Timka1
22.09.10,13:34
Mám faktúru na ktorej je správne uvedené DIČ dodávateľa, k nej pripnutý doklad o úhrade a na ňom uvedené nesprávne DIČ dodávateľa, teda ešte staré DIČ.

Žiadala som dodávateľa o vystavenie nového dokladu o úhrade, kde bude uvedené správne DIČ, avšak bolo mi povedané, že to nevadí, že bežne takéto doklady dávajú a daňový úrad nemá námietky pri kontrole.

Chcela by som poznať váš názor na tento problém, ďakujem.
katarina.j
22.09.10,13:40
To ešte niečo v dnešnej dobe také existuje????tak to teda čumím.....Samozrejme si postupovala správne, ved musíš mať zhodný doklad-čo je na fa tak aj na VPD/PPD(počnúc údajmi o firme až po konečnú zhodnú sumu).Daj to ako tému do perličiek dnešnej doby....môj názor...
Timka1
22.09.10,14:07
veď ja som sa tiež divila, odkedy sú nové DIČ ubehol riadny kus času a oni dávajú pečiatky so starým DIČ na pokladničné doklady, veď keď nemám novú pečiatku, ručne napíšem, nie je to až taký problém vypísať názov a náležitosti firmy ručne, aby to bolo správne ....

pani mi povedala, že ak chcem mať správne dič na doklade nech si prídem a mi to opravia, teraz akože mám ísť 150 km tam a 150 km naspäť, aby mi opravili to čo oni spackali

bez komentára...
hanelie
22.09.10,14:20
údaje musia byť zhodné a platné,ak niekto tvrdí opak je to riadny analfabet v účtovníctve
Timka1
22.09.10,20:33
ďakujem obom za reakcie, teraz ani neviem ako to budem riešiť, cestu k ním nemám, aby som si to dala opraviť, v účtovníctve to nechať by bola odvaha ...... skúsim zajtra zavolať na daňový úrad čo mi na to povedia a dám vedieť
betka
22.09.10,22:11
ČO je PPD=príjmový pokladničný doklad_
Je to doklad o úhrade, teda doklad, že mi dodavateľ uhradil FA, a teda na základe PPD účtujem o príjme do pokladne, teda môj CASH.

§ 10
Účtovný doklad


(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Ak ja mám vystavený PPD s nesprávnym IČ DPH nič to neznamená, ide len o chybyčku krásy. JA som prijala úhradu od JAnka Mrkvičku z Bratislavy, ja som neprijala doklad od IČ DPH, teda mňa to nezaujíma.
Ak by neexistovala FA (na kt. sú uvedené správne náležitosti v zmysle zákona o DPH ), a je pre mňa FA PPD, potom tento PPD musí obsahovať povinné náležitosti FA v zmysle zákona o DPH, aby som si mohla nárokovať odpočet DPH z dokladu.

Ak má PPD zlý IČ DPH, nemusíte sa obracať na DU, ak nie je PPD FA, a nesplňa náležitosti FA, môže Vám to byť jedno. Dodavateľ prijal hotovosť, a na základe nej Vám vyhotovil účtovný doklad, čo v tomto prípade spĺňa všetky náležitosti príjmu do pokladne.
Len treba na to iba upozorniť dodavateľa, ja na základe nesprávneho IČ DPH na PPD, nevyvodzujem žiadne následky, ide len o banálnu chybyčku krásy, a tento PPD splňa náležitosť účtovného dokladu, kt. sa nezmieňuje nikde o IČ DPH. ;)
Llívia
22.09.10,22:42
Dodávateľ (jeho účtovníčka) - platiteľ DPH - fakturuje každý mesiac svoje služby našej firme. Na faktúrach chýba naše IČ DPH. Žiadala som jeho účtovníčku, aby to tam doplnila a poslala opravené faktúry. Ťahá sa to už 2 mesiace a ochota z jej strany veškerá žádná. Ako riešite takéto prípady vy? Dopisujete tam IČ DPH ručne? Alebo dáte pečiatku firmy, na ktorej je IČ DPH? Faktúry nemôžem vrátiť, lebo firma tie služby potrebuje a nemôžem im ani "vyhrážať" ich nezaplatením, pretože firma služby potrebuje, tak ich aj platí.
betka
22.09.10,23:31
Dodávateľ (jeho účtovníčka) - platiteľ DPH - fakturuje každý mesiac svoje služby našej firme. Na faktúrach chýba naše IČ DPH. Žiadala som jeho účtovníčku, aby to tam doplnila a poslala opravené faktúry. Ťahá sa to už 2 mesiace a ochota z jej strany veškerá žádná. Ako riešite takéto prípady vy? Dopisujete tam IČ DPH ručne? Alebo dáte pečiatku firmy, na ktorej je IČ DPH? Faktúry nemôžem vrátiť, lebo firma tie služby potrebuje a nemôžem im ani "vyhrážať" ich nezaplatením, pretože firma služby potrebuje, tak ich aj platí.

Ak je to účtovníčka ako vravíte, tak jej musíte capnúť po jej egu. A jednoducho napíšte.

Na základe zákona č. 222/2004 o DPH Vás žiadame, aby boli v našej spoločnosti vystavované FA v zmysle par. 71, kt. okrem iného hovorí o tom, že FA musí obsahovať i údaje podľa písmena b....

