Markus1969
27.09.10,10:52
Firma nedisponuje hotovosťou, peniazmi na úče ani majetkom, ktorý by dosahoval výšku podielu spoločníka na dosiahnutých HV.

Ďakujem za návrhy.
KEJKA
27.09.10,11:13
teda vaše záväzky prevyšujú majetok - ako potom môže mať taký podiel?
Alebo si sa zle vyjadril - firma má dosť majetku, ale v pohľadávkach, zásobách a odpisovanom majetku. V takom prípade sa treba dohodnúť na splátkach.
Markus1969
04.10.10,12:30
Ďakujem za pomoc, áno zle som to sformuloval. Pochopila si to správne. Potvrdila si môj názor, ešte raz ďakujem. M