allicie
07.11.05,17:12
Kúpila som auto na firmu. Trebalo ho trochu opraviť. Kúpila som ho v septembri a spojazdnila teraz. Daň z motorových vozidiel som zaplatila od 1.11. Môžem si dať do nákladov opravy, ktoré boli pred 1.11.,?

Ďakujem.
andrej_rv
07.11.05,17:22
Je auto zaradené v obchodnom majetku firmy ? Ak hej, podľa mňa náklady na opravu sú uznaným daňovým výdavkom bez ohľadu na zaplatenie či nezaplatenie cestnej dane.
P.S. Ešte upresním - treba zvážiť aj rozsah opravy - ak si kúpila napr. nepojazdné havarované auto, takáto oprava slúžiaca na jeho uvedenie do prevádzkyschopného stavu pred zaradením do používania by mala byť súčasťou vstupnej ceny.
Jana Acsová
07.11.05,17:31
Kúpila som auto na firmu. Trebalo ho trochu opraviť. Kúpila som ho v septembri a spojazdnila teraz. Daň z motorových vozidiel som zaplatila od 1.11. Môžem si dať do nákladov opravy, ktoré boli pred 1.11.,?
Podľa uvádzaného textu sa podľa môjho názoru jedná o náklady súvisiace s obstaraním vozidla. T.j. ak ste vozidlo obstarali, nebolo pojazdné a vyžadovalo si opravu ... všetky náklady až do jeho spojazdnenia a teda zabezpečenia všetkých technických funkcií vchádzajú do vstupnej ceny majetku a mali by byť predmetom odpisovania.

Nemôžu byť jednorázovým výdavkom.
allicie
07.11.05,17:34
Myslela som si, že je to tak. Auto som zaradila do majetku hned po kupe. Ale daňové priznanie k autu som podala až od 1.11. Takže všetky bločky, čo som kupovala náhradné diely a opravy pred 1.11. si môžem dať do nákladov a od 1.11. potom už aj PHM?
allicie
07.11.05,17:38
Auto bolo pojazdné. Jedná sa o menšie opravy: brzdy, výmena brzdových doštičiek, výmena oleja a takéto podobné úpravy, ktoré sú potrebné pri kúpe ojazdeného auta.
Jana Acsová
07.11.05,17:42
Myslela som si, že je to tak. Auto som zaradila do majetku hned po kupe. Ale daňové priznanie k autu som podala až od 1.11. Takže všetky bločky, čo som kupovala náhradné diely a opravy pred 1.11. si môžem dať do nákladov a od 1.11. potom už aj PHM?No už tým, že deklarujete, že ste auto nepoužívali do 1.11. o niečom svedčí.
A to ste ho neboli ani prihlásiť ani na Polícii a nezašli ani do servisu? Naozaj začalo jazdiť až 1.11.2005. Na základe čoho ste ho zaradili, ak vozidlo nebolo uvedené do užívania?
andrej_rv
07.11.05,17:42
Auto bolo pojazdné. Jedná sa o menšie opravy: brzdy, výmena brzdových doštičiek, výmena oleja a takéto podobné úpravy, ktoré sú potrebné pri kúpe ojazdeného auta.Tak potom podľa mňa nejde o výdavky súvisiace s obstaraním vozidla a môžu byť zahrnuté priamo do daňových výdavkov.
Jana Acsová
07.11.05,17:43
Tak potom podľa mňa nejde o výdavky súvisiace s obstaraním vozidla a môžu byť zahrnuté priamo do daňových výdavkov.Určite? :rolleyes:
andrej_rv
07.11.05,17:47
Určite? :rolleyes:Podľa mňa určite. Ale závisí to aj od toho, ako si to daňovník dokáže obhájiť. A ťažisko otázky bolo podľa mňa asi skôr vo vzťahu nákladov k zaplateniu cestnej dane (resp. dane z motorových vozidiel) :) .
allicie
07.11.05,17:51
Na polícii bolo prihlásené ihneď po kúpe. Kupovala som ho na firmu. Technický preukaz je na IČO. Jazdila som na ňom, ale tieto jazdy neboli služobné. Nechcela som ich dávať do nákladov. Preto som ho na daňovom úrade prihlásila až od 1.11. S pätne sa to dalo iba s pokutou 2000,-
Mne sa ale jedná o tie opravy, ktoré boli pred podaním daňového priznania k autu. Môžu ísť do nákladov? Má vôbec cestná daň súvis s takýmito výdavkami? Veď keby som kúpila auto, ktoré by nemohlo jazdiť pol roka, načo by som platila cestnú daň za toho pol roka?
Jana Acsová
07.11.05,17:52
Podľa môjho názoru prispievateľ musí objasniť ešte podstatu problému, kedy prihlásil vozidlo do evidencie, t.j. zabezpečil všetky technické funkcie a splnil si zákonné povinnosti pre zaradenie do užívania.

