inguska08
28.09.10,14:02
Dobrý deň, zase mám otázočku, na ktorú mi snáď niekto odpovie: Spoločnosť poskytla preddavok v roku 2008. Faktúra na DPH došla riadne. Vyúčtovacia faktúra sa k nám dostala až tohto roka, ale jej dátum vyhotovenia je rok 2009. DPH už neriešim, ale neviem si poradiť s týmto: podľa fa boli robené sadrokartonárske práce kúpená strešná krytina, obkladačky, nejaká sanita a vonkajšie žalúzie, elektroinštalačný materiál, všetko cez 30 tis. EUR. Všetko sa to použilo na budovu v nájme / v nájomnej zmluve je povolenie na technické zhodnotenie majetku....../ Ak šlo o zásadné zmeny technických parametrov, tak zaradím a budem odpisovať? Ak nešlo o takéto zmeny a bude to mať charakter opravy, tak musím podať dodatočné daňové priznanie?
inguska08
28.09.10,14:05
ide o vyššie náklady minulého roka, ale keď som to dobre pochopila, tak už dodatočné podávať nemusím, ale uplatním to teraz. Mám pravdu?
inguska08
28.09.10,14:47
prosím, prosím, nikto nepomôže?
Adiks
30.09.10,11:05
Ak sa zmenili technické parametre, použiteľnosť a vybavenosť budovy, jedná sa o tech.zhodnotenie a potom je rozhodujúce, aké by boli účtovné odpisy a daňové odpisy technicky zhodnotenej budovy, ak by sa boli účtovali v roku 2009. Ak by daňové odpisy boli vyššie ako účtovné odpisy, DDP netreba podávať, lebo DDP by znížilo daňovú povinnosť, a vtedy nie je povinnosť ho podať. Účtovné odpisy za rok 2009 zaúčtuješ do nákladov na účet 551, na ktorom účtuješ aj odpisy za rok 2010, nebude to pripočítateľná položka. Pri výpočte základu dane z príjmov za rok 2010 porovnáš daňové odpisy DHM za rok 2010 s účtovnými odpismi DHM za rok 2010, vrátane účtovných odpisov technicky zhodnotenej budovy zaúčtovaných v roku 2010, ktoré mali byť zaúčtované už v roku 2009. Ak sa nezmenili technické parametre, použiteľnosť a vybavenosť budovy, jedná sa o opravu, náklady na opravu budeš účtovať na účet 511, na ktorom účtuješ aj opravy vykonané v roku 2010, nebude to pripočítateľná položka. DDP netreba podávať, lebo DDP by znížilo daňovú povinnosť, a vtedy nie je povinnosť ho podať.
inguska08
30.09.10,13:42
Ďakujem Ti, Adiks. Nebola som si istá so zaúčtovaním do nákladov tohto roka, lebo v jednej rozsiahlej debate o tom na porade bolo uvedené, že to neplatí, ak spoločnosť vykázala v danom roku stratu. Aj daňová poradkyňa z BB však toto tvrdenie vyvrátila. Ešte raz vďaka