Janette
20.09.10,15:22
Dobrý deň,
tréner vo fittness ( nie je majiteľom ), len tréner, ktorý má zmuvu o prenájme cvičných zariadení. Musí používať registračnú pokladnicu za vykonanie svojich služieb? Veľmi pekne ďakujem za Vaše názory.
P.S. V prílohe č. 1 vo vyhláške o ERP nie je presne špecifikovaná táto služba.
oriesok
20.09.10,16:25
Dobrý deň,
tréner vo fittness ( nie je majiteľom ), len tréner, ktorý má zmuvu o prenájme cvičných zariadení. Musí používať registračnú pokladnicu za vykonanie svojich služieb? Veľmi pekne ďakujem za Vaše názory.
P.S. V prílohe č. 1 vo vyhláške o ERP nie je presne špecifikovaná táto služba.
Možno treba upresniť otázku.Nie je celkom jednoznačné, či ten tréner je zamestnancom niekoho, alebo on je poskytovateľom služby na základe oprávnenia na podnikanie a prijíma platby v hotovosti, v takom prípade má povinnosť tieto tržby evidovať elektronickou registračnou pokladnicou.
Janette
20.09.10,16:30
Má živnostenský list. Lenže mám také rady, že nemusí, pretože trénerske služby nie sú evidované v prílohe č. 1 o vyhláške ERP. Viete sa mi k tomu ešte vyjadriť? A aj ostatní? Ďakujem pekne.
oriesok
20.09.10,16:52
uvažujem,,18,, služby na zlepšenie telesnej pohody .
Sem patria napr. masáže, sauna, solárium a čo cvičenie? Nech sa vyjadria skúsení.
doktor01
20.09.10,17:19
Dobrý deň,
tréner vo fittness ( nie je majiteľom ), len tréner, ktorý má zmuvu o prenájme cvičných zariadení. Musí používať registračnú pokladnicu za vykonanie svojich služieb? Veľmi pekne ďakujem za Vaše názory.
P.S. V prílohe č. 1 vo vyhláške o ERP nie je presne špecifikovaná táto služba.
Podľa mňa musí používať ERP, ak prijíma peniaze od klientov a nie je osoba so ZŤP.

§ 3
Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

(1) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.4)

(2) Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a) predaj

1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, 5) v bankách, 6) v pobočkách zahraničných bánk7) a na numizmatických burzách,
3. poštových cenín na filatelistických burzách,
4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5. tovaru na dobierku,
6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 8)
9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,

b) služby poskytované

1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 8)
2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
4. prostredníctvom predajných automatov.

(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici.

(4) Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné.

(5) Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení9) a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu.

Jednoznačne tu ide o službu podľa 18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
Janette
20.09.10,17:40
Ďakujem za názory.. ale aj tak stále neviem 100%, či je povinnosť, alebo nie..
Čo Vy na to? nemáte niekto skúsenosť? - realitu?
veronikasad
20.09.10,17:47
Ďakujem za názory.. ale aj tak stále neviem 100%, či je povinnosť, alebo nie..
Čo Vy na to? nemáte niekto skúsenosť? - realitu?
Ak ti nestačí odpoveď z príspevku č. 5 - napíš dotaz na DR SR. Ale inú odpovď ako citáciu zákona od nich tiež nedostaneš ...
doktor01
20.09.10,18:22
Ak stále pochybuješ napíš dotaz na DRSR a ak je to súrne zavolaj na DRSR.
Alebo sa nechaj inšpirovať prílohou.
a_je_to
20.09.10,18:43
Dobrý deň,
tréner vo fittness ( nie je majiteľom ), len tréner, ktorý má zmuvu o prenájme cvičných zariadení. Musí používať registračnú pokladnicu za vykonanie svojich služieb? Veľmi pekne ďakujem za Vaše názory.
P.S. V prílohe č. 1 vo vyhláške o ERP nie je presne špecifikovaná táto služba.

