Adiks
28.09.10,15:15
Chcem sa opýtať v ktorej odpisovej skupine sa odpisuje našou spoločnosťou vybudovaná vodovodná prípojka skladovej haly na verejný vodovod. Môj názor je, že vodovodná prípojka sa má odpisovať v 3.odpisovej skupine, v ktorej sa odpisujú drobné stavby, pretože podľa par.139b ods.7 písm.c) stavebného zákona sa za drobné stavby okrem iného považujú aj "prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby". Pomerne veľa názorov však je, že vodovodná prípojka sa má odpisovať v 4.odpisovej skupine podľa kódu klasifikácie stavieb 2222 Miestne potrubné rozvody vody. Prosím, poraďte mi,ak viete, ďakujem pekne.
Adiks
30.09.10,14:10
Veľmi pekne by som Vás poprosil o odpoveď. Ďakujem.
Adiks
05.10.10,11:21
Tu Sokol 1, príjem .....
betka
09.10.10,22:40
Tu sokol 2, taky príjem.

Máme pokyn MFSR, kt. je neplatný, ale riadime sa všetci ním: 3400/1998-62 (je to unikátna a veľmi vďačná pomôcka)

Ní´ájdete sa tu, pretože nevieme, či ste administratíva, alebo výroba