jaanna
30.09.10,14:39
Firma robila prestavbu z plachtového návesu na klanicový náves,
jedná sa o technické zhodnotenie, nakoľko suma prevýšila zákonom stanovený limit. Po vykonaní prestavby je nutné vykonať testy a vystaviť protokol o skúškach /cena 803,80 EUR/. Je táto služba súčasťou ceny technického zhodnotenia /pôvodný náves už bol odpísaný/,alebo sa jedná o službu, ktorú je možné zúčtovať priamo do nákladov?
JAJA11
30.09.10,14:58
Firma robila prestavbu z plachtového návesu na klanicový náves,
jedná sa o technické zhodnotenie, nakoľko suma prevýšila zákonom stanovený limit. Po vykonaní prestavby je nutné vykonať testy a vystaviť protokol o skúškach /cena 803,80 EUR/. Je táto služba súčasťou ceny technického zhodnotenia /pôvodný náves už bol odpísaný/,alebo sa jedná o službu, ktorú je možné zúčtovať priamo do nákladov?

Dôležité je, či sa ten príves môže bez tých skúšok používať alebo nie. Ak sa môže začaž používať až po vykonaní skúšok, tak by som to dala do obstarania :o
betka
30.09.10,22:36
ZDP:

29/(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

Záver. Môže byť súčasťou VOZD.

Postupy v PU:

21/3) Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise11) a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako
a) technické zhodnotenie,
b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,
c) náklady na hospodársku činnosť, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

Záver: Môže byť i priamym nákladom do sumy 1700 :);)