U zadávateľa sa mi javí, že spája vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel s prvým nákupom PHM a zároveň zatiaľ z textu nie je zrejmé, kedy boli splnené podmienky na zaradenie vozidla do používania.
Jana Acsová
07.11.05,17:53
Mne sa ale jedná o tie opravy, ktoré boli pred podaním daňového priznania k autu. Môžu ísť do nákladov? Má vôbec cestná daň súvis s takýmito výdavkami? Veď keby som kúpila auto, ktoré by nemohlo jazdiť pol roka, načo by som platila cestnú daň za toho pol roka?Tak ako uvádza Andrej, úhrada dane z motorových vozidiel nesúvisí s daňovou uznateľnosťou výdavku. Ale ...
allicie
07.11.05,17:57
Tak ako uvádza Andrej, úhrada dane z motorových vozidiel nesúvisí s daňovou uznateľnosťou výdavku. Ale ...
Jana Acsová
07.11.05,17:58
Na polícii bolo prihlásené ihneď po kúpe. Kupovala som ho na firmu. Technický preukaz je na IČO. Jazdila som na ňom, ale tieto jazdy neboli služobné. Nechcela som ich dávať do nákladov. Preto som ho na daňovom úrade prihlásila až od 1.11. S pätne sa to dalo iba s pokutou 2000,-
Mne sa ale jedná o tie opravy, ktoré boli pred podaním daňového priznania k autu. Môžu ísť do nákladov? Má vôbec cestná daň súvis s takýmito výdavkami? Veď keby som kúpila auto, ktoré by nemohlo jazdiť pol roka, načo by som platila cestnú daň za toho pol roka?1) ak nebudete účtovať o súkromných jazdách vozidla zaradeného do podnikania (evidencia jázd, PHM atď.) - môžu vám vytknúť neúplné účtovníctvo.
2) súkromné jazdy by ste mali vykázať a následne aj k tomu zodpovedajúci nákup PHM ... uviesť, že sa jedná o použitie auta na súkromné účely a z toho sa odvinie aj možnosť daňovo uznaných výdavkov vzťahujúcich sa k autu ... pomerná časť odpisov, pomerná časť ostatných výdavkov súvisiacich s motorovým vozidlom.
3)mám za to, že v prípade, že ste pri nákupe deklarovali nákup služobného vozidla, daňová povinnosť sa odvíja od pridelenia ŠPZ a nie od prvého použitia vozidla. T.j. môže vám byť následne táto povinnosť vytknutá a sankcionovaná
atď.
Všeobecne s vaším prípadom súvisí viac povinností a viac dopadov.