Nezabúdajte i na to, že VAša FY fakt potrebuje i ich služby, a oni dostávajú za tieto služby zaplatené, a bez problémov, a oni V8s potrebujú ešte viac, takže dodavateľsko-odberateľské vzťahy by mali fungovať.

Ak je účtovníčka dôležitá a tak povediac nadradená, t.j. ťuk-ťuk, napíšte mail nadriadenému, to pomáha, kt. obsahuje .... nakoľko som sa pokúšala kontaktovať a opraviť fa č .... , pretože nesplňali základné náležitosti FA v zmysle par. 71, chcela by som Vás (ja neviem, ako požiadať) úctivo požiadať o doplnení a odosielaní FA s našim IČ DPH SK1234567890, nakoľko môžu vzniknúť v budúcnosti značné problémy s uplatnením nášho nároku na odpočítanie DPH..... ĎAkujem Vám, a som veľmi vďačná, že práve Vy vyriešite náš problém.....

Riťolezectvo, ale čo ak je VAša FA na sumu 10 tis. €. TAm je nemalá DPH...
Llívia
22.09.10,23:36
Ďakujem za radu. To je externá účtovníčka a jej reakcia, keď som jej prvýkrát kvôli tomu volala, bola, že ona to IČ DPH nemala odkiaľ vedieť, pretože v zmluve, na základe ktorej robila faktúry, naše IČ DPH (ani DIČ) uvedené nie je. Pritom toto sa dá ľahko overiť - stačí jeden telefonát do firmy alebo jeden klik na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk).
(Ešte dodám, že prvé faktúry neboli vystavené ani so správnymi údajmi dodávateľa - tiež chýbalo IČ DPH a názov dodávateľa je dlhý, tak sa jej zo začiatku nezmestil na faktúru do príslušnej kolonky.)
Llívia
23.09.10,12:42
Dodávateľ (jeho účtovníčka) - platiteľ DPH - fakturuje každý mesiac svoje služby našej firme. Na faktúrach chýba naše IČ DPH. Žiadala som jeho účtovníčku, aby to tam doplnila a poslala opravené faktúry. Ťahá sa to už 2 mesiace a ochota z jej strany veškerá žádná. Ako riešite takéto prípady vy? Dopisujete tam IČ DPH ručne? Alebo dáte pečiatku firmy, na ktorej je IČ DPH? Faktúry nemôžem vrátiť, lebo firma tie služby potrebuje a nemôžem im ani "vyhrážať" ich nezaplatením, pretože firma služby potrebuje, tak ich aj platí.
Ak mi účtovníčka opravené (správne) doklady nepošle, môžem na faktúry naše IČ DPH dopísať ručne?
Timka1
12.10.10,09:56
včera mi prišla odpoveď z DRSR, čítajte


Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ustanovenie § 10 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších vymedzuje náležitosti, ktoré musí obsahovať účtovný doklad. Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať jednak slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, ďalej dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak vyššie uvedené náležitosti sú obsiahnuté v účtovnom doklade, je akceptovaný na daňové účely.
Poznamenávame, že za vystavenie účtovného dokladu napr. za jeho úplnosť, pravdivosť, prípadne za opravu v ňom nesprávne uvedených chybných alebo nesprávnych údajov zodpovedá účtovná jednotka, ktorá doklad vystavila.


Odbor služieb pre verejnosť
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, 11.10.2010

Váš dopyt:

Dobrý deň,

prosím o radu, istá spoločnosť vystavuje faktúry - daňové doklady s novým DIČ, ale k faktúre na doklade o úhrade - príjmový pokladničný doklad, ktorý je vypísaný rukou, je pečiatka tejto firmy ako dodávateľ so starým DIČ ešte pred vstupom do EÚ, môžem si tento doklad zaúčtovať do účtovníctva bez následkov v prípade daňovej kontroly?
Llívia
12.10.10,12:22
Dodávateľ (jeho účtovníčka) - platiteľ DPH - fakturuje každý mesiac svoje služby našej firme. Na faktúrach chýba naše IČ DPH. Žiadala som jeho účtovníčku, aby to tam doplnila a poslala opravené faktúry. Ťahá sa to už 2 mesiace a ochota z jej strany veškerá žádná. Ako riešite takéto prípady vy? Dopisujete tam IČ DPH ručne? Alebo dáte pečiatku firmy, na ktorej je IČ DPH? Faktúry nemôžem vrátiť, lebo firma tie služby potrebuje a nemôžem im ani "vyhrážať" ich nezaplatením, pretože firma služby potrebuje, tak ich aj platí.


Ak mi účtovníčka opravené (správne) doklady nepošle, môžem na faktúry naše IČ DPH dopísať ručne?


,,,Poznamenávame, že za vystavenie účtovného dokladu napr. za jeho úplnosť, pravdivosť, prípadne za opravu v ňom nesprávne uvedených chybných alebo nesprávnych údajov zodpovedá účtovná jednotka, ktorá doklad vystavila. ...

Podľa tejto odpovede z DÚ teda nemôžem dopísať (rukou) správne údaje na faktúru, pretože za správnosť vystavených dokladov zodpovedá ten, čo ich vystavil. Keby som na faktúru dala našu pečiatku, ktorá obsahuje aj IČ DPH, bolo by to OK?