ZuzanaPe
23.09.10,11:50
Dobrý deň,
mám dilemu v stanovení dňa vzniku daňovej povinnosti... dňa 17.09.2010 sme prijali platbu - úhradu zálohovej faktúry a dňa 22.09.2010 sme tovar dodali odberateľovi, do faktúry som zadala dátum vzniku daňovej povinnosti 17.09.2010 - deň prijatia platby... ale nie som si týmto rozhodnutím úplne istá a keďže sa mi tieto prípady budú odteraz opakovať, chcela by som sa uistiť a poradiť so skúsenejšími... vopred ďakujem za každé Vaše stanovisko
adka18
23.09.10,12:03
kedze prijata platba a aj dodanie tovaru prebehlo v jednom mesiaci, vystavite jednu fakturu s datumom dodania 22.9.2010, v ktorej odpocitate zalohu.

311/602,343
324/311
azla
23.09.10,13:18
Postupuješ podľa rady v druhom príspevku (od adka18) , je to podľa tohto ustanovenia:

§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.
ZuzanaPe
24.09.10,09:47
Veľká vďaka za informácie.
Prajem Vám krásny deň.