A toto nepíšem preto, že chcem váš postup rozporovať, iba upozorňujem, v čom by mohol nastať problém.
Evanka
07.11.05,18:01
No už tým, že deklarujete, že ste auto nepoužívali do 1.11. o niečom svedčí.
A to ste ho neboli ani prihlásiť ani na Polícii a nezašli ani do servisu? Naozaj začalo jazdiť až 1.11.2005. Na základe čoho ste ho zaradili, ak vozidlo nebolo uvedené do užívania? Asi ide o to, od akého termínu má byť zaplatená daň z MV. Na povinnosť zaplatenia dane z motorových vozidiel sa vzťahuje skutočnosť, že auto je využívané na podnikanie, teda sa o ňom účtuje. To, že ho bolo nutné najskôr opraviť a samozrejme prihlásiť je možné chápať aj ako "akcie", ktoré umožnia automobil využívať na podnikanie. Tiež si myslím, že závisí od pracovníka DU a samozrejme aj daňovníka ako bude vedieť argumentovať a danú skutočnosť obhájiť.
allicie
07.11.05,18:04
Takže, podľa Vás som mala povinnosť ihneď po kúpe a prihlásení auta na polícii dať daňové priznanie a zaplatiť daň, bez ohľadu na to, či ho chcem využívať už hneď na služobné jazdy , či nechcem???
Jana Acsová
07.11.05,18:06
Takže, podľa Vás som mala povinnosť ihneď po kúpe a prihlásení auta na polícii dať daňové priznanie a zaplatiť daň, bez ohľadu na to, či ho chcem využívať už hneď na služobné jazdy , či nechcem???Podľa môjho názoru je dôležité, za akým účelom ste auto obstarali, ako ste ho prihlásili a ako zaradili do používania.
Od všetkých týchto skutočností sa odvíjajú vaše daňové povinnosti.

Ak by ste ho nechceli využívať na podnikanie, mám za to, že táto skutočnosť by mala byť známa pri kúpe a prvotných účtovných operáciách. T.j. prípadné zaradenie do používania by ste riešili neskôr a nie ihneď po kúpe.

Na túto skutočnosť vás podľa môjho názoru upozornia pri každej kontrole.
allicie
07.11.05,18:16
A čo mám teda teraz robiť? Dať opravné daňové priznanie a prihlásiť ho od 22.septembra a doplatiť daň a pokutu?
Evidenciu jázd som viedla pre svoju potrebu ako súkromné jazdy.
Jana Acsová
07.11.05,18:24
A čo mám teda teraz robiť? Dať opravné daňové priznanie a prihlásiť ho od 22.septembra a doplatiť daň a pokutu?
Evidenciu jázd som viedla pre svoju potrebu ako súkromné jazdy.Jedná sa o to do akých rizík ste ochotní vo firme ísť. Zvážte uvádzané dopady.
andrej_rv
07.11.05,18:24
Na polícii bolo prihlásené ihneď po kúpe. Kupovala som ho na firmu. Technický preukaz je na IČO. Jazdila som na ňom, ale tieto jazdy neboli služobné. Nechcela som ich dávať do nákladov.Z tohoto textu mne vyplýva, že auto bolo od začiatku kupované ako podnikateľské. Asi by bolo najjednoduchšie auto zaradiť do užívania hneď po kúpe (resp. prihlásení do evidencie na dopr. inšpektoráte) a vykázať naň zopár pracovných ciest ešte pred zaplatením cestnej dane. Tým by papierovo väčšina problémov bola relatívne ošetrená - a pokuta za oneskorené prihlásenie už bola aj tak zaplatená.
Celkom na záver - princípy a postoje, ktoré uvádza AVO sú úplne v poriadku a úplne v súlade so zákonom - proste postup by mal byť takýto. Vrátane zahrnutia nákladov na opravu do obstarávacej ceny, pokiaľ by boli vynaložené pred zaradením vozidla do užívania. Ja som vychádzal skôr z formálneho dodržania predpisov...a v prospech daňovníka ;)
ondrejvla
07.11.05,18:26
Ja by som určite podala nie opravné ale dodatočné DP k dani z MV a radšej doplatila daň, viem, že to bude drahšie cca o 2 tis. Sk, ale neriskla by som to, iba v tom prípade, ak by si to auto kúpila najskôr na sklad, a až neskôr vyskladnila do majetku. Ale to by si musela mať v predmete podnikania činnosť nákup a predaj MV. Ale myslím, že som zbadala, že si tam aj účtovala PHM a nejaké doplnky, nie? V tom prípade PHM dať ako nedaň.náklad, doplnky- zvýšiť skladovú cenu. Ale to je len taký môj návrh.
allicie
07.11.05,18:28
Pán AVO, ja som sa prišla poradiť, prosím poraďte mi ako to vyriešiť, neodpovedajte mi stále pre mňa nezrozumiteľnými nedopovedanými otázko-odpoveďami. Prosím Vás, poraďte mi ako to riešiť k všeobecnej spokojnosti. Moja firma - to som ja. Som SZČO. Teda celé riziko je o tom ako to vyriešim ja.
Jana Acsová
07.11.05,18:36
Pán AVO, ja som sa prišla poradiť, prosím poraďte mi ako to vyriešiť, neodpovedajte mi stále pre mňa nezrozumiteľnými nedopovedanými otázko-odpoveďami. Prosím Vás, poraďte mi ako to riešiť k všeobecnej spokojnosti. Moja firma - to som ja. Som SZČO. Teda celé riziko je o tom ako to vyriešim ja.Ja by som veľmi rada, ale tu skutočne nie je jednoznačné riešenie.
Napr.
Nemusia vám na to prísť (ale môžu) ... oneskorená úhrada dane z motorových vozidiel a oneskorené podanie daňového priznania - pokuta 2000,00 Sk a k tomu prislúchajúci sankčný úrok (neviem presne súvisiace sankcie, ale to pre túto chvíľu nie je podstatné, nakoľko to zatiaľ nie je zrejme vysoká čiastka).

