Brouk
01.09.10,20:43
Ahojte, sme s.r.o. neplatca DpH. Pre s.r.o. v EU poskytujeme kontrolu
a poradenské služby pri výrobe výrobkov v Slovenskej republike. Máme
podávať súhrnný výkaz a registrovať sa? A ked budeme platcami DPH ako
budeme dalej fakturovať s DPH alebo bez DPH?
Brouk
03.09.10,08:05
Prosím, nemal nikto tento problém?
Brouk
07.09.10,12:01
Prosím o reakciu.
Lianka
07.09.10,15:31
Som toho nazoru, ze idete podla:

§ 15
(1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Služba je dodávaná zdaniteľnej osobe (inému podnikateľskému subjektu) v inom členskom štáte EU.

§ 7a
(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

Mali ste povinnost sa registrovat na DPH pred dodanim sluzby.

§ 80 Súhrnný výkaz
(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom

d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Ako osoba registrovana pre dan ste boli povinni podavat suhrnny vykaz.