maja1
30.09.10,10:01
Vystavili sme fa na obec za zateplenie školy za mes.august. Stavba má byť finacovaná cez eurofondy a starosta obce mal uvedenú faktúru do 7 dní poslať na ministerstvo inak na to nedostane peniaze. On to ale neviem z akého dôvodu nestihol poslať a teraz od nás žiadajú opraviť fa na dátum vystavenia v októbri a zdaniteľné plnenie v septembri. Je možné urobiť storno fa alebo dobropis za september a znovu ju vystaviť v tom istom mesiaci? Aké máme možnosti aby sme im vyhoveli? Ďakujem.
maja1
30.09.10,11:01
Prosím nikto nepridá svoj názor?
betka
30.09.10,11:25
Boli služby poskytnuté? Ak neboli, mala sa urobiť zálohová FA, ktorú je možné strornovať.

Stornovať sa nemôžu FA (ostré) v tom prípade, ak sa uskutočnilo dodanie tovarov a služieb.
Ak došlo k zníženiu ceny dodaného tovaru, služby, vrátenie časti plnenia, je možné urobiť dobropis.

Ostrú FA vyhotovujeme i v tiom prípade, ak mi boli pripísané PP na účet, ak som doslala v hotovosti zálohu. Čiže DP mi vzniká i prijatím platby, a to v tomto prípade sa nemuselo uskutočniť ešte žiadne dodanie tovaru, resp. služby
katarina.j
30.09.10,11:31
Jednoznačne ste mali vystaviť zálohovú faktúru na zateplenie školy a následne po zrealizovaní stav.prác a následnej úhrade faktúry vystaviť normálnu(ostrú) faktúru.
maja1
30.09.10,12:38
My sme fakturovali správne za práce ktoré boli uskutočnené za 8.mesiac, problém je len s tým dátumom že oni keďže ju nestihli podať na ministerstvo do 7 dní od obdržania fa tak od nás požadujú aby sme tú fakturáciu o mesiac posunuli. Ak by sa na uvedenej pôvodnej fa zmenila trebárs cena z 256 tis. na 250 tis. mohli by sme v 9.mes. vystaviť dobropis na celú čiastku 256 tis. a vystaviť novú fa na 250 tis.? Jedná sa len o ten dátum fakturácie aby bol posunutý o mesiac neskôr. Ozaj neviem ako to vyriešiť.
katarina.j
30.09.10,14:16
My sme fakturovali správne za práce ktoré boli uskutočnené za 8.mesiac, problém je len s tým dátumom že oni keďže ju nestihli podať na ministerstvo do 7 dní od obdržania fa tak od nás požadujú aby sme tú fakturáciu o mesiac posunuli. Ak by sa na uvedenej pôvodnej fa zmenila trebárs cena z 256 tis. na 250 tis. mohli by sme v 9.mes. vystaviť dobropis na celú čiastku 256 tis. a vystaviť novú fa na 250 tis.? Jedná sa len o ten dátum fakturácie aby bol posunutý o mesiac neskôr. Ozaj neviem ako to vyriešiť.
Tak na sumu 256.tis. vystav dobropis a vystav novú fa na 250tis.-dobropis v auguste a sept.-fa.
maja1
30.09.10,14:55
To znamená že za august by som musela urobiť opravné daň.priznanie ?Nemôže to prebehnúť v septembri fa aj dobropis?
katarina.j
30.09.10,14:57
To znamená že za august by som musela urobiť opravné daň.priznanie ?Nemôže to prebehnúť v septembri fa aj dobropis?
no odporúčam radšej urobiť opravné dan.priznanie za august.
maja1
30.09.10,15:13
A nevzťahoval by sa na tento dobropis § 25 ods.3 kde sa uvádza zdaňovacie obdobie vtedy keď sa vyhotoví doklad o oprave základu dane? Chcela by som sa vyhnúť tomu opravnému daň.priznaniu. Ešte majte so mnou chviľku strpenia. Inak moc ďakujem za názory.