mirotn
09.09.10,10:38
V júli som dvakrát omylom uhradil tú istú faktúru dodávateľovi tovaru, následne mi platbu previedli späť na účet. Nie som platca DPH, ako mám zaúčtovať tú druhú platbu a jej vrátenie? Nestretol som sa s tým. Ďakujem za rady
DušanČ
09.09.10,10:44
Pre jednoduchosť by som duplicitnú úhradu a vrátenú čiastku účtoval v PU cez 261, v JU cez priebežnú položku.
mirotn
09.09.10,16:37
dakujem za radu
gcm
10.09.10,10:06
Alebo VNDP - milná platba / NzDP - vrátenie milnej platby
ego.mc
10.09.10,10:14
Prikláňam sa k spôsobu uvedenému v príspevku č. 4. až na to mäkké i ;).
Cez priebežné položky by som to neriešil, tam patria pohyby medzi vlastnými účtami resp. pokladňami.
gcm
10.09.10,11:31
Aha! Prepáčte, ani som to nezbadala..
Zita5
10.09.10,11:45
Pre jednoduchosť by som duplicitnú úhradu a vrátenú čiastku účtoval v PU cez 261, v JU cez priebežnú položku.

Nemôžem súhlasiť s odpoveďou nakoľko Postupy JU ako využitie priebežných položiek uvádzajú


(3) Priebežné položky sa účtujú pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi pokladnicou a účtom v banke, pri prevodoch medzi pokladnicami a pri prevodoch medzi účtami v bankách. Priebežné položky sa členia na príjem a výdavok. Ako príjem sa účtuje priebežná položka pri výdavku peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o príjme účtovnej jednotke doručený, ako výdavok sa účtuje priebežná položka pri príjme peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o výdavku.

Duplicitná úhrada sa zaúčtuje(teda ja by som účtovala ) ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.
Nezabudnúť však aj na účtovanie v Knihe pohľadávok, kedy zápis pri vrátení platby sa spáruje s pohľadávkou a zaúčtuje sa ako príjem neovplyvňujúci ZD .
DušanČ
11.09.10,09:20
Je zrejmé, že postup, ktorý som navrhol zadávateľovi, nie je prísne vzaté podľa metodiky správny. Veď som ho aj uviedol ako, že "pre jednoduchosť". Nesúhlasím však s postupom účtovania cez náklady, resp. výnosy. Lebo to, čo sa stalo, sa týka záväzku. Teda metodicky správne podľa môjho názoru by bolo účtovanie cez záväzkový účet 321. Duplicitná úhrada ako preplatenie faktúry (záväzku), vrátenie platby ako vyrovnanie záväzku.


Nemôžem súhlasiť s odpoveďo u nakoľko Postupy JU ako využitie priebežných položiek uvádzajú


(3) Priebežné položky sa účtujú pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi pokladnicou a účtom v banke, pri prevodoch medzi pokladnicami a pri prevodoch medzi účtami v bankách. Priebežné položky sa členia na príjem a výdavok. Ako príjem sa účtuje priebežná položka pri výdavku peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o príjme účtovnej jednotke doručený, ako výdavok sa účtuje priebežná položka pri príjme peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o výdavku.

Duplicitná úhrada sa zaúčtuje(teda ja by som účtovala ) ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.
Nezabudnúť však aj na účtovanie v Knihe pohľadávok, kedy zápis pri vrátení platby sa spáruje s pohľadávkou a zaúčtuje sa ako príjem neovplyvňujúci ZD .
Zita5
11.09.10,10:08
Je zrejmé, že postup, ktorý som navrhol zadávateľovi, nie je prísne vzaté podľa metodiky správny. Veď som ho aj uviedol ako, že "pre jednoduchosť". Nesúhlasím však s postupom účtovania cez náklady, resp. výnosy. Lebo to, čo sa stalo, sa týka záväzku. Teda metodicky správne podľa môjho názoru by bolo účtovanie cez záväzkový účet 321. Duplicitná úhrada ako preplatenie faktúry (záväzku), vrátenie platby ako vyrovnanie záväzku.

Nachádzame sa v téme jednoduchého účtovníctva.;)
paťuška
08.03.12,16:41
Pri kontrole PD som zistila, že istá firma nám chybne uhradila faktúru, úhrada patrila inej firme - účtovala som to ako PNZD s tým, že to vrátim, ale chybička se vloudila a zabudla som na to. Rok skončil a suma na PNZD mi tam ostala.
Čo s tým teraz robiť, nechať to v PNZD alebo to zdaniť v roku 2011?
Sumu som samozrejme vrátila, ale až teraz v roku 2012, keď som na to prišla pri kontrole PD. Poraďte mi prosím...
Katarina
08.03.12,21:25
Prečo by ste zdaňovali, keď ako píšeš tie peniaze nepatria firme. V roku 2011 účtovať ako PNZD - mylná platba, evidovať v knihe záväzkov. V roku 2012 VNZD - vrátenie mylnej platby a vyrovnanie záväzku.
paťuška
08.03.12,22:56
Už som asi prepracovaná, ale napadlo mi tak, že čo by na to daňováci povedali, keďže som to nevrátila v tom istom roku... Totiž z ich strany totiž padol taký návrh, aby sme peniaze nechali a oni zoberú od nás nejaký tovar a potom to odrátame. To by už asi nebolo to isté... keby sa to totiž zobralo ako záloha, mohol by vzniknúť problém s DPH, keĎže k prijatej zálohe treba vystaviť faktúru... ach nebudem to komplikovať...