Mona Lisa
26.09.10,22:51
Ak mala s.r.o. v 7/2010 NO a je mesačný platca DPH, bolo nutné, aby sa na DP DPH v riadku 30 označilo krížikom "Splnenie podmienok podľ par......", aby DU poslal s.r.o. na účet peniaze - nad.odpočet.
a_je_to
27.09.10,00:35
Ak platiteľ chce, aby úhradu NO dostal na účet do 30 dní od lehoty na podanie priznania, tak to musí označiť krížikom. Samozrejme okrem toho musí spĺňať § 79, ods. 2 ZoDPH. Ak mu stačí do 60 dní, tak nemusí, ak NO neumorí cez nasledujúce priznanie, tak rozdiel dostane na účet do 30 dní po ňom, celkove do 60 dní.