meditomi
22.09.10,16:08
Daňový úrad nechce uznať oprávnený vývoz tovaru doložený všetkými dokladmi, ktorý bol preukázateľne vyvezený odberateľom, pretože vo vyhlásení nie je napísaná veta "Preprava bola uskutočnená odberateľom". Nie je dôležité preukázanie toho, že preprava bola naozaj uskutočnená, nie je to len administratívny nedostatok vyhlásenia porušenie § 43 ods. 5 písm.c/ ?? ďakujem za reakciu.
KEJKA
22.09.10,16:25
dokazovanie je na tebe, obstaraj si uvedené prehlásenie dodatočne.
meditomi
22.09.10,16:57
Ďakujem veľmi pekne aj my si to myslíme prajem pekný deň
betka
22.09.10,22:20
Nejde o vývoz, ide o klasickú 43. Vývoz sa uskutočňuje mezi tretími krajinami.
A to, že si odberateľ previezol sám tovar sa preukazuje čestným prehlásením, nemusí to byť uvedené na FA, ale je to napr. samostatná listina.

A to, že som uskutočnila par. 43 a viem, že sa táto akcia uskutočnila musím preukázať, a je to jasne definované, ako to mám zabezpečiť, v uvedenom par.