Schmidtova
27.09.10,16:06
Dobrý deň poprosila by som o radu ohľadne predaja tovaru do zahraničia . Moja firma - plátca DPH chce predať tovar do zahraničia konkrétne Poľsko súkromnej osobe teda neplátcovi DPH. Je správny postup len ten ked urobím fa. na jeho meno s tým že neodvediem DPH a neurobím ani súhrnný výkaz. Nie je potrebné to prehnať cez colnicu s odviesť clo ? Neviem si akosi s tým poradiť je mi to akosi čudné obísť zákon o DPH? Ďakujem veľmi srdečne.
Schmidtova
27.09.10,19:02
moji zlatí to mi nikto neodpovie?
petra:-)
27.09.10,20:15
Dobrý deň poprosila by som o radu ohľadne predaja tovaru do zahraničia . Moja firma - plátca DPH chce predať tovar do zahraničia konkrétne Poľsko súkromnej osobe teda neplátcovi DPH. Je správny postup len ten ked urobím fa. na jeho meno s tým že neodvediem DPH a neurobím ani súhrnný výkaz. Nie je potrebné to prehnať cez colnicu s odviesť clo ? Neviem si akosi s tým poradiť je mi to akosi čudné obísť zákon o DPH? Ďakujem veľmi srdečne.

Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu je oslobodené od dane v zmysle § 43 zákona o DPH v prípade, že tovar je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom alebo na ich účet a nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte, a ak je zároveň preukázané splnenie podmienok osobodenia podľa §43 ods.5.

Miesto dodania tovaru sa určuje podľa § 13. Keďže tovar dodávate súkromnej osobe, t.j. osobe neidentifikovanej pre daň v inom členskom štáte, nespĺňate podmienku oslobodenia od dane. Dodávku zaťažíte slovenskou DPH. V súhrnnom výkaze predmetnú dodávku neuvádzate.

Pokiaľ je možné Vaše dodávky kvalifikovať ako zásielkový predaj musíte si sledovať obrat pre jednotlivé členské štáty pre prípad vzniku povinnosti registrácie pre daň v tom ktorom štáte. Limity pre jednotlivé krajiny nájdete na stránke drsrv sekcii daňové informácie - ostatné - DPH - limity pre zásielkový predaj.
Schmidtova
28.09.10,19:24
ďakujem veľmi pekne, pomohlo mi to.