tinkas
30.09.10,11:13
ahojte prosím Vás viete mi poradiť akým spôsobom si mám skontrolovat PU...saldokonto s knihou záväzkov? či aký spôsob je dobrý aby som zistila, či mam všetko tak ako má byt? :(
jacekova
30.09.10,11:15
vytlačiť si účet 321 a zoznam neuhradených prijatých faktúr (k rovnakému dátumu) a to číslo musí sadnúť.

takto skontrolovať aj 311 s vystavenými fakturami

neviem či ti išlo len o takúto kontrolu alebo aj iné účty?
tinkas
30.09.10,11:18
jeeej...dakujem za skoru odpoved...:D presne toto som potrebovala...a iné účty by som si mohla akým spôsobom odkontrolovat?
jacekova
30.09.10,11:26
ak máte zamestnancov, tak účet 331 a pozrieť do miezd, či toľko ostalo neuhradených miezd

účet 336 tiež so mzdami, či tam ostalo toľko neuhradených odvodov

pozrieť účet 314, 379 ...nemali by mať zostatky ak ovšem nemáte na nich čosi neuhradené alebo nedoriešené

221 s bankovým výpisom
213 s knihou cenín

najlepšie je vytlačiť si súvahu k určitému dátumu a popozerať "podozrivé" účty, prečo majú zostatky, hlavne v skupine 3.
Lila
01.10.10,20:16
Vytlačte si oba výkazy : Výkaz ziskov a strát a Súvahu k určitému dátumu a porovnajte si vprvom rade,či hospodársky výsledok vo VZaS je totožný s
hospodárskym výsledkom v Súvahe. Či aktíva sa rovnajú pasívam v Súvahe.
Ak to sedí, tak môžte rad-radom preverovať zostatky na analytických účtoch, či sedia mzdy /aú 331,336,342/,faktúry došlé a vyšlé /321,311/ , zostatky na bank.účtoch 221,v pokladni 211,ceniny 213, záväzky iného charakteru /pôžičky,úvery/, nájomné zmluvy, sprostredkovateľské zmluvy ...atď.
a_je_to
01.10.10,21:15
jeeej...dakujem za skoru odpoved...:D presne toto som potrebovala...a iné účty by som si mohla akým spôsobom odkontrolovat?

Zostatok každého jedného analytického učtu hlavnej knihy sa musí rozpísať až do jednotlivých účtovných prípadov, ktoré ho tvoria. Či štvrťročne, alebo viac, či menej často, je dané tým ... aby všetko nezostalo na koniec marca. Ja to robím aspoň 1 x Q. Ročný súpis prikladám k svojej kópii závierky a priznania. Volá sa to od nepamäti inventarizácia súvahových položiek. Ak sa to nedá intuitívne a skrátene, tak sa musí ísť až na obraty každého jedného účtu a tak časovo ďaleko, koľko úplný preukazný rozpis žiada. Saldokonto, analytická evidencia a knihy faktúr sú k tomu iba pomôckami. Účty zásob musia súhlasiť so zostatkami skladových evidencií.