ecuch
18.11.05,12:42
Prečítala som si tu niekoľko príspevkov na tému repre. Zdá sa, že je to úplne jednoznačné: keď sa nejaké občerstvenie... nedá zúčtovať do nákladov (napr. do cestovného), zúčtujeme to do repre a je to v pohode. Z hľadiska zdaňovania dane z príjmov zo závislej činnosti sa potom javí výhodné čo najviac takýchto výdavkov hodiť do repre a obísť tak inštitút tzv.naturálnych požitkov, ktoré musíme zamestnancovi zdaniť. Aký na to máte názor? Ako by sa repre dalo charaktrizovať z hľadiska náplne tohto účtu?
Zuzka
18.11.05,12:58
Pohostenie, občerstvenie - čiže reprezentačné sa účtuje na účet 513 AU a je to pripočítateľná položka k daňovému základu.
renča1
18.11.05,13:14
a nie je pri tom nárok na odpočet.DPH
ecuch
18.11.05,14:06
Jasné: pohostenie, občerstvenie, darčeky... ale kde je hranica medzi repre a medzi naturálnym prijmom? Určujete si v nejakej vnútropodnikovej smernici, čo konkrétne je predmetom repre a čo nie? ( Keď si kúpi fľašu henessy šéf tak, to v pohode zaúčtujeme do repre, i keď by ju doma vypil sám? Stačí, že donesie bloček?)
Jozef I
18.11.05,14:49
Presne tak, stačí ak donesie bloček a ide to na repre. Ale samozrejme chcelo by to nejakých obchodných partnerov mať, aby bolo na koho to repre písať:D
durisovad
18.11.05,20:50
Aj ked sef pozve svojich zamestnancov napr. na Mikulassky vecierok, mozno naklady uctovat na 513. Ved prezencna listina sa nevyzaduje a na blocek sa napise, ze sa konalo obchodne jednanie. Bolo by od sefa trochu neslusne, aby to dal ako naturalnu spotrebu a zamestnancom to zdanil.
Jana Acsová
20.11.05,19:42
Prečítala som si tu niekoľko príspevkov na tému repre. Zdá sa, že je to úplne jednoznačné: keď sa nejaké občerstvenie... nedá zúčtovať do nákladov (napr. do cestovného), zúčtujeme to do repre a je to v pohode. Z hľadiska zdaňovania dane z príjmov zo závislej činnosti sa potom javí výhodné čo najviac takýchto výdavkov hodiť do repre a obísť tak inštitút tzv.naturálnych požitkov, ktoré musíme zamestnancovi zdaniť. Aký na to máte názor? Ako by sa repre dalo charaktrizovať z hľadiska náplne tohto účtu?§ 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmu: od dane je oslobodená hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov.
Môžeme uvádzané repre posúdiť ako:
- stravovanie poskytnuté zamestnávateľom na spotrebu na pracovisku?
Jana Acsová
20.11.05,19:45
V prípade repre je nevyhnutná účelovosť a adresnosť. Mám za to, že to je potrebné dokladovať. Okrem iného aj zabezpečením preukázania vecnej správnosti účtovného dokladu, ktorý sa vyhotoví v súvislosti s poskytnutým repre (schválenie osobou zodpovednou za účtovný prípad).