kala1
27.09.10,11:00
Dobrý deň,

potrebujem vystaviť faktúru na prenájom parkovacieho miesta na dobu od 1.10.2010 do 31.12.2011. Nájomca už zaplatil za celý nájom dňa 22.9.2010. Ako mám postupovať?

Jedná sa tam o 2 zdaňovacie obdobia rok 2010 a rok 2011. Stačí, keď vystavím vyúčtovaciu faktúru s dátumom dodania 31.12.2011 (a v účtovníctve si to časovo rozliším), alebo treba vystaviť jednú faktúru s dátumom dodania 31.12.2010 (alebo 30.9.2011) a druhú s dátumom dodania 31.12.2011?
Nakoľko nájomca už nájomné uhradil dopredu je potrebné vystaviť faktúru na prijatú zálohu v septembri 2010 a následne dobropis na vyúčtovaciu faktúru (resp. dobropisy na vyúčtovacie faktúry)?

Za rady vopred ďakujem.
Vameti
27.09.10,11:44
Ak miesto zdaniteľného plnenia je Slovenská republika a obidve strany dodávateľ a odberateľ majú IČ DHP SK tak by sa malo postupovať následovne:
1) 22.9.2010 deň platby nájomného dopredu - vystaviť zálohovú faktúru s dph v zmysle § 19 ods. 4 zák.o DPH (ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby vzniká daň.povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby)
2) daň.povinnosť z poskytnutej služby vznikne dňa 30.9.2011 - v zmysle § 19 ods.3 bod a (ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu za obdobie dlhšie ako 12 kalendárných mesiacov požaduje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12 kaledárneho mesiaca !!!!!! - nie kalendárneho roka,až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí)
3) a druhá daň.povinnosť z poskytnutej služby vznikne 31.12.2011 - v zmysle § 19 ods.3 prvá veta. Nájom od októbra 2011- december 2011 už nie je viac ako 12 mesiacov a tak daň.povinnosť vznikne posledným dňom obdobia na ktoré sa platba za opakovanú službu vzťahuje.
kala1
27.09.10,12:55
Ešte by som potrebovala poradiť, kedy je potrebné vyhotoviť faktúru za obdobie od 1.11.2011 - 31.12.2011 (teraz alebo v novembri 2011)?
Vameti
27.09.10,13:52
31.12.2011
grammatika
27.09.10,14:09
Dobrý deň,

potrebujem vystaviť faktúru na prenájom parkovacieho miesta na dobu od 1.10.2010 do 31.12.2011. Nájomca už zaplatil za celý nájom dňa 22.9.2010. Ako mám postupovať?

Jedná sa tam o 2 zdaňovacie obdobia rok 2010 a rok 2011. Stačí, keď vystavím vyúčtovaciu faktúru s dátumom dodania 31.12.2011 (a v účtovníctve si to časovo rozliším), alebo treba vystaviť jednú faktúru s dátumom dodania 31.12.2010 (alebo 30.9.2011) a druhú s dátumom dodania 31.12.2011?
Nakoľko nájomca už nájomné uhradil dopredu je potrebné vystaviť faktúru na prijatú zálohu v septembri 2010 a následne dobropis na vyúčtovaciu faktúru (resp. dobropisy na vyúčtovacie faktúry)?

Za rady vopred ďakujem.

Postupuješ podľa §19 odst.4. Čiže ak Ti peniaze nabehli dňa 22.09.2010, tak vystavíš faktúru v septembri, dátum dodania je deň prijatia platby a časovo rozlíšiš v účtovníctve výnosy.

s týmto v Tvojom prípade nesúhlasím:

Ak miesto zdaniteľného plnenia je Slovenská republika a obidve strany dodávateľ a odberateľ majú IČ DHP SK tak by sa malo postupovať následovne:
1) 22.9.2010 deň platby nájomného dopredu - vystaviť zálohovú faktúru s dph v zmysle § 19 ods. 4 zák.o DPH (ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby vzniká daň.povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby)
2) daň.povinnosť z poskytnutej služby vznikne dňa 30.9.2011 - v zmysle § 19 ods.3 bod a (ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu za obdobie dlhšie ako 12 kalendárných mesiacov požaduje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12 kaledárneho mesiaca !!!!!! - nie kalendárneho roka,až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí)
3) a druhá daň.povinnosť z poskytnutej služby vznikne 31.12.2011 - v zmysle § 19 ods.3 prvá veta. Nájom od októbra 2011- december 2011 už nie je viac ako 12 mesiacov a tak daň.povinnosť vznikne posledným dňom obdobia na ktoré sa platba za opakovanú službu vzťahuje.
kala1
27.09.10,15:46
Ja skôr súhlasím s Vameti. Podľa mňa DPH sa odvedie v septembri, ale v septembri sa vystaví len zálohová faktúra na prijatú platbu. No je potrebné ešte vystaviť vyúčtovaciu faktúru (resp. 2 vyúčtovacie faktúry k 30.9.2011 a k 31.12.2011) a taktiež nejaký dobropis s dátumom dodania 30.9.2011 a 31.12.2011, aby sa tieto faktúry vynulovali, a taktiež, aby sa DPH neodviedlo ešte aj potom.
Len kto si má pamätať, že 31.12.2011 ešte treba vystaviť nejakú faktúru, ktorá je už dávno uhradená ??? Ja by som ju už najradšej vystavila teraz :-)