Aldan
30.09.10,10:11
sme platcovia dph a pri knihe jázd podľa mňa moj predchodca zle robil knihnu jázd. Do knihy jázd ide množstvo benzínu a cena ZD? Predchodca robil počet litrov a celkovú cenu ktorú zaplatili za litre , teda aj s DPH.
Ako je to vlastne správne?
KEJKA
30.09.10,10:18
spotreba sa počíta z ceny bez DPH, jasne.
Ale v knihe jázd by som evidovala celkovú cenu benzínu kvôli lepšej kontrole bločkov, resp. nákupov cez PK. celkový nákup PHM - cash musí sedieť na pokladničnú knihu atp...... Tiež v prípade súkromných km náhrada má byť včítane DPH.
Knihu jázd nechaj tak, radšej si prekontroluj väzbu KJ s účtovníctvom.
Stefan2005
30.09.10,11:11
... Do knihy jázd ide množstvo benzínu a cena ZD? ...

"správne vedená evidencia jázd by mala obsahovať minimálne tieto údaje: • Označenie vozidla a vodiča. Označením vozidla sa rozumie uvedenie továrenskej značky a typu vozidla, evidenčného čísla, údajov o prívesnom vozidle, ak ide o jazdnú súpravu. Je vhodné uviesť aj výrobné číslo vozidla vytlačené na karosérii. Vodičom môže byť samotný podnikateľ alebo iná osoba oprávnená na prevádzku vozidla.
• Dátum začiatku pracovnej cesty s uvedením miesta a hodiny odchodu a dátum ukončenia pracovnej cesty s uvedením miesta a hodiny príchodu. Uvedenie dátumu, hodiny a miesta odchodu a príchodu vyplýva z vymedzenia pojmu pracovná cesta. Tieto údaje sú rozhodujúce z hľadiska preukázateľnosti výdavkov na používanie motorového vozidla.
• Cieľ cesty. Cieľom pracovnej cesty je označenie mesta alebo obce. V prípade, ak sa vozidlo používa na prevádzku len v meste, v evidencii o jazdách je vhodné bližšie špecifikovať navštívené miesta - názov a sídlo firmy, prevádzkareň podnikateľa a pod.
• Účel cesty. Účelom pracovnej cesty sa rozumie dôvod, na ktorého sa pracovná cesta uskutočňuje. Keď podnikatelia budú chcieť výdavky na určitú pracovnú cestu zahrnúť do svojich daňových výdavkov, musia totiž preukázať príčinnú súvislosť konkrétnej pracovnej cesty s ich podnikateľskou činnosťou. Preto sa odporúča, aby podnikatelia v evidencii o jazdách uvádzali konkrétne dôvody pracovnej cesty, napr. obchodné rokovanie, podpísanie zmluvy, doručenie faktúry alebo objednávky a pod.
• Počet najazdených kilometrov. Tento údaj sa uvádza ako rozdiel v stave počítadla pred pracovnou cestou a stavom počítadla po jej ukončení.
Makro Konzult, spol. s r. o."


zdroj: http://old.iura.sk/stlpce/info_otazky3.asp


Prešiel som si viacej zdrojov, čo má byť predmetom evidencie knihy jázd. Nenašiel som zákonm stanovenú štruktúru, ale súhlasím s vyššie uvedenou minimálnou štruktúrou na jej formu. Preto si myslím, že z hľadiska KJ je otázka PHL "s alebo bez DPH" irelevantná.

Samozrejme doplnenie KJ o ďalšie sledované údaje je plne v kompetencii ÚJ; ale rozširovanie údajov vidím ako zmysluplné iba u firiem s väčším vozovým parkom a viacerými vodičmi...

Ak sa pre nejaké dôvody rozhodne UJ sledovať v knihe jázd množstvo aj cenu PHL, tak na to asi má dôvod a túto evidenciu využije aj v iných oblastiach. V tom prípade by som však viedol cenu PHL ako s DPH (ako uviedla Kejka -na kontrolu platieb PK), ale i bez DPH - náväznosť na účet 501 AE spotreba PHL....
Aldan
30.09.10,12:03
celkom nerozumiem odpovedi. Mne sedí bloček s pokladňou.
Ide mi o to že prispôsobujeme km aby sme nemali žiadnu nadspotrebu. Vypočítam si normovanú spotrebu a tam je veľký rozdiel keď to počítam s DPH alebo bez DPH. Ak sa to má počítať s DPH museli by autá najazdiť oveľa viacej km. Preto neviem čo je správne. už som raz prerábala celý rok, aby sme nemali žiadnu nadspotrebu.
Stefan2005
30.09.10,12:10
...Vypočítam si normovanú spotrebu a tam je veľký rozdiel keď to počítam s DPH alebo bez DPH....

teraz nerozumiem ja - do výpočtu normovanej spotreby PHL vstupuje počet ubehnutých km a stanovená norma spotreby v litroch; tá sa porovná so skutočnou spotrebou v litroch.... rozdiel je vždy v litroch
Paula
30.09.10,12:15
celkom nerozumiem odpovedi. Mne sedí bloček s pokladňou.
Ide mi o to že prisôsobujeme km aby sme nemali žiadnu nadspotrebu. Vypočítam si normovanú spotrebu a tam je veľký rozdiel keď to počítam s DPH alebo bez DPH. Ak sa to má počítať s DPH museli by autá najazdiť oveľa viacej km. Preto neviem čo je správne. už som raz prerábala celý rok, aby sme nemali žiadnu nadspotrebu.


