič zo závetu. Zároveň je tam napísané, že aj zo zákona by bol jediný dedič. Mení to niečo???
No nemá čo meniť,
po otcovi tvoj priateľ dedil v priamom rade, ale len jeho majetok.
Majetok jeho manželky už otec nededil v priamom rade, takže naozaj daň z predaja zaplatí, ale až po odrátaní nadobúdacej ceny.

Takže ak je v dedičskom osvedčení napísané, že zdedil majetok v hodnote 20 000€ a on to predá za 15 000 tak nebude platiť daň. Ak to predá za 25 000 tak zaplatí daň 19% z 5 000 €
acco
13.07.10,09:29
Ďakujem ti veľmi pekne....tak potom to nie je až také hrozné, myslela som, že daň sa bude platiť z celej predajnej ceny :)