Návrh:
- podať DDP a doplatiť rozdiel dane z motorových vozidiel,
- deklarovať služobné použitie vozidla, aby neboli spochybnené všetky súvisiace výdavky, t.j. odpisy, opravy, poistky atď.,
- nebáť sa "služobných" jázd ihneď po zaradení vozidla.
ondrejvla
07.11.05,18:37
Pán AVO, ja som sa prišla poradiť, prosím poraďte mi ako to vyriešiť, neodpovedajte mi stále pre mňa nezrozumiteľnými nedopovedanými otázko-odpoveďami. Prosím Vás, poraďte mi ako to riešiť k všeobecnej spokojnosti. Moja firma - to som ja. Som SZČO. Teda celé riziko je o tom ako to vyriešim ja.Alicie, ja mám pocit, že nielen AVO ti odpovedala správne a zrozumiteľne, ale i ostatní poraďáci, každý sa ti snaží poradiť čo najlepšie. Skús si ešte raz prečítať všetky odpovede a riešenia, ktoré tu navrhujeme a napíš, čo ti nie je jasné. Chápem, že si z toho nervózna, ale tým sa to nevyrieši. Pozri ešte raz a napíš, čo má byť zrozumiteľnejšie.

Zistila som, že AVO ti už odpovedala, myslím, že by si už nemala mať problém.
Jana Acsová
07.11.05,18:41
Pán AVO, ja som sa prišla poradiť, prosím poraďte mi ako to vyriešiť, neodpovedajte mi stále pre mňa nezrozumiteľnými nedopovedanými otázko-odpoveďami. Prosím Vás, poraďte mi ako to riešiť k všeobecnej spokojnosti. Moja firma - to som ja. Som SZČO. Teda celé riziko je o tom ako to vyriešim ja.Zrejme narážate na to ale...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif Ale to tam bolo potrebné. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gifKým ste ma citovali ... odpovedala som (rýchlejšie písať neviemhttp://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif). Odpovede spolu nesúviseli, preto som ich rozdelila.
allicie
07.11.05,18:42
Urobím to teda tak, ako ste mi poradili. Podám dodat. daň. priznanie k autu, ihneď po jeho prihlásení na polícii na moje IČO, to je 23.09.2005.
Doplatím daň za toto obdobie a pokutu, ktorú mi DÚ dá za to, že som neprihlásila do 15 dní od 23.09., čo je 2000,- SK .
Tak?
A tú pokutu potom dám do výdavkov neovplyv. ZD?
Paula
07.11.05,18:45
Áno, pokuta je výdavok neovpl.ZD.
Jana Acsová
07.11.05,18:49
Doplatím daň za toto obdobie a pokutu, ktorú mi DÚ dá za to, že som neprihlásila do 15 dní od 23.09., čo je 2000,- SK .
Ale počkajte, či Vám pokutu vyrúbia. Neplaťte ani nevybavujte si ju dopredu. Možno bude ... možno nie. A možno neskôr, t.j. budete mať zatiaľ peniaze na Vašom účte a nie na účte DÚ.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
allicie
07.11.05,18:51
Tak super!
Môžem tam ísť zajtra zas.
Tak Vám všetkým ďakujem.
a.
Evanka
07.11.05,18:51
Allicie a čo takto spýtať sa priamo správcu dane, kde patríš. Asi ti hlavu neodtrhnú. Dá sa tu možno zohľadniť aj to, že FO a SZČO je v podstate jedna a tá istá osoba, (nejedná sa napr. o s.r.o.). Skús im vysvetliť situáciu, verím, že ti poradia. V najhoršom prípade to bude s tou sankciou a doplatením. Nič horšie sa nemôže stať. Tak hlavu hore. Keď neide o život....
