Lubo44
21.09.10,16:07
Ahojte,
viete mi prosím povedať, ako postupuje DÚ v prípade, že firma sa nezaregistrovala pre daň podľa § 7, keď presiahla hranicu 13 941,45 € pre nadobudnutie tovaru z EU?

Hranicu prekročila v máji, ale zistil som to až teraz (prebral som účtovníctvo po inej účtovníčke). Určite dostane pokutu za oneskorenú registráciu, ale chcel by som vedieť, či bude musieť firma odviesť daň z tých tovarov čo obstarali po prekročení hranice, plus sankčný úrok z neodvedenej dane. Dodávatelia im fakturovali s DPH, takže defacto daň zaplatil cez dodávateľov ale nie Slovensku ale Česku.

Máte s takýmto prípadom skúsenosť? Ďakujem.
betka
22.09.10,23:08
Viem určite to, že DPH v tomto prípade patrí SR.

Zákon o správe daní a poplatkov nám hovorí v par. 35 o správnych deliktoch.
Z toho nám vyplýva:
- nepeňažná povaha-neregisrovala sa spoločnosť
- pokuta, že DPH nebola odvedená v mesiaci tom, kt. mala byť vo výške 10-nás (bacha nejde len o 3 nás. ZUS-ky, ako bolo voľakedy)
- sankčný úrok vo výške 15% za každý deň omeškania (nie ako oňahdy 4-nás. ZUS-ky)

ZUS-ka je len 1% a toto to prekračuje, teda 511 nám už určuje iné sadzby.

Budem rada, ak ste prekročili len malilinkú sumičku, kde Vám vyrubia len za to, že ste sa nezaregistrovali podla par. 7.

A ešte Vám dám malý návodíček..... na ZUS ku sa bude prihliadať v polovičnej výške, ak sa sami priznáte (len 1/2 výška)...... a a a dieročka v zákone