Pauli.
23.09.10,12:32
dobrý deň, v prípade inventúrnej komisie môže byť osoba hmotne zodpovedná zároveň predsedom komisie? Na pracovisku sú iba dvaja zamestnanci, vedúci - kt. je hmotne zodpovedný a jeho zamestnanec..
ondrejvla
23.09.10,12:36
dobrý deň, v prípade inventúrnej komisie môže byť osoba hmotne zodpovedná zároveň predsedom komisie? Na pracovisku sú iba dvaja zamestnanci, vedúci - kt. je hmotne zodpovedný a jeho zamestnanec..

Určite môže, vari nezamestnáte tretieho... :)