Nezáleží, či je vlastníkom, alebo nájomcom fitka .... ale, či inkasuje v svojom mene ako szčo za služby hotovosť. Do 28.2.09 platila pre ERP vyhláška 55/1994 a tá mala v povinných službách pre používanie ERP vymenovanú aj položku 93.13 Fitnescentrá, aj položku 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody, ale už vyše roka neplatí, platí zákon 289/2008. To znamená, že fitnescentrum ... nie je telesná pohoda, čísla SK NACE zostali zachované a stále platia. Teraz v prílohe zákona 289/2008 o ERP položka fitnescentra nie je a určite do telesnej pohody, ani inej položky prílohy 1, podľa SK NACE nepatrí. Ak chceš podaj dotaz na drsr, ale nič iné Ti neuvedú.


Jednoznačne tu ide o službu podľa 18. Služby na zlepšenie telesnej pohody

Jednoznačne nejde o služby na zlepšenie telesnej pohody ... ktoré majú SK NACE 96.04, kým Fitnescentrá majú stále 93.13
Zita5
20.09.10,19:07
Len poznamenám , vyhláška 55/1994 je do 31.12.2010 ešte v platnosti .
a_je_to
20.09.10,19:36
Len poznamenám , vyhláška 55/1994 je do 31.12.2010 ešte v platnosti .

Áno, podľa § 18 zákona 289/2008 doznieva pre tých, ktorí podľa nej začali fungovať a chcú s ňou dotiahnuť aj rok 2010. Týka sa viac starých ERP, než nového zoznamu služieb pre povinnosť ERP. Podľa nej už nemožno žiadať, aby fitká“ povinne zaviedli a používali ERP, po 1.3.2009. Inak, díík, dobrá pripomienka, už som ju .... považoval za neaktuálnu.
Lianka
21.09.10,14:09
Kde by som mohla zistit, co je obsahom jednotlivych poloziek, napr. tie sluzby telesnej pohody?
Zita5
21.09.10,14:27
Kde by som mohla zistit, co je obsahom jednotlivych poloziek, napr. tie sluzby telesnej pohody?

http://app.statistics.sk/wmetis/klas_z/index_vysvetlivky.jsp?lang=sk&vv=verzia&id=14005402&id_verzia=14
Kód položky 96.04.10
Názov položky Služby na zlepšenie telesnej pohody
Atribút Hodnota
Všeobecný popis
Zahŕňa Táto subkategória zahŕňa:
- služby telesnej pohody ako sú turecké kúpele, sauna a parný kúpeľ, soláriá, kúpele, salóny na redukciu váhy, masáže (s výnimkou terapeutických masáží) a podobné

Vylučuje Táto subkategória vylučuje:
- služby lekárskej masáže a terapie, pozri 86.90.13, 86.90.19
- služby zariadení fitnescentier a posilňovní, pozri 93.13.10
Janette
23.09.10,19:50
Presne je to tak, aj keď sa nám to nepáči niektorým.. ako napísala Zita5.... veľmi pekne ďakujem všetkým za ohlasy.. a Zite5 za správne vyriešenie problému.. želám príjemný zvyšok dňa všetkým..
L-M
08.12.11,21:41
Presne je to tak, aj keď sa nám to nepáči niektorým.. ako napísala Zita5.... veľmi pekne ďakujem všetkým za ohlasy.. a Zite5 za správne vyriešenie problému.. želám príjemný zvyšok dňa všetkým..

Dobrý večer, písala som do témy registračná pokladňa a potom som našla ešte túto-tak teda ak som správne pochopila, tak tréner pre fitnes a kulturistiku, ktorý má v prenájme na určité hodiny fitnes centrum nie je povinný mať registračnú pokladňu ? Najprv som si tiež myslela , že sa jedná o bod 18. služby na zlepšenie telesnej pohody, ale asi tomu tak nie je. Stačí ak bude tržby evidovať na PPD?
ďakujem