danielaz
22.10.10,21:10
Ahojte,
robím prvý krát nadobudnutie tovaru z EÚ. Mám 9 faktúr, ktoré sú vystavené v období od 9.8. do 27.8.2010. Tovar zo všetkých faktúr bol naložený v Nemecku 7.9., slovenský prepravca doviezol tovar do obchodu 13.9.2010. Postupujem správne, keď dátum nadobudnutia som stanovila 15.9.2010?
Ten 15-ty deň v mesiaci mi nejako nejde do hlavy :-((
Budem veľmi vďačná za názory
Anduška
22.10.10,22:07
Vyberám zo zákona o DPH:
§ 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikáa) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).Odpočítanie dane§ 49Odpočítanie dane platiteľom(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.(2) Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a


Čiže daňová povinnosť a odpočítanie dane ti vzniká dňom vyhotovenia faktúry, nakoľko tieto boli vystavené v danom mesiaci august a ty si ich aj fyzicky obdržala.

Ten 15. deň nasledujúceho mesiaca by si použila v prípade, keby si síce tovar dostala napríklad v auguste ale do 15.9. by si nemala stále k dispozícii faktúry. Vtedy by si musela DPH odviesť ale nemohla by si si ju nárokovať. Nárok na odpočet by ti vznikol až prijatím fakútry.
Luba
22.10.10,22:53
Ešte by som doplnila, že nakoľko si tovar obdržala do termínu na podanie daňového priznania za 8/2010, tak dňom vzniku daňovej povinnosti je deň vystavenia faktúry.

Pozri si aj na www.drsr /daňové informácie / Pokyny a iné predpisy /DRSR /DPH /do 31.12.2008 / Usmernenie DR SR k vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 20 zákona o DPH (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/tuztovar_20.pdf) http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/images/pdf.jpg
danielaz
23.10.10,08:22
ďakujem,
len doplňujem čo nebolo uvedené v otázke. Faktúry firma obdržala 13.9., zároveň s dodávkou tovaru, faktúry priviezol prepravca. Nič to asi však nemení na veci, že daňová povinnosť je v mesiaci 08/10 a v tomto mesiaci bol aj nárok na odpočet. Keďže sa to však neudialo, budem musieť hneď podať aj DDP.
danielaz
25.10.10,07:39
Podľa priloženej prílohy mi vychádza, že :
Faktúra vystavená 3.9. a 23.9., tovar dovezený 22.10., faktúry doručené 30.9.
Dobre som pochopila, že toto je ten prípad, kedy daňová povinnosť vznikla v 09/10, zároveň mám aj nárok na odpočet v 09/10?
Dúfam, že som tomu porozumela správne.
Ďakujem
Tweety
25.10.10,08:02
Podľa priloženej prílohy mi vychádza, že :
Faktúra vystavená 3.9. a 23.9., tovar dovezený 22.10., faktúry doručené 30.9.
Dobre som pochopila, že toto je ten prípad, kedy daňová povinnosť vznikla v 09/10, zároveň mám aj nárok na odpočet v 09/10?
Dúfam, že som tomu porozumela správne.
Ďakujem
Áno, správne.
M3G
26.10.10,13:16
Podľa priloženej prílohy mi vychádza, že :
Faktúra vystavená 3.9. a 23.9., tovar dovezený 22.10., faktúry doručené 30.9.
Dobre som pochopila, že toto je ten prípad, kedy daňová povinnosť vznikla v 09/10, zároveň mám aj nárok na odpočet v 09/10?
Dúfam, že som tomu porozumela správne.
Ďakujem


Áno, pokiaľ máš tovar dodaný pred podaním daňového priznania za obdobie 9/2010.

Ak nemáš ten tovar dodaný do podania daňového priznania, tak daňová povinnosť aj odpočet máš 15. deň nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru, t.j. 15.11.2010