tima
04.11.05,10:14
...síím Vás, teraz sa dodatočné vypisuje celé alebo len rozdiely oproti
riadnemu DP??

dík a čau
karpis
04.11.05,10:19
Vypisuje sa celé a v riadku 35 sa napíše rozdiel