Dianav
24.08.10,22:05
Aký je správny postup v evidencii auta v účtovníctve. FO ako SZČO používa svoje osobné auto na podnikatelské účely - auto už je príhlásené na daň. úrade a platí aj daň za to auto. Lenže tento človek si založil tento rok s.r.o., ale ostal aj SZČO a potrebuje to isté auto používať aj ako s.r.o. na podnikateľské účely. Ako má postupovať. Musí to isté auto prihlásiť na DÚ aby mohol auto používať vo firme s.r.o.? Musí zaň zaplatiť daň?
Dúfam, že to nie je veľmi komplikovane napísané. Za odpoveď ďakuje.
ondrejvla
24.08.10,22:20
Aký je správny postup v evidencii auta v účtovníctve. FO ako SZČO používa svoje osobné auto na podnikatelské účely - auto už je príhlásené na daň. úrade a platí aj daň za to auto. Lenže tento človek si založil tento rok s.r.o., ale ostal aj SZČO a potrebuje to isté auto používať aj ako s.r.o. na podnikateľské účely. Ako má postupovať. Musí to isté auto prihlásiť na DÚ aby mohol auto používať vo firme s.r.o.? Musí zaň zaplatiť daň?
Dúfam, že to nie je veľmi komplikovane napísané. Za odpoveď ďakuje.

Nie som si istá, či to bude kóšer, ale napadlo ma, dať si objednávku zo s.r.o. na SZČO na prepravu a podľa počtu najazdených km fakturovať túto službu s.r.o.-čke.
Stefan2005
25.08.10,08:05
Aký je správny postup v evidencii auta v účtovníctve. FO ako SZČO používa svoje osobné auto na podnikatelské účely - auto už je príhlásené na daň. úrade a platí aj daň za to auto. Lenže tento človek si založil tento rok s.r.o., ale ostal aj SZČO a potrebuje to isté auto používať aj ako s.r.o. na podnikateľské účely. Ako má postupovať. Musí to isté auto prihlásiť na DÚ aby mohol auto používať vo firme s.r.o.? Musí zaň zaplatiť daň?
Dúfam, že to nie je veľmi komplikovane napísané. Za odpoveď ďakuje.

V materiáli DRSR (dmv2008.pdf) sa píše:

Otázka:
Fyzická osoba (SZČO) používa svoje osobné motorové vozidlo na podnikanie a zároveň aj ako konateľ spoločnosti na služobné cesty. Kto má povinnosť platiť daň z motorových vozidiel?
Odpoveď:
Daňovníkom dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2008 je podľa § 85 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, ktorý predmetné vozidlo spĺňajúce podmienku predmetu dane (§ 84 ods.1) používa na podnikanie.
Podľa § 85 ods. 2 písm. a) citovaného zákona daňovníkom dane z motorových vozidiel je tiež zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec.
Ak fyzická osoba (SZČO) vozidlo, ktorého je držiteľom používala na podnikanie v celom zdaňovacom období roku 2008, tzn., že v priebehu roku 2008 nepodala oznámenie o zániku daňovej povinnosti, ako daňovník dane z motorových vozidiel bude SZČO za predmetné vozidlo povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel a to v lehote do 2. februára 2009.
Aj keď v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2008 SZČO vozidlo okrem podnikania používala aj na služobné cesty pre zamestnávateľa, ktorý konateľovi (zamestnancovi) vyplácal cestovné náhrady, na zamestnávateľa ako daňovníka dane z motorových /§ 85 ods. 2 písm. a)/ sa vzhľadom na jeden predmet dane nevzťahuje povinnosť podať daňové priznanie, ani zaplatiť daň z motorových vozidiel, nakoľko daňové povinnosti za predmetné motorové vozidlo si bude musieť splniť SZČO ako daňovník dane z motorových vozidiel / § 85 ods. 1 písm. a) /.
Zuzka 335
25.08.10,08:45
Navrhujem, aby SZČO uzatvorila zmluvu o prenájme uvedeného vozidla so s.r.o. a mesačne faktúrovala nájomné za uvedené vozidlo. Platiteľom dane z motorového vozidla bude SZČO zapísaná v technickom preukaze ako majiteľ vozidla.
ondrejvla
25.08.10,20:10
To isté som napísala ja v príspevku č.2
Ivana Halajová
22.01.13,13:52
Navrhujem, aby SZČO uzatvorila zmluvu o prenájme uvedeného vozidla so s.r.o. a mesačne faktúrovala nájomné za uvedené vozidlo. Platiteľom dane z motorového vozidla bude SZČO zapísaná v technickom preukaze ako majiteľ vozidla.

Dobrý deň, môžem sa spýtať, si SZČO /ktorá má v majetku auto, platí DZMV/ môže uzatvoriť zmluvu o prenájme s s.r.o. a mesačne fakturovať nájomné s tým, že nič sa nebude meniť, auto sa nemusí prepisovať ani na dopravnom inšpektoráte ani na daňovom úrade.
Vopred ďakujem
Tweety
22.01.13,13:53
A má na prenájom živnosť?
Ivana Halajová
22.01.13,14:12
Ak myslíte v predmetoch živnosti, tak tam nemá uvedený žiaden prenájom, tak ako ani s.r.o.Ale predmety sa dajú rozšíriť. Ide mi však hlavne o to, či v danom prípade na základe nájomnej zmluvy si SZČO bude mesačne fakturovať nájomné od s.r.o., auto zostane v majetku SZČO, ktorá bude aj naďalej platiť DZMV, zároveň priznávať si odpisy a náklady napr. na PHM si môže priznať s.r.o..
Ďakujem
Tweety
22.01.13,14:16
Ak myslíte v predmetoch živnosti, tak tam nemá uvedený žiaden prenájom, tak ako ani s.r.o.Ale predmety sa dajú rozšíriť. Ide mi však hlavne o to, či v danom prípade na základe nájomnej zmluvy si SZČO bude mesačne fakturovať nájomné od s.r.o., auto zostane v majetku SZČO, ktorá bude aj naďalej platiť DZMV, zároveň priznávať si odpisy a náklady napr. na PHM si môže priznať s.r.o..
Ďakujem
Ak bude MV v majetku, bude sa používať na podnikanie, môže fakturovať prenájom. Odpisy si s. r.o. nemôže uplatniť, uplatní si ich živnostník. Náklady na nákup PHM za auto v prenájme si uplatní sro.
Ivana Halajová
22.01.13,14:23
Tweety, ďakujem veľmi pekne za rýchlu pomoc. Teraz už len vyhľadať vzor nájomnej zmluvy. :)
Ivana Halajová
24.01.13,11:20
Dobrý deň, ešte by som sa mohla spýtať k predchádzajúcej otázke. Keby si chcela SZČO prenajať auto od s.r.o...A náklady na PHM by si chcela dávať do nákladov SZČO. Muselo by sa dané auto prepísať z s.r.o. na SZČO, aby ho mala SZČO v majetku?
Zatiaľ je v obch. majetku s.r.o., kde sa platí DZMV, ako sú tam aj odpisy.
Vopred ďakujem