Alivia
24.09.10,13:26
stále platí,že pokiaľ vyjde 25-teho na sobotu,alebo nedeľu,môžem platiť 1/4-ročný odvod DPH a aj zaslať výkaz poštou až v pondelok?

ďakujem za reakcie
Paula
24.09.10,13:31
Na tehto stránke máš kalendár - vpravo v modrom poli :

http://www.drsr.sk/wps/portal
Tweety
24.09.10,13:34
stále platí,že pokiaľ vyjde 25-teho na sobotu,alebo nedeľu,môžem platiť 1/4-ročný odvod DPH a aj zaslať výkaz poštou až v pondelok?

ďakujem za reakcie
Áno, platí.
babi2
24.09.10,13:35
stále platí,že pokiaľ vyjde 25-teho na sobotu,alebo nedeľu,môžem platiť 1/4-ročný odvod DPH a aj zaslať výkaz poštou až v pondelok?

ďakujem za reakcie
Je to tak, pokiaľ 25. padne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna, termín na podanie DP a zaplatenie DPH sa posúva na 1. pracovný deň, nasledujúci po týchto dňoch
hanelie
24.09.10,13:35
§ 13 zákona o správe daní a poplatkov:

(4) Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Alivia
24.09.10,13:52
ďakujem za tooľko odpovedí