Paula
12.08.04,15:48
Možno sa na Porade téma vyskytuje, ak áno, stačí ma navigovať. Pred štyrmi rokmi zamestnankyňa po ukončení poberania podpory v materstve čerpala alikvótnu časť dovolenky (preplatil zamestnávateľ, aj všetky odvody odviedol) 6 dní, potom do troch rokov poberala podporu zo soc.poisťovne. Zaujíma ma, či aj v súčasnosti v "medziobdobí" poberania dávok zamestnávateľ prepláca dovolenku.