PBEA
26.10.10,11:28
Ahojte môžem poprosiť o radu: Ja ako firma Z mám záväzok voči firme X a pohľadávku voči firme Y. Firma X má tiež záväzok voči firme Y. Teraz som obdržala zmluvu o postúpení a započítaní pohľadávok, kde firma X postupuje pohľadávku voči nám (Z), firme Y. Čo mne firme Z v tomto prípade ako dlžníkovi, z tohto vyplýva. Ako sa ja zbavím svojej pohľadávky voči Y a záväzku voči X, ďalším zápočtom medzi mnou Z a firmou Y???