tinkas
27.09.10,08:27
ak nám prišiel dobropis zo zahraničia...dávam to normálne do dph ako keby to bol príjem služby podlľa par. 15 ods 1 len s mínusovým znamienkom, tz. že to bude uvedené v riadku 11 ale s mínusom???
betka
28.09.10,20:24
25/(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

Ano a ide to do riadku 11, 12, 21