sztracena
22.09.10,10:00
Od platnosti nového zákona o DPH-prijaté preddavky mám problémy s leasingovou spoločnosťou. Zaslali nové splátkové kalendáre, to bolo ok. Platili sme splátky podľa neho. Problém nastal keď začali chodiť tie mínusové a následne faktúry k prijatím platbám. Na každej fa (aj mínusovej) bol rozdiel oproti splátkovému kalendáru. Leasingovka si tam odrátávala nejaké "storočné" úroky z omeškania. Dva krát som písomne vyzvala leasingovku o vyslvetlenie a opravu faktúr avšak bezvýsledne. Chcela by som to konečne doriešiť, podať dodatočné priznanie avšak neviem teraz či mám brať do úvahy splátkový kalendár, podľa ktorého sedia uhrádzané sumy, alebo tie zasielané faktúry, ktoré sú úplne mimo.