Eva99
01.10.10,14:43
Prosím Vás, podpísala som s Kofolou zmluvu o podpore predaja, kde mi Kofola poskytuje za propagáciu ich značky určitú hotovosť. Na základe tejto zmluvy som im mala vystaviť zálohovú faktúru. Vystavila som ju bez DPH, pretože som si myslela, že DPH uvediem až vo faktúre k prijatej platbe, keď obdržím dohodnutú sumu na účet, čo bude aj dátum dodania. Faktúru mi však vrátili s tým, že mala byť uvedená DPH. Je to tak správne??? Poraďte prosím...
Zita5
01.10.10,14:46
Záleží čo a ako máte uvedené platobných zmluvných podmienkach .

Mám podobný prípad, kde máme v zmluve uvedené , že fakturácia sa vykoná štvrťročné a podľa toho sa riadim .Faktúru vystavujem s DPH .

Ako ste prišli k zálohe ? Prečo záloha ?


Ja fakturujem - Plnenie povinností podľa zmluvy č.xx/2010 - podpora predaja za obdobie 1.7.2010 do 30.09.2010 .K tomu príslušnú DPH .Prílohu prikladám k faktúre a prílohou je fotokópia zmluvy.
Eva99
01.10.10,14:51
Záleží čo a ako máte uvedené platobných zmluvných podmienkach .

Mám podobný prípad, kde máme v zmluve uvedené , že fakturácia sa vykoná štvrťročné a podľa toho sa riadim .Faktúru vystavujem s DPH .

Ako ste prišli k zálohe ? Prečo záloha ?

Citujem: "Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne odberateľovi odplatu za reklamnú spoluprácu a podporu predaja v dohodnutej výške na základe zálohovej faktúry odberateľa... Faktúry na odplatu za reklamnú spoluprácu a podporu predaja vystaví odberateľ v jednotlivých rokoch v súlade s platnými právnymi predpismi v čase dodania služby, pričom vo faktúrach odpočíta poskytnutú zálohu..." (v tomto roku mi má byť vyplatená jedna časť, v budúcom roku zvyšok)
Myslela som, že vystavím zálohovú faktúru bez DPH, dňom prijatia peňazí faktúru k prijatej platbe a následne na to riadnu faktúru. Alebo?
Zita5
01.10.10,15:08
Citujem: "Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne odberateľovi odplatu za reklamnú spoluprácu a podporu predaja v dohodnutej výške na základe zálohovej faktúry odberateľa... Faktúry na odplatu za reklamnú spoluprácu a podporu predaja vystaví odberateľ v jednotlivých rokoch v súlade s platnými právnymi predpismi v čase dodania služby, pričom vo faktúrach odpočíta poskytnutú zálohu..." (v tomto roku mi má byť vyplatená jedna časť, v budúcom roku zvyšok)
Myslela som, že vystavím zálohovú faktúru bez DPH, dňom prijatia peňazí faktúru k prijatej platbe a následne na to riadnu faktúru. Alebo?

Však ste postupovala správne, vystavila ste riadnu preddavkovú faktúru , ak predd.fa. uhradia , vystavíte im faktúru na prijatú platbu §71 odst.1.
Eva99
01.10.10,15:54
Však ste postupovala správne, vystavila ste riadnu preddavkovú faktúru , ak predd.fa. uhradia , vystavíte im faktúru na prijatú platbu §71 odst.1.

Ďakujem, chcela som sa radšej uistiť, keď mi ju vrátili. Vraj ju mám vystaviť s DPH, keďže som platca, ale aký by bol potom dátum plnenia? A smiem sa ešte spýtať, kam takéto prostriedky účtujete?
petra:-)
01.10.10,16:16
Ďakujem, chcela som sa radšej uistiť, keď mi ju vrátili. Vraj ju mám vystaviť s DPH, keďže som platca, ale aký by bol potom dátum plnenia? A smiem sa ešte spýtať, kam takéto prostriedky účtujete?

Preddavkovú faktúru ste mali zrejme vystaviť na celú dohodnutú sumu, t.j. hodnotu vrátane DPH. (napr. dohodnutá cena 1000 € + DPH 190€ - preddavková faktúra bude na 1190 €) Na preddavkovú faktúru uvediete teda celú požadovanú sumu 1190 €, bez rozpisu na základ dane a DPH . Dátum plnenia na preddavkovej faktúre nebudete uvádzať.
Po úhrade sumy napr. 1190 € - preddavkovej faktúry Vám v zmysle § 19 ods. 4 dňom prijatia platby vzniká daňová povinnosť z titulu prijatej platby pred dodaním služby a v zmysle § 71 vystavíte do 15 dní riadnu faktúru na prijatú platbu s rozpisom na základ dane 1000 € a DPH 190€ a ako deň vzniku daňovej povinnosti uvediete deň prijatia platby.

Prijaté preddavky účtujem na účet 324 analyticky.
Eva99
01.10.10,16:29
Preddavkovú faktúru ste mali zrejme vystaviť na celú dohodnutú sumu, t.j. hodnotu vrátane DPH. (napr. dohodnutá cena 1000 € + DPH 190€ - preddavková faktúra bude na 1190 €) Na preddavkovú faktúru uvediete teda celú požadovanú sumu 1190 €, bez rozpisu na základ dane a DPH . Dátum plnenia na preddavkovej faktúre nebudete uvádzať.
Po úhrade sumy napr. 1190 € - preddavkovej faktúry Vám v zmysle § 19 ods. 4 dňom prijatia platby vzniká daňová povinnosť z titulu prijatej platby pred dodaním služby a v zmysle § 71 vystavíte do 15 dní riadnu faktúru na prijatú platbu s rozpisom na základ dane 1000 € a DPH 190€ a ako deň vzniku daňovej povinnosti uvediete deň prijatia platby.

Prijaté preddavky účtujem na účet 324 analyticky.

Ďakujem veľmi pekne, faktúru som vystavila na celú sumu. Neviem prečo mi ju teda vrátili... Účet 324 mi je jasný, vedeli by ste mi prosím poradiť kam účtovať riadnu faktúru za podporu predaja? Ďakujem.
petra:-)
01.10.10,16:46
Ďakujem veľmi pekne, faktúru som vystavila na celú sumu. Neviem prečo mi ju teda vrátili... Účet 324 mi je jasný, vedeli by ste mi prosím poradiť kam účtovať riadnu faktúru za podporu predaja? Ďakujem.


Citujem: "Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne odberateľovi odplatu za reklamnú spoluprácu a podporu predaja v dohodnutej výške na základe zálohovej faktúry odberateľa... Faktúry na odplatu za reklamnú spoluprácu a podporu predaja vystaví odberateľ v jednotlivých rokoch v súlade s platnými právnymi predpismi v čase dodania služby, pričom vo faktúrach odpočíta poskytnutú zálohu..." (v tomto roku mi má byť vyplatená jedna časť, v budúcom roku zvyšok)


Ja by som účtovala na 602.
Eva99
01.10.10,16:48
Ja by som účtovala na 602.
Ešte raz vďaka! :)