Nika
12.08.04,12:28
Zák. práce nie je moja silná stránka, preto by som potrebovala poradiť.
1.Domácky zamestnanec. Zaujímalo by ma hlavne aké sú povinnosti zamestnávateľa.Má takýto pracovník nárok na dovolenku, stravné a pod.
2. Výpovedná doba 3 mesiace. Platí aj keď dáva výpoveď zamestnanec?