mirecek9323
01.10.10,21:58
Začal som podnikať 1.9.2010 a 15.9.2010 som sa stal (dobrovolným) platcom DPH.
Za celý september som nevystavil žiadnu faktúru ani pokladničný doklad,žiaden príjem.
Mal som len nákup zariadenia do predajne (softwer na pc, fiškalna tlačiareň, kancelárske stolicky a nabytok)
Som povinný predložiť DÚ nejaky doklad (výkaz) za toto obdobie?? Alebo až za 4kvartál ktorý začína plynut od dnes. Nákup tovaru bude teraz v októbri.
Rozalka
01.10.10,22:06
Ak si platiteľom DPH od 15.9., musíš podať tzv. negatívne hlásenie, čiže druhá strana bude prázdna, na prvej strane do kolónky "V zdaňovacom období nevnikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane" dáš krížik
VieraPopluharova
01.10.10,22:41
V pripade, ze si kupil nejake zariadenie, tak ako si citoval a nieco z toho bolo kupene po 15.9.2010 a bola tam vycislena DPH, musis podat danove priznanie za 3.Q.2010 s tym, ze na vstupe budes mat DPH, na vystupe 0 a tak Ti vznikne narok na nadmerny odpocet za 3.Q.2010.Nakolko zariadenie predajne a pod. Ti sluzi na dosiahnutie zisku, bez predajne by si asi mohol tazko predavat, ci nie?
KEJKA
02.10.10,07:37
Tak ako je vyššie uvedené, ale tú DPH si môžeš odpočítať aj v prípade nákupu PRED 15.9., len tá DPH ide do iného riadku.
DPH priznanie MUSIŠ podať za III.Q., aj keby si sa rozhodol, že si DPH na vstupe nebudeš uplatňovať, teda bude nulové=negatívne. Označíš krížikom.
Odporúčam tú DPH uplatniť, určite to nie je na zahodenie.
betka
02.10.10,23:06
Kejka má pravdu. Urobila by som DP 3.Q, podloženie zákonom:

§ 55


(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.
free_cool_in
10.10.10,21:37
Dobry den!

Neviem, kam zaradit moju otazku, tak som to dal sem. Som kvartalnym platcom DPH. Za 2.Q.2010 mi vznikol nadmerny odpocet (cca 2 500€) - kupoval som do firmy auto.Za 3.Q.2010 mi vznikla danova povinnost - zopar Eur (myslim, ze 11€). Ako postupovat? Mam narok na vratenie nadmerneho odpoctu uz teraz? Alebo opat treba cakat?

Dakujem krasne za Vase odpovede, vazim si to.
Zita5
11.10.10,06:59
Dobry den!

Neviem, kam zaradit moju otazku, tak som to dal sem. Som kvartalnym platcom DPH. Za 2.Q.2010 mi vznikol nadmerny odpocet (cca 2 500€) - kupoval som do firmy auto.Za 3.Q.2010 mi vznikla danova povinnost - zopar Eur (myslim, ze 11€). Ako postupovat? Mam narok na vratenie nadmerneho odpoctu uz teraz? Alebo opat treba cakat?

Dakujem krasne za Vase odpovede, vazim si to.

§ 79
Nadmerný odpočet
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html#hore)

(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

Nadmerný odpočet Vám vrátia po podaní po podaní DP DPH za III.kvartál 2010.