Maja2
10.08.04,12:07
Dobrý deň prajem všetkým. Poprosím Vás o radu. Ako začínajúca s.r.o., zatiaľ neplatca DPH idem doviesť na Slovensko stroje v hodnote cca 1 mil. Sk z nečlenského štátu EÚ. Poradíte mi, aké mám povinnosti z pohľadu DPH na Slovensku, resp. či mám povinnosť sa registrovať v členskom štáte EÚ, ktorý je prvým vstupným štátom vrámci EÚ? Je rozdiel, či majetok bude fakturovaný vrátane dopravy a inštalácie?
Prípadne ak tu už niekde je diskusia na podobnú tému, prosím Vás odporučte mi ju. Ďakujem. Maja
Marian
10.08.04,12:26
Registrovať sa v žiadnom ČŠ nemusíte. Tovar si nechajte pretranzitovať na Vašu najbližšiu vnútrozemskú colnú odbočku. Tam prebehne colné konanie, o ktorom dostanete jednotný colný doklad,
na ktorom bude vymerané clo a DPH. To zaplatíte colnici. Služby spojené s prepravou, províziami a inštaláciou Vám colný úrad zahrnie do základu pre výpočet cla a DPH, pokiaľ ich priznáte.
V budúcnosti, ak sa stanete plátcom DPH, budete si môcť túto DPH odpočítať, resp. čiastočne odpočítať, ale to už je príbeh o dani z príjmu.
Maja2
10.08.04,17:20
Vďaka za radu. Maja