nedielka
20.09.10,15:05
Ahojte,chcem sa opytat, viem,ze tcom ma dohodu s danovymi uradmi,ze nemusi mat podpis na Fa,ale ako to mam mat osetrene? Operatorka mi povedala,ze tam mam poslat do tcomu ziadost,ze je to danovy vydavok. Aj vy ste to tak riesili? Chcem to len mat osetrene v pripade kontroly.Stretli ste sa uz s tym pri danovej kontrole? Pretoze aj O2 fa je bez podpisu z januara tohto roka..Diky za odpovede.Pekny den
linko1
20.09.10,18:08
no ja mám bez podpisu viac faktúr... od telefónov, od plynárov, od elektrikárov...
môže byť bez podpisu...
Paula
20.09.10,18:40
Operatorka mi povedala,ze tam mam poslat do tcomu ziadost,ze je to danovy vydavok.:eek:
alicacka
22.09.10,13:26
Ja mám tiež elektronické faktúry od T-com bez podpisu a pečiatky. Audítorka nič nepovedala.
hujer1
22.09.10,13:43
v zmysle zákona o DPH §72 odsek 2, medzi povinné náležitosti faktúry (predtým sa používal termín daň.doklad) podpis nepatrí .....
"(2) Faktúra musí obsahovať
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť....."
Takže ani podpis ako ni pečiatka nie sú náležitosti faktúry, žiadny audítor ani daňová kontrola nemá na tom čo vytknúť
nedielka
23.09.10,08:29
Dakujem pekne.ste zlati, ja som cez vikend bola na skoleni o DPH, a tam lektor spominal,ze fa musia mat podpisy, inak mi to moze byt vyhodene ako nedanovy naklad. Tak som sa hrozne vylakala..diky.pekny den zelam.
Kavi
23.09.10,14:19
pokiaľ viem, podpis musí mať iba elektronická faktúra:
§75 ods. 6 zákona o DPH:
"(6) Faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu29) alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov."
Buková
30.11.10,08:07
Legislatíva v rámci Slovenska:

V súvislosti s elektronickým fakturovaním je potrebné brať do úvahy akýkoľvek účtovný doklad vystavený alebo zaslaný elektronickou formou, ktorý spĺňa náležitosti účtovného dokladu podľa právnych predpisov SR.
Problematikou elektronických faktúr sa v rámci SR zaoberajú nasledovné právne predpisy:
- Zákon č. 215/2002 Zb. o elektronickom podpise
Zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom.
- Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o účtovníctve“)
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o DPH“)
Podľa § 75 ods. 6 zákona o dani z pridanej hodnoty môže byť faktúra vyhotovená písomne alebo so súhlasom zákazníka elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov (EDI), ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.

II. Elektronická faktúra a proces fakturácie

Faktúra je špecifická forma výmeny informácií. Okrem informácií o sume, ktorú je potrebné zaplatiť za dohodnuté množstvo, faktúra poskytuje aj evidenciu a pohľad na charakter a rozsah vykonanej dodávky.

Prvý záznam transakcie sa uskutočňuje na mieste v reálnom svete, ktoré sa nazýva zdroj dát resp. primárny súbor.
Faktúra môže byť vystavená buď dodávateľom, odberateľom alebo poskytovateľom služby tzv. treťou stranou.
truch
30.11.10,08:34
Odpoveď z DRSR

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovný záznam určený na prenášanie /prostredníctvom informačného systému/musí obsahovať podpisový záznam. Účtovný záznam musí byť podpísaný najneskôr v okamihu jeho odovzdania na prenos, ktorým môže byť účtovnými jednotkami vzájomne uznávaný obdobný preukázateľný účtovný záznam v technickej forme. Podpisovým záznamom sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Uvedený zákon nestanovuje, čo má byť obsahom dohody o vzájomnom uznávaní podpisového záznamu. Je to vecou dohody obchodných partnerov. Poznamenávame, že podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vierohodnosť a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť údajov.
Oddelenie met. daní a služieb
DR SR pracovisko Banská Bystrica
truch
30.11.10,08:39
Na každú fa dávam podpisy, toho, kto kontroloval správnosť fa a toho kto ju schválil. T com a podobné spoločnosti, ktoré posielajú fa elektronicky majú elektronický podpis. Tá odpoveď z DRSR nie je tiež jednoznačná.
ErikaDP
03.12.10,15:50
Odpoveď z DRSR

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovný záznam určený na prenášanie /prostredníctvom informačného systému/musí obsahovať podpisový záznam. Účtovný záznam musí byť podpísaný najneskôr v okamihu jeho odovzdania na prenos, ktorým môže byť účtovnými jednotkami vzájomne uznávaný obdobný preukázateľný účtovný záznam v technickej forme. Podpisovým záznamom sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Uvedený zákon nestanovuje, čo má byť obsahom dohody o vzájomnom uznávaní podpisového záznamu. Je to vecou dohody obchodných partnerov. Poznamenávame, že podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vierohodnosť a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť údajov.
Oddelenie met. daní a služieb
DR SR pracovisko Banská Bystrica
Prosim niekoho, kto sa vyzná v problematike elektronických podpisov, aby vysvetlil, či správne chápem ustanovenie § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 o DPH : "vierohodnosť a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť údajov "
Dobre chápem? z pohľadu odberateľa, prijmateľa dokladu:
sú dve možnosti:
a)buď má dodavateľ elektronický podpis, a vtedy nepotrebujem zmluvu
o elektronickej komunikácii
b)alebo dodavateľ nemá elektronický podpis a vtedy potrebujem mať podpisanu zmluvu o elektronickej komunikácii s ustanovením postupov zabezpečenia vierohodnosti

t.j. v prípade a) ak dodavateľ má elektronický podpis, ja nepotrebujem nič iné ( t.j. ja ako odberateľ nemám elektronický podpis), ale na faktúre kotrá mi príde emailom uvidim značku elektronického podpisu a to stačí a splňa to účely zákona o DPH ?