IX.07
08.09.10,12:54
Prajem všetkým pekný deň,
poraďte mi prosím, akým spôsobom v jednoosobovej firme /konateľ, spoločník a zároveň aj zamestnanec/ s.r.o. je najvýhodejšie vyplatiť si - alebo podiel zo zisku /chce si vybrať zálohu na tento podiel za r.2010/, alebo je to výhodnejšie ako zamestnanec ?
Ďakujem
Tweety
08.09.10,12:55
Prajem všetkým pekný deň,
poraďte mi prosím, akým spôsobom v jednoosobovej firme /konateľ, spoločník a zároveň aj zamestnanec/ s.r.o. je najvýhodejšie vyplatiť si - alebo podiel zo zisku /chce si vybrať zálohu na tento podiel za r.2010/, alebo je to výhodnejšie ako zamestnanec ?
Ďakujem
Zálohy na podiely na zisku brať je nemožné.
IX.07
08.09.10,12:58
Ďakujem ,
s prianím pekného dňa
J.
jaja99
08.09.10,13:06
Obchodný zákonník zakazuje vyplácať preddavky na podiely na zisku. Ak ide o spôsob uvoľnenia peňazí z firmy, je možné riešiť to ako preddavok na výdavky štatutára, ktoré budú v budúcnosti vyúčtované resp. vrátené a následne bude z vratky vyplatený podiel na zisku, ak ho spoločnosť vykáže.

§ 123
Na začiatok

(1) Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2) Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.