EkoMax
24.09.10,08:28
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v dosť špecifickom probléme.
Podnikateľ FO účtujúca v jednoduchom účtovníctve, neplatca DPH sa zaoberá chovom dravého vtáctva. Tieto vtáky využíva - na predvádzanie a tiež aj na odchov mláďat.
1. Akým spôsobom viesť evidenciu ? Stačí na kartách viesť jedntolivé kusy vtákov v nulovej hodnote ? Ak sa mu narodili mláďatá, ktoré vycvičil, v akej hodnote ich má zaradiť ? Môže ich odpisovať? Na ocenenie tohot druhu vraj existuje len tabuľka ohľadom spoločenskej hodnoty. Pokiaľ ich nakúpi, tak zviera zaradí v nákupnej cene, ale ak ho má z vlastnej produkcie, ako má postupovať ?
2. Sídlom podnikania je jeho súkromný dom s hospodárstvom. Na chov musel prispôsobiť priestory, môže si tieto nákupy - spotrebný materiál, ktorý použil na klietky, prerobil miestnosť na chladiace zariadenie - na skladovanie krmiva pre dravce - môže si ich dať do nákladov ? Musí mať nejakú zmluvu, že bezodplatne využíva súkromné priestory, ale úpravy si zúčtuje do do nákladov na podnikanie ?
Ak má v objekte psa,ktorého kúpil, môže ho zaradiť a odpisovať z kúpnej ceny ? Ak áno, do ktorej odpisovej skupiny ho má zaradiť ?
EkoMax
24.09.10,12:09
nikto mi nevie poradiť ?