ondrejvla
07.11.05,18:56
Evička, keď nejde o život ... ide o pokutu? Asi, len ma tak napadlo...
allicie
07.11.05,19:02
Ale naozaj sa musí do 15 dní po prihlásení na polícii podať to priznanie a zaplatiť daň z MV? Kde to nájdem napísané?
Evanka
07.11.05,19:13
Evička, keď nejde o život ... ide o pokutu? Asi, len ma tak napadlo... Vlasti, keď nejde o život, aj na pokutu sa niekedy dá vy..kašľať. No, čo už... Ale samozrejme som sa tým nechcela aliicie dotknúť, skôr som ju chcela utešiť.
Paula
07.11.05,19:31
Ale naozaj sa musí do 15 dní po prihlásení na polícii podať to priznanie a zaplatiť daň z MV? Kde to nájdem napísané?Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku......§ 90 "Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť"
Evanka
07.11.05,19:50
Zákon nájdeš tu http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=127 Pricapnem tu Pokyn k DzMV.
allicie
07.11.05,19:51
A čo ten § 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel vzniká dňom

a) pridelenia evidenčného čísla, osobitného evidenčného čísla alebo zvláštneho evidenčného čísla, 38) alebo
b) zápisu zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel, alebo
c) začatia užívania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, alebo
d) začatia užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba podľa § 85 písm. b) a c).

Platí pre mňa a) alebo c) alebo d) ?
Je tam medzitým slovo "alebo", teda buď to alebo to. Keby to bolo podľa c) ?
Alena Kašičková
07.11.05,20:05
A čo ten § 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel vzniká dňom

a) pridelenia evidenčného čísla, osobitného evidenčného čísla alebo zvláštneho evidenčného čísla, 38) alebo
b) zápisu zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel, alebo
c) začatia užívania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, alebo
d) začatia užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba podľa § 85 písm. b) a c).

Platí pre mňa a) alebo c) alebo d) ?
Je tam medzitým slovo "alebo", teda buď to alebo to. Keby to bolo podľa c) ?Pre Teba platí a)
c) je vtedy ak SZČO má súkromné vozidlo, ktoré začne používať na podnikanie. To alebo je tam preto, lebo je veľa variant, buď kúpiš nové auto
do firmy, alebo ho kúpiš od iného atď atď.
allicie
07.11.05,20:09
Kapitulujem a bežím na DÚ podať DDP z MV.
:-)
Marianna01
07.11.05,22:18
Allicie, vôbec sa netráp, nie si na tom tak zle! Mám klienta - s.r.o., ktorý si síce splnil povinnosť - podal DP v termíne (lebo som mu ho vypísala, dala podpísať a poslala za neho - poštovné som si dala preplatiť :D;)), ale do dnešného dňa sa neobťažoval zaplatiť daň! :eek::eek::eek:

To len tak pre potešenie :)
Ale si milá, že sa tak do toho púšťaš. Väčšina mojich známych si vyberá to najpohodlnejšie riešenie: nechcem platiť pokutu, určite mi na to neprídu. A potom sa čudujú?!