polis1
09.09.10,09:07
Dobrý deň

chcem sa spýtať že mám živnosť od 4/2010 a príjem budem mať do oktobra viac ako 35tis eur takže som povinná sa prihlásiť ako platca dph?a kedy dat žiadosť o registráciu?
Zita5
09.09.10,09:09
babi2
09.09.10,09:10
Dobrý deň

chcem sa spýtať že mám živnosť od 4/2010 a príjem budem mať do oktobra viac ako 35tis eur takže som povinná sa prihlásiť ako platca dph?a kedy dat žiadosť o registráciu?
Registračná povinnosť

Zákon o DPH
§ 4

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.