Len tak ďalej....:cool:
Aldan
30.09.10,13:46
aký vzorec používate na výpočet a prepočet aby ste zistili či máte naspotrebu alebo podspotrebu?
Stefan2005
30.09.10,15:59
aký vzorec používate na výpočet a prepočet aby ste zistili či máte naspotrebu alebo podspotrebu?

Žiadny. Ideme na paušál :).
Ale tu je jeden vzorec:
(Normovaná spotreba v litroch : 100) x ubehnuté km - skutočná spotreba v litroch = nadspotreba (-) alebo úspora (+) v litroch
Aldan
01.10.10,07:48
áno ja mám ten istý, ale ako vypočítaš normovanú spotrebu v litroch? Tam potrebuješ dať sumu za PHM a ide o to či s DPH alebo bez nej.
Zita5
01.10.10,07:52
áno ja mám ten istý, ale ako vypočítaš normovanú spotrebu v litroch? Tam potrebuješ dať sumu za PHM a ide o to či s DPH alebo bez nej.

Odpoveď ste dostali už od Kejky
http://www.porada.sk/1520778-post2.html
KEJKA
02.10.10,07:06
áno ja mám ten istý, ale ako vypočítaš normovanú spotrebu v litroch? Tam potrebuješ dať sumu za PHM a ide o to či s DPH alebo bez nej.
a to čo je ? nechcem napísať hrubý výraz, ............
teda čo je to za logiku?
:eek::eek::eek:ak porastú ceny benzínu, tak porastie aj normovaná spotreba?:eek::eek::eek:
Ak sa počíta v litroch, tak v litroch, euračiky do toho nemiešaj.
Naviac - normovanú spotrebu (Ns) v litroch ani nepočítaš, tá je predsa v TP.
A vzorec na výpočet skutočnej spotreby (Ss) v litroch neobsahuje ceny.

Potom v litroch rozdiel Ss - Nh = nadspotreba ak vyjde kladné číslo.
V opačnom prípade je úspora - netreba nič.

potrebuješ vedieť priemernú cenu za liter vynásobiš počtom litrov nadspotreby.
Odporúčam vážený aritmetický priemer, ale ak sa to robí priebežne mesačne, tak obstojí aj cena v tom-ktorom mesiaci.
Aldan
04.10.10,08:05
kejka , prepáč, ja mám vzorec podľa ktorého počítam nadspotrebu a pri daňovej kontrole to bolo dobre. Priložím môj vzorec, poprosím ťa urob mi úpravy ako to robíš ty.

Mesiac Litre SKK Ubehnuté Stav počítadla
km na konci mes.Marec 118,35 3 032,30 1 288 1 288
Apríl 212,81 7 723,30 3 257 4 545
Máj 147,51 6 925,30 2 846 7 391
Jún 138,55 6 091,20 2 505 9 896
Júl 149,67 5 844,40 2 331 12 227
August 119,18 3 954,20 1 574 13 770
September 176,93 6 348,50 2 474 16 244
Oktober 191,77 7 102,30 3 013 19 257
November 221,81 6 082,20 2 610 21 867
December 81,42 3 007,28 1 764 23 631

1 558,00 56 110,98 23 662 23 631


Prepočet Technický preukaz 5,7 litra

1. Ročná spotreba za PHM : počet litrov = priemer za liter
2. Počet km :100 x norm.spot. na 100 km x cena PHM za l liter /priem. z účtov. = norm.spotr.
3. Skutočne vynaložená suma - norm. spotreba

1. 56111 : 1558 = 36,01
2. 23662 : 100 x 5,7 x 36,01 = 48 568
3. 56111 - 48568 = 7543 nadspotreba - pripočitateľ. položka
Ďakujem.
Aldan
04.10.10,08:10
ešte raz Kejka, prepáč že otravujem, ale podľa teba :

"potrebuješ vedieť priemernú cenu za liter vynásobiš počtom litrov nadspotreby."
Ide mi o tú priemernú cenu je to cena s DPH alebo bez DPH - vlastne o toto mi išlo od začiatku pri mojich vedomostiach. Ďakujem
Zita5
04.10.10,08:14
spotreba sa počíta z ceny bez DPH, jasne.
Ale v knihe jázd by som evidovala celkovú cenu benzínu kvôli lepšej kontrole bločkov, resp. nákupov cez PK. celkový nákup PHM - cash musí sedieť na pokladničnú knihu atp...... Tiež v prípade súkromných km náhrada má byť včítane DPH.
Knihu jázd nechaj tak, radšej si prekontroluj väzbu KJ s účtovníctvom.

Veď Kejka Vám už raz dala odpoveď . Viď vyššie hrubo označené a podčiarknuté .
Aldan
04.10.10,10:00
prepáčte, viem že toto už uviedla, ale aj mi odpísala, že cena nejde do normovanej spotreby, preto mi to stále nesedelo.
Ďakujem