Žabinka
20.09.10,13:37
Prosím poradiť v nasledovnej veci, teraz v súvislosti s DPH:
Vozidlo bolo kúpené v NL ako tovar v osobitnom režime DPH, cena 6200€. Pri predvádzajúcej jazde došlo k havárii (škodu spôsobil vodič iného vozidla), poisťovňou posúdené ako totálna škoda. Dnes som dostala od poisťovne vyjadrenie:
1. vypočítaná všeobecná hodnota vozidla ku dňu škody 6350€ (s DPH)
2. vypočítaná hodnota predajných zvyškov vozidla 1230€ (s DPH)
Pochopila som zatiaľ, že dostanem vyplatený rozdiel týchto súm, čiže 5120€.
Nie je mi jasné účtovanie DPH, nakoľko vozidlo bolo kúpené ako auto s maržou. Pri normálnom predaji by som postupovala podľa §66.
Nie je mi jasné, ako budem (a či vôbec budem) účtovať DPH, a hlavne z akej sumy. Ak by som vychádzala zo sumy 5120€, ktorú dostanem od poisťovne, táto je nižšia ako nákupná cena, rozdiel predajnej a nákupnej nemám ako zdaniť, DPH bude teda 0?
Keď vrak predám na SK, na faktúre budem uplatňovať normálny režim DPH, alebo pokračujem §66?
Mám ponuku na odpredaj vraku do CZ, a tu už vôbec netuším, ako postupovať v súvislosti s DPH, keď som pri nákupe použila osobitnú úpravu, pri predaji pokračujem v tomto režime ďalej, alebo to bude bez DPH, následne súhrnný výkaz,..
Mám v tom obrovský chaos.
Žabinka
20.09.10,16:23
Prosím poradiť v nasledovnej veci, teraz v súvislosti s DPH:
Vozidlo bolo kúpené v NL ako tovar v osobitnom režime DPH, cena 6200€. Pri predvádzajúcej jazde došlo k havárii (škodu spôsobil vodič iného vozidla), poisťovňou posúdené ako totálna škoda. Dnes som dostala od poisťovne vyjadrenie:
1. vypočítaná všeobecná hodnota vozidla ku dňu škody 6350€ (s DPH)
2. vypočítaná hodnota predajných zvyškov vozidla 1230€ (s DPH)
Pochopila som zatiaľ, že dostanem vyplatený rozdiel týchto súm, čiže 5120€.
Nie je mi jasné účtovanie DPH, nakoľko vozidlo bolo kúpené ako auto s maržou. Pri normálnom predaji by som postupovala podľa §66.
Nie je mi jasné, ako budem (a či vôbec budem) účtovať DPH, a hlavne z akej sumy. Ak by som vychádzala zo sumy 5120€, ktorú dostanem od poisťovne, táto je nižšia ako nákupná cena, rozdiel predajnej a nákupnej nemám ako zdaniť, DPH bude teda 0?
Keď vrak predám na SK, na faktúre budem uplatňovať normálny režim DPH, alebo pokračujem §66?
Mám ponuku na odpredaj vraku do CZ, a tu už vôbec netuším, ako postupovať v súvislosti s DPH, keď som pri nákupe použila osobitnú úpravu, pri predaji pokračujem v tomto režime ďalej, alebo to bude bez DPH, následne súhrnný výkaz,..
Mám v tom obrovský chaos.
Pomôže mi niekto?
KEJKA
20.09.10,18:26
škoda ako taká nie je dodanie a ide mimo režimu DPH.
Ak však predáš vrak, tak tam uplatníš DPH - z rozdielu ceny.
zatiaľ narýchlo toľko, naozaj si to dosť chaoticky napísala.
Žabinka
21.09.10,09:36
škoda ako taká nie je dodanie a ide mimo režimu DPH.
Ak však predáš vrak, tak tam uplatníš DPH - z rozdielu ceny.
zatiaľ narýchlo toľko, naozaj si to dosť chaoticky napísala.
Ďakujem Kejka za odpoveď, je to pre mňa niečo nové, zato ten chaos. Dala som dotaz na DR, snáď sa dopracujem k dákej odpovedi.
Ale vo všeobecnosti, myslím si, že keď som vozidlo kúpila v maržovom režime, predaj vraku by som mala predať v tom istom režime. Aj keď je jasné, že vrak bude mať menšiu predajnú cenu, ako som vozidlo kúpila, tak DPH nebudem odvádzať.
KEJKA
21.09.10,15:19
ak nákup aj predaj bol v rovnakom zdaňovacom období, tak z týchto dvoch transakcií ti vychádza NO.
Žabinka
22.09.10,09:36
ak nákup aj predaj bol v rovnakom zdaňovacom období, tak z týchto dvoch transakcií ti vychádza NO.
Kejka, prosím ťa, kde v zákone o DPH by som mohla nájsť popísané niečo o tomto, čo si mi napísala? Myslela si toto?
§66(11) Obchodník sa môže rozhodnúť pri dodaní tovaru podľa odseku 1 použiť bežný režim dane. Ak sa obchodník rozhodne použiť bežný režim dane, môže odpočítať daň uplatnením dane zo základu dane podľa § 22 ods. 1 až 4
a) zaplatenú pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol,
b) voči nemu uplatnenú pri dodaní umeleckého diela autorom umeleckého diela alebo jeho právnym nástupcom.
(12) Odpočítať daň podľa odseku 11 môže obchodník najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vznikne daňová povinnosť pri dodaní tovaru, ktorého sa odpočítavaná daň týka.
To sa ma asi netýka, tu sa jedná o umelec.diela, zberat.predmety, starožitnosti.
A keď som nakupovala v režime marža, asi nemám nárok na NO, ak bol predaj za nižšiu cenu ako nákupnú.
Alebo sa mýlim? Toto je dosť zamotaná problematika.