Ester plus
22.10.10,11:37
Máme faktúru s dňom dodania 31.8.10, ktorá nám došla do termínu na podanie daňového priznania t.j. do 25.9., ale zabudli sme z nej uplatniť právo na odpočet DPH. Je možné v tomto prípade nepodať DDP k DPH za august a uplatniť si odpočet DPH teraz za september.
Tweety
22.10.10,11:43
Máme faktúru s dňom dodania 31.8.10, ktorá nám došla do termínu na podanie daňového priznania t.j. do 25.9., ale zabudli sme z nej uplatniť právo na odpočet DPH. Je možné v tomto prípade nepodať DDP k DPH za august a uplatniť si odpočet DPH teraz za september.
Podáte DDP za august. Môžete si uplatniť odpočet aj neskôr. Prepáč, odpoveď bola nesprávna.

§51.(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
zuzana
22.10.10,11:58
Ale veď si môže uplatniť odpočet DPH do konca roku, či nie?
ewita888
22.10.10,12:02
Ale veď si môže uplatniť odpočet DPH do konca roku, či nie?
môžete si ju uplatniť do konca roka..
zuzana
22.10.10,12:19
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Tweety
22.10.10,12:21
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Svoj príspevok sa opravila, viď aj citácia § zákona.
Ester plus
22.10.10,14:18
Takže nebude vadiť, že tá faktúra tú už bola ale právo na odpočet sa neuplatnilo keď vzniklo ale až ďalší mesiac?
Tweety
22.10.10,15:17
Takže nebude vadiť, že tá faktúra tú už bola ale právo na odpočet sa neuplatnilo keď vzniklo ale až ďalší mesiac?
Nie, je to v rámci Zákona o dph.